Спас Мавров - Речник на сакралните думи в тангризма (2019)

  • Изчерпано Очакваме доставка!
Спас Мавров - Речник на сакралните думи в тангризма

НОВ Тираж на една от най-популярните книги на Спас Мавров

Сакралните думи в Тангризма се образуват чрез сложна система, базирана на най-старата езикова система на Земята наречена ОУКАЗ, но известна още и като Чентум Атико (сто думи), която българите са владеели основно.

няколко примера:

ЕЛЕМЕНТАЛИ: Клас същества, явяващи се представители на йерархията на елементите - разбиране като първични структури на атомите, образуващи елементите на природните сили: вода, въздух, огън и земя. Енергиите на тези природни сили в Тангризма се наричат джилове....

СЮБИГИ (Са-Юг-Би-Га) - Владеещият Словото на Свещенната посока Юг. Еволюирала душа, говореща чрез тайния език на посветените - специфичен, само за посветените начини на изразяване...

Шейтан - Дявол, Сатана - носителят на разрушителната сила Зо....
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Сходни предложения