Кликнете върху изображението, за да го увеличите

Наръчник за добър живот

10,00 лв.
12,00 лв.
+
 • Много силна книга по Словото на Учителя Беинса Дуно!
 • За точността
 • За поведението на ученика
 • За въздигането на жената. Новата Ева
 • За качествата на вярата
 • За влиянието на лемурииците
 • За ваксинирането (присаждането)
 • Учителя за премахнатите букви

 

 • За изплащането на дълга ни към Христос
 • Упражнението Мога
 • Седемте упражнения

 

Методи на работа и упражнения

 • Теми за домашна работа
 • Ролята на прошката в живота
 • Закон за кармата. Общо и индивидуално.

Що е езотерично християнство?

 • Работа с Библията. Упражнения с Библията
 • Необходимост от изучаване на Духовната наука (Боян Боев, Рудолф Щайнер..)
 • Пътят от Исус към Христос през 12-те Свети нощи
 • Методология на окултното познание
 • Мистерията от 1936-а година - побоя нанесен  върху Учителя
 • Пояснения за символите от корицата
 • Основополагащият камък на Доброто