Окованият ангел - мисли на ученика - Борис Николов

  • Изчерпано Очакваме доставка!
В Любовта раздялата е временна. Тя става по законите на ритъма. Музикални закони определят времето на срещите на душите и интервалите между тези срещи. Животът е музика. Всеки тон ще прозвучи на своето време. Дълбоки вътрешни закони определят неговата трайност и сила. В живота повторения няма. Всеки път при нова обстановка се явява един тон. Всеки път при нови условия се срещат душите.

Не пренебрегвай злото. Човек трябва да държи сметка за него. То е сила в Божиите ръце. Бог работи и с доброто, и със злото.

Ако в човека няма условия да му кажеш една истина, по-добре мълчи.
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

Борис Николов  (30.12.1900 - 22.12.1991), последовател и ученик на Учителя

По дух силно свободолюбив, в своите юношески години Борис Николов се увлякъл първо по идеите на анархизма, но душата му се стремяла му към по-висша форма на свободата. Този стремеж го довел до идеите на Учителя. Веднъж срещнал светлината на Новото учение, той разбрал, че е намерил идеала на душата си.

На „Изгрева” записва заедно със стенографките Словото на Учителя. На лятната школа на Рила Борис Николов използва таланта си на резбар, за да остави послания за идващите поколения. Текстовете в гладките скали под Молитвения връх, на Салоните и до извора „Ръцете, които дават” са дело на неговите ръце.

След заминаването на Учителя на 27.12.1944 г., Борис Николов е избран за председател на Братския съвет. Този избор е следване на съвета, който Учителя е дал, преди да си замине. Първото, с което се захваща, е да организира работата в Братството така, че да се свърши най-главното – да се запази Словото.

Книгата е 575 страници

Сходни предложения