Търси

Публикации / великденски яйца - боядисване

боядисване на великденски яйца с деца от домове
22.04.2016 г.
1125
1

Доброволци организират боядисване на яйца в социални домове с деца без родители

Може да се включите в домове за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), помощни училища за деца със специални образователни потребности и множество увреждания (ПУ), кризисни центрове и други.
 
Виж повече

Портал12 TV /великденски яйца - боядисване

Събития /великденски яйца - боядисване

Фоторазкази / великденски яйца - боядисване

Спонсори на Портал 12