Търси

МадаРа и Мадарският конник пазят древен код от Слънчева цивилизация

23.04.2021 г.
2840
Добавена от: Таня Борисова
Хилядолетна история​ на познанието започва именно тук в свещените земи на днешна България​, с първата европейска цивилизация отдалечена от нас на 7000 години, може и повече. Легендарните истини за България са това, което се опитваме да възкресим в съзнанието на хората, в паметта на основите и в това, което можем да надградим над тези основи на базата на знание. Гигантската могила край село​ Войводино – нейното разположение по безспорен начин доказва, че голямата базилика в Плиска, както и цялостния комплекс Мадара​ – Плиска​ е творение на боговдъхновени българи, които са притежавали висше познание. Тяхната култура носи заряда на много хилядолетия системно развитие, в нея възкръсват знания родени в свещените земи на съвременна България преди 7000 години, те са пренесени като щафета през много бурни епохи. Нашите прадеди – говорим за тях като дошли от степите на централна Азия, но всъщност забравяме да споменем този велик кръг, който са описали тръгвайки от тук, минавайки през Месопотамия, а може би и Египет, завивайки на североизток покрай планината Кайлас, стигайки до Каримската котловина, създавайки и там поредната цивилизация. И след това след много хиляди години връщайки се отново от там тук в древните родни пространства. От двореца на Омуртаг до могилата Войвода, и от могилата Войвода до могилата на Омуртаг в село Свещари, всичкото това е сакрално, подчинено на законите на сакралната геометрия и е свързано с Космоса. Нашите далечни прадеди са притежавали загадъчен код за ориентация в пространството и че в разбиранията им, самото пространство не е просто вместилище на обекти или събития, а преди всичко система от пропорции. В тази система водещо е взаимодействието на две универсални константи - числото Пи и легендарното златно сечение. Най –лесно е взаимовръзката им да се илюстрира чрез т.нар. златна спира, вариант на която е и спиралата на Фибоначи, удивително е, че векове преди да се роди самият Фибоначи – българският владетел Омуртаг е прилагал в генералния план на градежите си именно прочутата му числова прогресия. Водещата идея в този генерален план се откроява в закономерната подредба на свещени обекти, разположени по протежение на златната спирала. Тя започва от билото на Мадарското плато от гигантската могила в източния му край, която се извисява над село Могила над Каспичан, проектира се върху скалата на Мадарския конник, после пресича вътрешния град на Велики Преслав, след това минава точно през Омуртаговата могила в комплекса Сборяново недалеч от днешното селище Свещари. Продължението на същата златна спирала минава през нос Калиакра сякаш, за да потвърди мнението на Учителя - Петър Дънов, че Варна е първата столица на българите. Разбира се, тук става дума не за сегашната Варна, а за град много по-древен от Одесос. Космичното пространство е нещо много повече от вместилище на галактики, облаци космичен прах и съответните космични обекти то е – живата спойка между тях, то е система от пропорции. Точно такава система от пропорции откриваме тук във връзка и по повод на голямата базилика в Плиска. Става дума за гениалният, архитектурно, геометричен ансамбъл, който наричаме Мадара – Плиска. Между другото Мада-Ра на древния шумерски език означава свещена земя и сияйна страна. Разстоянието от тук, където стоя до Мадарския конник е 13 км и 350 м, което представлява функция на земната обиколка. А потвърждение на тази закономерност намираме в едно второ измерване – разстоянието от тук до гигантската могила над село Могила в противоположния край на Мадарското плато е точно същото – 13 км и 350 м. Свещената геометрия на духа, която е ръководила нашите предци, е запечатала закономерности, които и до сега представляват загадка за научната мисъл. Геометричните измерения на комплекса Мадара – Плиска наистина са нещо впечатляващо. В далечината на самия хоризонт е една гигантска могила в източния край на Мадарското плато, точно над село Могила. Нейната височина, форма и разположение има наистина особено значение в планировката на Мадара-Плиска. Точно същото разстояние между нея и могилата в село Войвода е и разстоянието от могилата в село Войвода до скалата на Мадарския конник.
Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 

Спонсори на Портал 12