12 откъса от “Рила - Свещената книга”

23.10.2018 г. 2 399
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.

В книгата ще намерите споделени разговори с Учителя Петър Дънов, по темите за благодарността, напредналите същества в Рила, енергиите на планината и практически правила за тяхното прилагане. Портал12 подбра 12 извадки от Словото на Учителя в "Рила - Свещената книга".

 1. Абсолютно добро в света е да бъдем добри за всички.
 2. Вярата има три трансформатора: физически, духовен и Божествен.
 3. Правете добро, защото сте органи на един велик космичен организъм.
 4. Животът е нещо, в което човек прогресира. И в най-лошия живот човек прогресира.
 5. Плътта е тяло, където духът живее временно, а духовното ви тяло е тяло на Вечността.
 6. Безграничната Любов ви прекарва през всички изпитания, за да ви направи съвършени.
 7. Мислете добре за другите! Човек, като мисли добре за другите, мисли добре и за себе си.
 8. Когато отидете при един човек, извикайте Бога в него и говорете на Него. После говорете на човека.
 9. Любовта е най-великата музикална симфония. В живота по-велика симфония от Любовта не съществува.
 10. Да знаем кога да говорим, как да мислим, как да чувстваме, да бъдем умни - в това седи съвършенството.
 11. Когато човек яде и не благодари на Бога, той е в светския живот; ако благодари, е в Божествения живот. Така е и за всичко друго.
 12. Планинските върхове възприемат космическите енергии, които идват към Земята, трансформират ги и ги разпространяват навсякъде.

 

Коментари

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3