Метод на неуязвимостта - Зор Алеф ( НОВА КНИГА)

  • Изчерпано Очакваме доставка!
В новата книга на Зор Алеф от 2018г., са включени окултни беседи и практики, в които се разглеждат нивата на неуязвимост и Свещенният Огън. В нея ще намерите изложения за Великото име в Древен Египет и Юдея, Съкровенната Тайна, както и разяснения за четирите мистични кватернера.

Единното Учение е единство на съкровения смисъл на всички мистични учения, водещи човека към осъзнат и чист живот. Целта на Единното Учение е възсъединение на човечеството с историята, братската любов и всеобщия етичен закон. Единното учение зачита като висша способност на човека способността му пълноценно да обича, да преживява пълнотата на битието и свободно, без изкривявания, да провежда и да разпространява духовната светлина. Съгласно Единното Учението най-висша ценност на човешкия живот е движението по духовния път, защото само на пътя душата пребивава в състояние на покой и щастие.
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Сходни предложения