12 окултни мъдрости за смисъла на живота от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

26.06.2017 г. 3 425
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.

Портал12 избра 12 окултни мъдрости от Словото на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов).

Цитираните слова на Учителя са от книгата "Смисълът на живота", съставена от добре избрани и подредени в окултен смисъл изватки от беседи "Из Словото на Учителя Петър Дънов".

Смисълът на живота | Топ 12

 1. Изкуството е при най-големите страдания да се яви у тебе любовно чувство към всичко живо. Животът ти ще се измени и осмисли. Затова е нужна вяра в живия Господ, Който е в тебе.
 2. Да съзнаваш, че живееш за всички, без да изгубиш себе си, това значи да си дошъл до великата философия на живота. Щом живееш за всички, всички ще живеят за тебе. Какво губи човек при това положение? Не само че не губи, но живот му се напълно осмисля.
 3. И тъй, смисълът на живота седи във взаимопомощ, във взаимно помагане. Законът за взаимопомощта гласи: Никаква връзка не може да съществува между хората, докато те не са проникнати от силно желание взаимно да си помагат.
 4. Да се търси смисъла на живота, това е последната фаза, последното стъпало. Първо човек трябва да мисли върху почвата на живота, после – върху формата на живота, след това – върху съдържанието на живота и най-после – върху смисъла на живота. Преди да дойдете до смисъла на живота, вие трябва да знаете и формата и съдържанието на живота. Защо? Защото живот без форма и съдържание няма никакъв смисъл.
 5. Докога ще се мъчим? – Докато разберете смисъла на живота и се откажете от неестествените желания, които водят към неестествени пътища.
 6. Кое ядене е най-важно? – Това, което ядеш в настоящия момент. То струва повече от миналия хубав хляб и от бъдещия богат обяд. Миналото принадлежи на човека, бъдещето принадлежи на ангелите, а настоящето – на Бога... Аз съм доволен от настоящето, макар и да е само парче хляб. В настоящето е смисълът и философията на живота.
 7. За да разберете дълбокия смисъл на живота, освободете се от мисълта, че сте грешни и че Бог не ви обича.
 8. Съзнанието на хората трябва да се очисти, да стане чисто и гладко като водната повърхност, да отразява и пречупва правилно светлите мисли и чувства, които идат от пространството. Когато отражението на Божествената светлина става правилно в човешкото съзнание, само тогава човек вижда красотата и смисъла на света.
 9. ...И хората чрез своите дарби, светли мисли, топли чувства и чисти погледи взаимно си пренасят писма от невидимия свят. По този начин те осмислят живота си.
 10. Сега желая на всички душата ви да похлопа на вашата врата и да каже: „Ела след мене!“... Не се съмнявайте в душата си. Покани ли ви, идете след нея и не се смущавайте. Смисълът на живота е при нея, а не при сърцето и ума ви, които са изложени на постоянни промени.
 11. Благодарение на своето съзнание човек е дошъл до точно определен път на движение. Когато в неговия ум се е родила идеята за Бога, той е намерил своя духовен изток... Когато човек намери своя изток, съзнанието му се разцъфтява. Разцъфтяването на човешкото съзнание е подобно на зазоряването. Щом настъпи този процес в човека, животът му се осмисля и той тръгва в определена посока без много лутане.
 12. Сега аз желая Божественото съзнание, което иде в света, да ви намери готови да станете зидари на новата епоха... Новата епоха подразбира по-висока култура, по-възвишена интелигентност, която ще открие вътрешния смисъл на живота.

Коментари

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3