Как се постигат познания за Висшите Светове - книга на Рудолф Щайнер

  • Изчерпано Очакваме доставка!

Представената книга е считана за задължително помагало в антропософския път на познание. В нея подробно са разгледани условията, постиженията, но и опасностите в хода на окултното обучение; тя е едно съзнателно и респектиращо противопоставяне на източния окултизъм.

Разглежданите теми в книгата включват разяснения относно вътрешното спокойствие на човека; посвещението - подготовка и просветление; контрол над мислите и чувствата; условията за окултно обучение; промени в сънищата на окултния ученик; непрекъснатост на съзнанието и разкъсване на личността в хода на окултното обучением; темата за живота и смъртта и Големият Пазач на Прага.

Как се постигат познания за Висшите Светове - Рудолф Щайнер
 
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

Душата живее непрекъснато във висшите светове и осъществява там своите действия. Във висшите светове тя открива истинските импулси за своята работа върху физическото тяло. За обикновениятчовек този негов висш живот остава неосъзнат. Обаче окултният ученик го издига до равнището на един съзнателен акт Това променя живота му из основи.

Докато душата не стане виждаща, тя се направлява от висши духовни сили. И както сляпороденият - след операция, която му връща зрението - променя целия си живот и отхвърля всяко опекунство, така чрез окултното обучение човек преобразява целия си предишен живот. Сега той трябва да поеме съдбата в своите собствени ръце. Ясно е, че в началото ще бъде изложен на заблуждения и грешки, каквито обикновеното съзнание изобщо не подозира. Сега той открива мотивите за действие в онзи свят, от където по-рано висши сили и Същества - независимо от неговото съзнание - го насочваха в една или друга посока. 

Из темата: "Разкъсване на личността в хада на окултното обучение - Как се постигат познания за Висшите Светове(Рудолф Щайнер)

Сходни предложения