Свещените отношения - Ключове към Тайнството на Бога

 • Изчерпано Очакваме доставка!
Само Бог е съвършен, само Той е безграничен - нито се изменя, нито се променя - и само в Неговия силен Дух, само в Неговия Ум, само в Неговата Душа, само в Неговото сърце, само в Него можем да намерим всичко онуй, за което нашата душа копнее и се стреми тук, на земята. И само Него може да намерим тук на земята, и горе, на небето. Следователно само Нему можем да въздадем и чест, и поклонение, и хвалене - и никому другиму. Само този Принцип - Бог на Любовта - трябва да легне, като основа, като правило, в душата ви. Него ще намерите и на земята, и на небето и Той като ви проговори, адът веднага става рай, Ако не ви проговори, раят става ад. Такъв е дълбокият закон.

Учителят Петър Дънов
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

Свещените отношения - Ключове към Тайнството на Бога - Из Словото на Учителя Петър Дънов

Съдържание:

Предговор
 • Светостта на Чистотата
 • Ореолът на Благоговението
 • Свещено отношение към Бога
 • Свещеният Подход към съществата
 • Свещен Подход към себе си
 • Свещено отношение към работата
 • Преклонение пред Мъдростта
 • Свещената сила на Молитвата
 • Любовта като Свещена Стихия
 • Поглед към Истината

Сходни предложения