Основният Ключ - Брат Михаил Омраам (НОВА КНИГА - 2019)

  • Изчерпано Очакваме доставка!
Книгата представя текстове от беседи от Словото на Учителя Омраам Микаел Айванов - Брат Михаил, изнасяно изключително в устна форма.

Основният Ключ за разрешаване на всички въпроси  на живота - Омраам Микаел Айванов , Колекция "Събрани пълни беседи" - 11 том
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

Личността е непрозрачна, тежка, твърда като черупка на костенурка, докато индивидуалността е лека, подвижна, пълна с Живот. Те са различни и въпреки това произходът им е един и същ. Азът(тоест индивидуалността) си е построил едно "возило", едно "превозно средство" - личността, също като охлювът е изработил своята черупка, отделяйки от себе си една субстанция, която в последствие се е сгъстила. Ние също носим нашето физическо тяло, както охлювът своята черупка: това е нашата къща, в която сме се настанили. Сериозен проблем обаче е, че хората биват учени да се самоотъждествяват със своята твърда обвивка, а не с могъщия фактор, който я създава: Духът, индивидуалността...Когато човекът се отъждестви със своя Дух, той става наистина силен, Просветлен, Безсмъртен, Божествен.

И така, знайте, че вие, всички вие сте Богове...

Сходни предложения