Важно!
Поръчките включващи Годишен дневник за себеразвитие 2021 ще се изпращат от 7-и Декември

Петър Дънов - Положителни и отрицателни сили в природата / Лекции на Общия окултен клас - година втора

  • Изчерпано Очакваме доставка!
Настоящият том "Положителни и отрицателни сили в природата " включва лекции от втората годишнина на Общия окултен клас, изнасяни от 6 октомри до 12 юли 1923 г. в София. Основното е, че съдържат цикъл от окултни музикални упражнения, дадени от Учителя за първи път.
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

Новото издание - 2019 г., на лекциите на Учителя Петър Дънов от Общия окултен клас - година втора, включва няколко приложения:
  • Азбучен показалец на лични и географски имена, културни институции и общности
  • Показалец на теми, упражнения, формули и молитви, изготвени по хронологичен принцип
  • Съкращения на библейски книги.
  • Фотографии на личности, споменати в лекциите.
  • Книгата се предлага с CD - звукозапис на окултните музикални упражнения, дадени от Петър Дънов и изпълнени от Огнян Николов. Включени са и музикалните упражнения, разработени през третата годишнина, издадени в том трети " Високият идеал".
         Издателство ВББ

Сходни предложения