Търси

Публикации / врачански балкан

Милица и Цветомира - резиденти. Снимка: Резиденция баба
14.10.2016 г.
1915
4

​Резиденция баба обединява млади и стари, за да оживи обезлюдени села

Идеята ни е чрез Резиденция баба да свържем потенциала на млади хора в градовете с традиционните знания на възрастни хора в различни обезлюдяващи се села в България. Докато младите хора живеят на село, те имат задължение да събират различни традиционни знания, като песни, обичаи, обреди, историята на селото, личните истории, и да се учат на различни традиционни занаяти, които са типични за това село. По този начин се опитваме да запазим тези изчезващи занаяти и знание.
Виж повече

Портал12 TV /врачански балкан

Събития /врачански балкан

Спонсори на Портал 12