Практика на триединното здраве - книга на Зор Алеф

  • Изчерпано Очакваме доставка!
В книгата са представени беседи, които проследяват етапите за реализиране на пълнотата на Битието и Щастието.

Целителният, енергийният и дълбоко хармонизиращ ефект на Практика на триединното здраве може да бъде изживян от всеки, и групово и самостоятелно.

ПРАКТИКАТА НА ТРИЕДИННОТО ЗДРАВЕ е книга, предлагаща последователно – етап след етап; стъпало след стъпало – как да разтворим вратите на всяка от съкровищниците и да реализираме състояние на така наречената сефиротична пълнота, в което действително ставаме способни да изживяваме пълнотата на Битието и Щастието.
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

Практика на триединното здраве - книга на Зор Алеф

В първия етап на Практиката задействаме най-плътния, магнетичния потенциал на деветте сефиротични центъра, използвайки за това девет особени дихателни ритъма. Този етап се нарича ДЕВЕТ СТЪПАЛА НА ДИХАНИЕТО.

Вторият етап ни дава възможност да разкрием по-фините и висши сили на деветте сефирота, отнасящи се до живота на Душата чрез бърза концентрация върху девет групи целебни символи. Вторият етап се нарича ДЕВЕТ СТЪПАЛА НА СВЕТЛИНАТА.

Третият етап на Практиката в книгата ни превежда през преживяването на девет ключови целителни състояния, които представляват пряк израз на живота на Духа, Душата и Тялото. В преживяването на тези състояния, стъпка по стъпка, разпознаваме, възкресяваме и вече осъзнато си взаимодействаме с най-важните и най-просветлителните моменти от нашия и житейския опит на други хора. Този етап се нарича ДЕВЕТ СТЪПАЛА НА СЪВЪРШЕНСТВОТО.

Четвъртият етап активно задейства органите и центровете на Физическото Тяло и, едновременно с това – най-високия енергиен и духовен потенциал на нашите девет сефиротични центъра, създавайки интензивна циркулация на енергия от Духовния план към Физическия и обратно. Такъв ефект се постига посредством изпълняване на девет специални физически пози (които фокусират енергията в конкретните центрове на тялото), съпроводени от изричане на девет мистични формули. Четвъртият етап се нарича ДЕВЕТ СТЪПАЛА НА ВЪЗСЪЕДИНЕНИЕТО.

По време на ритрита по ПРАКТИКА НА ТРИЕДИННОТО ЗДРАВЕ всяко стъпало се изучава детайлно, а след това се изпълнява от всички участници. Усвояването на практиката не изисква специална подготовка или владеене на някакви особени психически способности.

Сходни предложения