Окултна Мъдрост - Елеазар Хараш

  • Изчерпано Очакваме доставка!
Елеазар Хараш - Окултната мъдрост

Окултни лекции на Елеазар Хараш, държани във Варна и София през 2003-а година
 
Суфизъм, Исихазъм, Апокриф на Йоан и истинското учение на Христос, Свещеното слово на Орфей, Агарта, Исаак Лурия, Боян Мага, Парламентът на демоните и др.
 
* Книгата е 230 страници

С покупката на книга от Портал12, подкрепяте медийната дейност на сайта, както и организирането на повече безплатни лекции, семинари и тяхното видео заснемане.
 
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Сходни предложения