12 мисли на Учителя Беинса Дуно за Дева Мария и раждането

24.12.2015 г. 7 124
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции.
 • Щом в един дом царува Божията Любов, там се раждат умни деца…Ние имаме такъв пример с Христа. Той се роди от една девица, която беше най-целомъдрената жена по това време. Същият закон се отнася и до мислите – само най-целомъдрената душа може да роди прави, прекрасни, красиви мисли в света. Същият закон се отнася и до постъпките, до действията. Само най-целомъдреният дух може да роди прекрасни, красиви постъпки в света. Целомъдрието може да се тури като основа в живота на всеки едного…
   
 • В историята на човечеството има само един такъв пример – човек да бъде посетен от ангел. Това е станало с Мария, майката Христова, която живя чист, издържан живот, за което ангел Господен дойде при нея с поздравление.
   
 • Какво представлява Св. Богородица? Тя представлява жената с нейното сърце: детето е сърцето, което тя възпитава. Човек е дошъл в света да възпита, да възроди своето сърце, да го отгледа като дете.
   
 • Питате: “Защо жените раждат?” – чрез закона за раждането Бог ви учи как да възпитате своето дете, т.е. как да отглеждате вашето сърце.
   
 • Вие ще се зачудите. “Дева ще роди.” "Коя е девата?" – Това е човешката душа.
   
 • Мария е жената, която минава, разваля и чисти всичко. Тя родила едно дете и развалила работата на хората, и туй дете им създаде цяла беля. И знаете ли колко хора умряха заради това дете? Само инквизицията е опърлила 50 милиона такива хора. Ами Нерон, римският император, колко хора уби? Ами сега колко хора отидоха по бойните полета?
   
 • Този ангел каза на Йосифа: “Стани, вземи детето и майка му и бягай от Йерусалим!” Сиреч бягай от тази, сегашната цивилизация, която е извратила всяка мисъл; която е осъдена – тя е обезличила хората и ги е приравнила.
   
 • Детето, това е реалността. Туй дете е човешкото Аз. В момента, в който съзнаваш, че си Аз – едно живо разумно същество, туй дете в теб се е родило. Това е новият човек. Ти, ако не съзнаваш в себе си новото, новият човек не е роден.
   
 • Душата един ден ще бъде майката, тя ще роди едно дете. Няма да остане никой бездетен. Онези, бездетните хора, са осъдени на смърт. 
   
 • При това Мария имаше голямо изпитание. Йосиф искаше да я напусне, усъмни се в нея, но дойде един ангел при него и му каза: “Това, което Мариам е заченала, е от Духа Светаго. Вземи жена си и иди в Египет!” Ако и вие сте верни на Божественото във вас, ангел Господен ще дойде и ще уреди всичките ваши мъчнотии. Вие ще минете през огън, без да падне косъм от главата ви.
   
 • В раждането на едно дете или в раждането на Аз в нашата душа взимат еднакво участие и сърцето, и умът; туй Аз го наричам Божественото съзнание – туй, което определя нашето битие като човек; в раждането му взимат участие нашият ум и нашето сърце. Те са слугите, които служат на това дете…
   
 • Ако в твоето съзнание е родено детето, усещаш, че има нещо в теб, което живее, и ти се радваш на живота, не се обезсърчаваш; има нещо, за което ти живееш – чувстваш една неопределена радост в себе си.

   

Коментари

Направете дарение

Портал12 е алтернативна медия, която се издържа от съпричасността на читателите. Подкрепете ни за повече материали и видео.

Можете да направите дарение по един
от следните начини:
paylogo1 paylogo2 paylogo3