Петър Дънов - Вечният Порядък / Лекции на Общия окултен клас - година 13

  • Изчерпано Очакваме доставка!
Настоящият том "Вечният Порядък  ", съдържа всичките 49 лекции, държани от Учителя Петър Дънов, пред Общия окултен клас от тринадесетата годишнина и е тринадесети от поредицата. Запазена е автентичността на стенограмите, разчетени от Елена Андреева, и са дадени допълнителни необходими обяснения на понятия и вече архаични думи.
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

 Новото издание - 2019 г., на лекциите Учителя Петър Дънов, от тринадесетата година на Общия окултен клас, включва четири приложения:
  • Азбучен показалец на лични и географски имена, културни институции и общности.
  • Показалец на теми, упражнения, формули и молитви, изготвени по хронологичен принцип.
  • Съкращения на библейски книги.
  • Фотографии на личности, споменати в лекциите.
Издателство: ВББ

Сходни предложения