най-търсена

Петър Дънов - Трите Живота / Лекции на Общия окултен клас - година първа

  • Изчерпано Очакваме доставка!
Настоящият том " Трите живота" е начало на ново цялостно издание на лекциите, държани от Учителя Петър Дънов пред ООК в продължение на 22 школни години. Томът включва всичките 23 лекции от първата годишнина. Основно е следван текста отпечатан през 1922г., но вече съобразен с нормите на съвременния български книжовен език само по отношение на правописа и пунктуацията.
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

Новото издание от 2019г., на лекциите на Учителя Петър Дънов от Общия окултен клас - година първа, включва три приложения:
  • Азбучен показалец на лични и географски имена, културни институции и общности
  • Показалец на теми, упражнения, формули и молитви, изготвени по хронологичен принцип
  • Съкращения на библейски книги.

Издателство ВББ

Сходни предложения