Търси

В Зохар е казано: Да променим нашата природа от егоистична на отдаваща, защото нашият Източник е Абсолютната безкористност

Още по темата ...
Исак Лурия

Исак Лурия: Бог е породил съществата, за да породи Себе Си в тях

Виж повече
лазурно сияние

По какво се познава идването на Шестата раса на Земята? – По особеното лазурно сияние

Виж повече
Ватанският език

Елеазар: Ватанският език се състои от 61 букви-духове. С тях се минава от един свят в друг (+ВИДЕО)

Виж повече
08.01.2024 г.
1873
4
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Представяме ви няколко акценти от книгата на Михаел бен Песах Портнаар - "Кабала за цялостна организация на живота."

Раби по Кабала Михаел бен Песах Портнаар е основател на Обществото за Развитие на разпространението на кабалистичното знание и Центъра за Лурианска Кабала. Ректор и професор по Кабалистика в Асоциацията при Лурианския Университет и Изследователския Институт – Lurian University & Research Institute Association (LURIA).Раби Михаел бен Песах Портнаар:

В свещената книга "Зохар" е написано, че в началото на третото хилядолетие (в съответствие с приетото летоброене), чистото Учение на Кабала, ще започне да бъде разбирано и от масите. Законите на мирозданието нямат абсолютно никакво отношение към физическия човек, а само към вътрешния. Ако го чувстваш, тогава усещаш и законите на мирозданието.

Това е първото в човешката история поколение, с изключение на няколко личности в миналото, на което се дава възможността да стигне до своя вътрешен човек. Вътрешният човек е онази част от всеки човек, стремяща се към единство със законите на мирозданието. Всичко може да се изрази чрез отношението между вътрешното и външното. По-висш означава по-близо до светлината, по-фин. По-низш означава по-далеч от светлината, по-груб, по-близо до земята.

В Елинистичният (гръцкият) свят, а след това и Римската империя, са били фокусирани само към външното: изкуство, философия, позитивни науки, физически упражнения, рисуване и скулптура, театър, приятни маниери, строителство на мостове, пътища и т.н. Те са носили със себе си естетика, която ние с благодарност използваме. Но красотата не може да издържи без стабилен вътрешен фундамент, заложен в законите на мирозданието. Поставянето на скулптурата над всичко създава препятствие, преграда между вътрешния и външния човек, и затова изгражда преграда пред светлината. И тогава истинският човек е загубен. Обратно, ако развиваш своя вътрешен човек, то тогава несъмнено в живота идват и красивите неща. Но от красотата никога няма да получиш спасение, защото всичко това е просто един израз, продукт на любовта към себе си. А същевременно се изисква поправяне – включване към вътрешния човек.

В центъра на мирозданието се намира безкрайната светлина, обкръжена от система от филтри, които все повече и повече скриват възприятията за тази светлина. Тези филтри за скриване на светлината са абсолютно необходими и служат като стимул, за да се постараем да променим нашата природа от егоистична на отдаваща. Защото нашият Източник е Абсолютната безкористност.

Егоизмът е устроен структурно така, че да ти пречи да проникнеш в себе си и да постигнеш завършеност. Понятията търпимост и толерантност към другия попадат под определението за егоизъм. Всички групи без изключение не могат да проявяват нещо повече от търпимост една към друга. Учението на Лурианската Кабала говори не за човешката търпимост, а за истинската (вътрешната) любов, както в индивидуалните, така и в обществените отношения.

Именно трансформацията на изходния, земния егоизъм в отдаване, позволява на човека да преодолява силите на природата и да ги управлява. Той трябва да постигне състояние, при което да се издигне над цялото мироздание, а не да върви в живота, прегърбен от товара на низшата власт на желанията за получаване.

Чрез изучаването на системата за управление на мирозданието и работата върху себе си, изчезва образът на "посредника" – мнимото "добро". Тогава започваш да виждаш над себе си Източника, Съвършенството, прякото излъчване на светлината. А на нейния фон, собственият егоизъм се отличава все по-ясно. Това позволява директно да се обръщаме за помощ свише.

Веднага, щом във вътрешния човек се акумулира критична маса от молитви - както по количество, така и по интензивност, той започва да получава подходящите отговори. Съгласно закона, според който висшето стъпало винаги и при всички обстоятелства желае да помогне на по-нисшето стъпало, получаваш безусловна подкрепа свише. По-нисшето стъпало трябва само да внимава, за да не причинява вреда.

В началото навсякъде е имало само Светлина. Не е имало място за нищо друго, не е имало никакъв недостиг. Всичко било запълнено със светлина и съвършенство. И тогава, Светлината пожелала да създаде нещо, за да разбере Своите качества и също така това нещо, в края на краищата да стане като самата Светлина. Едва когато придобиеш същите свойства, които притежава Светлината, ще можеш да я почувстваш и да получаваш винаги, когато пожелаеш.

Да придобиеш някакво свойство означава да опознаеш нещо. И тогава ще можеш да оптимизираш връзката си с познаваемото. По този начин привличаш висшите, фините сили в този свят. Те са невидими за нашите очи, но въпреки това се разпространяват по цялата земя.

Материалните сфери образуват слоеве от по-груб, към все по-изящен слой: земя – атмосфера – тропосфера – стратосфера – йоносфера – магнитосфера. И едва тогава постепенно стигаме до онзи слой, където се намира източникът на нашия вътрешен човек. Аз наричам този слой спиритосфера, от думата "спирит" – дух, душа, духовно. Материалните сфери се изчисляват на милиарди години. При скорост от 300 000 км/сек, материалното се превръща в точка. Точно там започва спиритосферата – източникът на твоя вътрешен човек. Оттук струи всичко добро, което е предназначено за твоя вътрешен човек в твоята инкарнация.

Вътре в човека има сияние от светлината, което може да бъде открито във всички живи обекти. То не принадлежи на нас. Това е един отвор в нас, през който светлината сияе. Трябва да се научим да го преживяваме, но не с главата. За усещане на духовното трябва да се отиде отвъд знанието и да анулираш своята съпротива. Пречката е нежеланието да анулираш своя разум заради висшия разум. Всичко е в теб.очаквайте продължение....

Свързани публикации

Времето е принцип
11.01.2023 г.
2836

Елеазар Хараш: Времето е принцип на съзнанието, а не на Духа. В мощното Дърво на живота няма време

Времето е много еластично понятие. То е принцип на съзнанието, а не на Духа. То е принцип на съзнателната дейност на човека и затова то може да се разширява и да се сгъстява. Ето защо ние организираме своя живот по календари, по часове, минути, години и т.н.
 
Виж повече
астрология
31.12.2022 г.
13430

Само низшите светове са подхвърлени на влиянието на звездите (астрологията)

Свободният избор е даден, за да може човек да измени своята съдба. Това означава, че звездите не владеят над човешкия дух, те са слуги на духа. Пробуждането на човека не е обект на звездни влияния, той се влияе само от духа. Това означава, че в космоса има две различни системи от закони, които управляват съществата.
Виж повече
5 задължителни неща за ученика
20.06.2022 г.
7015

Кои са първите 5 задължителни неща за ученика тръгнал в Пътя на себепознанието?


Това са петте задължителни. Оттам нататък вашето въображение, вашата Свобода ще ви помогне. Всеки може да опита три месеца, ако го направи искрено, той няма да се откаже, защото ще види красотата на своя ден и ще ляга с Радост, и ще става с Радост, ще прави всичко с Радост. След време даже ще се откаже от Радостта, ще отиде към блаженството и т.н.
Виж повече

Спонсори на Портал 12