Инициация - Усъвършенстването на човека - Ани Безант

  • Изчерпано Очакваме доставка!
Има Път, който води към Посвещението, а чрез Посвещението към усъвършенстването на човека. Това е пътят, който дава възможност на човек да изпълни повелята на Христос: "И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен небесния ваш Отец."

Книгата съдържа стари истини за пътят на пречистването, просветлението и единението с Бога.

"Тесни са вратите и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина го намират."
"Също както слънцето в небето се оглежда хилядократно в малки и големи езера, реки и океани така и вие следва да разпознаете слънцето на Духа вътре в себе си, и то с помощта на натрошените отражения, които откривате във вашата по-нисша същност."
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Сходни предложения