Петър Дънов - Високият идеал / Лекции на Общия окултен клас - година трета

  • Изчерпано Очакваме доставка!
Настоящият том "Високият идеал " съдържа 38 лекции и е четвърти подред от новото цялостно издание на лекциите, държани от Учителя Петър Дънов пред Общия окултен клас в продължение на 22 школни години. Те са изнасяни в София в периода до 10 септември 1924. Основно при тях е, че законите на живата природа, с които ни запознава окултната школа, са съпоставени с математически принципи и са онагледени с геометрични фигури.
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

 Новото издание - 2019 г., на лекциите на Учителя Петър Дънов от Общия окултен клас - година трета, включва три приложения:
  • Азбучен показалец на лични и географски имена, културни институции и общности
  • Показалец на теми, упражнения, формули и молитви, изготвени по хронологичен принцип
  • Съкращения на библейски книги.
Издателство: ВББ

Сходни предложения