Търси

Публикации / символика на кръста

Кръстов ден
14.09.2017 г.
2374

Спасителен кръст е онзи, който е направен от Мъдрост и от Любов

Христос слиза на Земята на всеки две хиляди години. В миналото е слизал на тридесет и три хиляди години. Понякога слиза за по-дълго време, някой път – за по-късо време. Сега Христос ще живее на Земята по-дълго време и в бъдеще вие ще имате възможност да Го видите
Виж повече

Портал12 TV /символика на кръста

Сакрални символи в българския обреден хляб - лекция на Йорданка Хаджийска

15.08.2023 г.
Виж повече

Събития /символика на кръста

Фоторазкази / символика на кръста

Спонсори на Портал 12