Науката - Из свитъците на Мъдростта - Николай Дойнов

  • Изчерпано Очакваме доставка!
В тази книга читателят пътешества в света на микрокосмоса и макрокосмоса, за да се домогне до един нов начин на мислене и до нова гледна точка за явленията в света. В това е голямата ценност на тези текстове, които се издават за първи път. Те са плод на дългогодишен размисъл на един задълбочен изследовател  на законите на Земята и на Космоса.

Книгата се явява едно предизвикателство за съвременият читател, който мисли че знае достатъчно за заобикалящата ни Вселена. Тук обаче той спонтанно и естествено воден, ще се замисли върху скритите и тайни страни на познанието. Ще почувства тайно докосване до огромният свят... от най-малкото до най-голямото.
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

Николай Дойнов е роден на 18 декември 1904 г. в Габрово. През 1921 г. той най-неочаквано се озовава на събора на Бялото Братство във Велико Търново. Там той за първи път среща Учителя и тази среща определя съдъпжанието и смисъла на целия му живот.

Трудовете на Николай Дойнов по астрология, хиромантия и физиогномия се отличават с  научна точност и дълбочина, с оригиналната си интерпретация на фактите от гледна точка на езотеричните области на човешкото познание. В тях авторът разкрива връзката между човека и природата, закономерното влияние на звездите върху човешката съдба, вниква в уникалността на всяка душа и в особената ѝ роля в бживота на Вселената.

Сходни предложения