Мистичните двери на Чистотата - Есенциална мъдрост

 • Изчерпано Очакваме доставка!
 • Чистотата създава Душа.
 • Не практикувай, а се пречиствай.
 • Не е важно какво си постигнал, а колко си Чист.
 • Без Чистотата няма Храм.
 • Чистото сърце е Светилище.
 • В Чистотата всичко се урежда. В Истината всичко си успокоява.
 • Чистотата е Будност. Истината е Високо Осъзнаване.
 • Само Чистотата създава Любов.Нечистотата прави само отношения.
 • Чистотата е в Бога, а не в света.
 • Не доброта - а Чистота!
Из предговор (Елеазар Хараш - от неиздадена книга "Мистерията на Чистотата)
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

Какво нещо е Чистотата?

Универсално качество на Любовта. Това качество е Висок Връх - Златният Ключ за влизането в Бога, мост за връзката с Бога: Духовно злато, което трябва де се посее в нашия вътрешен живот.
Тя е строителният материал за Блаженството, Скъпоценният камък на Душата, Мистичното ухание на Душата, Присъствие на Душата...Първичното качество на Душата. Който има това качество заблужденията не могат да виреят в него.

Тя е още динамична Сила на Свещенната Любов, на Висшия свят, с която се прониква в Бога - мощна динамична Сила, от която Дяволът бяга: тя е крепост срещу всички нисши влияния и нечисти внушения.

Сходни предложения