Божествено учение за Себесъграждането - Из Словото на Учителя Петър Дънов

  • Изчерпано Очакваме доставка!
Книгата съдържа концентрирано Слово от Учителя по отношение на Пътя на човека от Древността до днес :
  • Изборът на първите хора, дълбокото слизане и великото възлизане, еволюция - инволюция, развитието на човека, степени на развитие и форми, през които човекът ще мине;
  • Себесъграждането, основано на Единството с Бога, присъствието и ръководството на Божия Дух, вслушване във Вътрешния Глас, дялът на човека в Божията Работа; Човекът - свободна воля, самостоятелност. Човекът жрец, свещенник и господарна себе си;
  • Човекът - призван за велика вътрешна работа - характер, решимост, морален устой,самовъзпитание и самоопределяне, силни и слаби страни. Поставяне на Любовта за Основа; Методи за себеразвитие и справяне с трудностите - молитвата, влизане в друг свят, вглъбяване в себе си, път за постижение, разрешаване на всички въпроси, самовнушението, самонасърчаването, утвърждението и силата на положителният метод;
  • Верният Подход към себе си - Любов към себе си, Божествено отношение към себе си,вяра в себе си, упование, вярност, разумно говорене, мекота, прощаване,морално доволство, умение да бъдеш себе си;
  • Себесъграждане чрез ум, сърце, воля, Диамантена Воля, кръгът на живота - движение между ум, сърце, воля;
  • Себесъграждане чрез идеи, мисли, чувства, желания, постъпки, работа с тях, видоизменение на настроенията, високоразумност и истински образ на мислите, чувствата, постъпките;
  • Образец за себесъграждане - свещен образ на човека, проявяване на Богоподобието, придобиване на качестваи проявите на Бога, развиване на добродетелите, трите главни стълба в живота, Високият Идеал, Благородното в човека, Достойното в човека, възвишеното в човека, Великото в човека;
  • Новите етапи в развитието на човека - идване на Новата епоха, пробуждане на човешката душа, еволюция на душата, създаване на Новото Небе и Новата Земя в човека, раждане на Новия Адам, постоянно раждане - прераждане - възраждане, раждане в себе си, самозараждане, Новораждане - раждане от Бога, Възкресението, Великата Свобода, Човекът на бъдещето - господар на себе си и Вселената.
Изчерпани количества. Очакваме доставка

Описание

Природата възнаграждава всеки, който се труди и работи. На такъв човек и животът се притича на помощ.

Учителя Петър Дънов

Сходни предложения