Търси

Как Нютон и Лайбниц разбиха дихотомовите парадокси на Зенон?

Още по темата ...
Котката на Шрьодингер

Котката на Шрьодингер олицетворява несигурността на т.нар. реалност и мистерията на квантовия свят

Виж повече
квантова свързаност

Квантов компютър и мрежи? Квантови физици телепортираха йони между 2 лаборатории

Виж повече
квантово заплитане

Алтернативни физици посочват, че мозъците ни използват квантови изчисления, свързани с етера и съзнанието

Виж повече
28.06.2023 г.
601
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Как Нютон и Лайбниц разбиха дихотомовите парадокси на Зенон?

Зеноновите дихотомии са парадокси, които са формулирани от гръцкия философ Зенон от Елея през 5-ти век пр.н.е. Те са опити да се докаже абсурдността на мнението, че пространството и времето се състоят от безкрайни и делими части.

Една от най-известните дихотомии на Зенон е дихотомията на Ахил и костенурката. Според този парадокс, Ахил, който е известен като най-бързият войн в древна Гърция, не може да изпревари костенурка, ако тя е получила преднина. Защо? Защото когато Ахил стигне до точката, от която е тръгнала костенурката, тя вече ще е преместила напред. Когато Ахил стигне до тази нова позиция, костенурката отново ще е преместила. И така безкрайно.

Този парадокс е пример за дихотомия, защото разглежда движението като процес, разделен на безкрайно много етапи. По-точно, всяка разлика в разстояние между Ахил и костенурката се разделя на две части: разстоянието, което Ахил трябва да преодолее, за да достигне до костенурката, и разстоянието, което костенурката преодолее докато Ахил я преследва.

Зенон използва дихотомичния подход, за да подкопае нашето интуитивно разбиране за движение и пространство. Неговият парадокс предизвиква въпроса дали е възможно движение в неделима и безкрайна вселена. И въпреки че по-съвременни понятия от математиката и физиката - като калкулус и теорията на относителността - ни позволяват да "решим" Зеноновите парадокси, те продължават да представляват значимо предизвикателство за нашето разбиране на фундаменталните концепции на пространството и времето.

Зеноновият парадокс на стрелата е още един интересен пример за предизвикателствата на дихотомията. Парадоксът е формулиран по следния начин: ако стрела се движи във въздуха, в даден момент тя е на определено място и заема точно това пространство, което е равно на нейната дължина. Във всеки един момент от времето, стрелата не се движи, защото тя не покрива никакво разстояние, тя просто "е" на определено място. Но ако във всеки момент от времето стрелата е неподвижна, тогава как може тя да се движи изобщо?

За да разберем по-добре този парадокс, нека да приемем следната визуализация: представете си ред от филмови кадри, всеки от които показва стрелата в различна позиция. Във всеки кадър, стрелата е статична. Тогава как стрелата "се движи" от един кадър до следващия? Тук Зенон иска да ни покаже, че понятието за движение, когато е разбито на дискретни моменти от време, изглежда контрадикторно.

Решенията на Зеноновите парадокси се базират на модерните понятия в математиката и физиката, които не бяха на разположение във времето на Зенон:

Калкулус: Калкулусът, разработен независимо от Исаак Нютон и Готфрид Лайбниц в 17-ти век, предоставя математическа рамка за работа с безконечни серии и бесконечно малки количества. Прилагайки концепцията на предел, можем да покажем, че сумата на безконечна серия може да конвергира към крайно число. Това позволява решение на парадоксите, като например дихотомията, където всяко следващо разстояние, което Ахил трябва да измине, е половината от предишното.

Теория на относителността: Парадоксът на стрелата на Зенон изисква концепцията за "момент", в който стрелата е на конкретно място в пространството. Но според специалната теория на относителността на Айнщайн, пространството и времето не са отделни, а са част от единственото пространство-време. Това предизвиква идеята, че стрелата може да е "неподвижна" в даден момент от времето.

Квантова механика: Съществува и аргументация, основана на принципите на квантовата механика. Според нея, в микрокосмоса (където квантовите ефекти са от ключово значение) няма място за Зеноновите парадокси, защото те се базират на крайно прецизни позиции и скорости, докато в квантовата механика, не можем да знаем едновременно и позицията, и скоростта на една частица с неограничена точност (принцип на Хайзенберг за неопределеност).
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12