Тайната Мъдрост на Скритите неща - АВА ТОРОТ - Елеазар Хараш

  • Изчерпано Очакваме доставка!
Що е АВА ТОРОТ? Това е Древният Път. Това е Пътят на Достойните. Това е Пътят, който отвежда човека отвъд светлината и тъмнината. Това е Пътят, който отвежда човека в Ослепителната Светлина. В този смисъл Ава Торот означава Мястото на Истината. Това е Пътят на достойните, защото тук няма нито еволюция, нито развитие. Има само Едно - ИСТИНАТА.

Познай себе си като Любовта на световете и тогава ти никога не ще търсиш пътищата към
Истината, защото Любовта е Блясъкът на Истината. Ти си Блясъкът на Истината.

Истината е Свръхсияен Източник, но човекът го е затрупал в себе си.

Ахор Зарама - Аз съм Истината. /"Из Древни формули"/

В човекът на Истината звучи нещо несътворено. Той е Дух в тяло, но само заради хората.

Елеазар Хараш - из предговор - 2017г, Варна
 
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Сходни предложения