Херувимският странник - Том 2 - Йоханес Ангелус Силезиус

  • Изчерпано Очакваме доставка!
Тези кратки стихове-рими, се дадоха на автора да ги напише за недълго време, най-често без много и мъчително размишление, като идваха направо от произхода на всяко добро и само от Него; така авторът написа първата книга на Странника за четири дена; нека така да остане и на читателя да бъде насърчение сам да търси скрития в себе си Бог и святата Му мъдрост и да види лицето Му със собствените си очи.

Но там, където разумът намира повод за съмнение или нещо му е твърде тъмно, нека тогава прочете и си припомни. Нека читателят да продължи да размишлява и живее в съзерцание на Божиите чудеса с неподправена любов и за великата слава Божия, като се подчинява Нему.”

Силезия – 7 август 1674 г.
Йохан Шефлер (Ангелус Силезиус)
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Сходни предложения