Търси

Публикации / висш разум

Индивидуалното съзнание е способно да предизвика изменение в структурата пространство-време
02.09.2021 г.
4099
4

Индивидуалното съзнание е способно да предизвика изменение в структурата на пространство-времето

„Общуването“ на индивидуалното съзнание с космическата „банка за информация“ се осъществява посредством взаимодействието на торсионните полета с невронната мрежа на мозъка.
Виж повече

Портал12 TV /висш разум

Събития /висш разум

Фоторазкази / висш разум

Спонсори на Портал 12