Събития › раждане

София ВЕГ Фест
22.10.2016 г./23.10.2016 г.
Начало 10:00 ч.

Публикации › раждане

21.01.2016 г.
1166

Бебето не е вързоп от инстинкти, то има чувства и преживявания

При 86% от ражданията връзката между новородените и майките в първия час след раждането е нарушена. И фактически едва една седма от новородените бебета в българските болници не са били отделени от майка си в първия час от живота си след раждане.