Търси

След възкресението Христос е бил със Своите ученици около 40 дни

Още по темата ...
Елеазар Хараш

Елеазар Хараш: Бог е Велик и Христос е Велика Любов! Христос е от расата на Боговете (ВИДЕО)

Виж повече
Елеазар: Йоан е прероденият Хермес

Елеазар: Йоан е прероденият Хермес. Още в Египет той беше проникнал в Трите шестици

Виж повече
Възнесение

Възкресение - Това е 7-та, последна степен от еволюцията на Земята, това е подготовка за 8-та степен: Възнесението

Виж повече
04.05.2024 г.
3059
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Ние винаги се интересуваме от вътрешния живот на Посветените, защото външният е едно прикритие. Вътрешният живот е скрит и той е същината. За живота на Марко:

Първо, след възкресението Христос е бил със Своите ученици около 40 дни. Това е най-дълбокият момент, който се отнася до учениците Му, според окултната наука. След възкресението срещата на Христос с учениците Му има едно изключително въздействие като импулс. В тези 40 дни, според Учителя, той им разкрива великите тайни на Битието, тайната за навлизането в новия космически импулс и същевременно в новия космически живот.

След възкресението се казва, че Христос отваря Третото Око на Своите ученици и те навлизат в нова степен, в ново виждане на нещата. И тогава, чрез Третото Око, те видяха ясно Тайната на Голгота, която преди това не можаха ясно да видят - те се бяха разбягали. Това означава, че към Тайната на Голгота съществува само един път за разбиране - това е отваряне на Третото Око, въпреки че тази Тайна е извършена на физическо поле.

След срещата си с Христос, след възкресението, Неговите ученици навлизат в една по-висша степен на развитие и на проповядване по нов начин.

Дълго време Марко беше ученик на апостол Петър и много неща той трябваше да чуе и възприеме, докато накрая в него просия Тайната на Голгота. Евангелието на Марко ни дава най-ясно да почувстваме космическото величие и значение на Христа. После Марко оставя Петър в Рим и отива в Александрия, където изучава юдейската окултна наука и нейната вътрешна светлина. И той възприе този окултен светоглед на тази наука, която много му е помогнала. Той е изучавал излизането на човешкото същество от духовните светове и влизането му в контакт с Луцифер, възприемането на нисшите сили от Луцифер в своята душа. От окултната наука той получи разбиране за произхода на човека и космоса.

Окултната наука ни казва, че той също е бил в Египет, където много ясно и дълбоко е видял контраста за това, за което първоначално е бил предопределен човекът, и това, което е станало. Той имал склонност специално към архитектурата и пирамидите. Обикалял е много по пирамидите и дворците. В Египетската архитектура той откри най-възвишените откровения на Духа, особено в пирамидите и дворците. Той видя великите постижения, които са произлезли от чистата и първична Мъдрост на Хермес.

Марко беше една душа, която можеше да вижда в основата на нещата. Марко, изследвайки окултната Мъдрост в Египет, успя да види, че падането на човечеството се дължи на неговия мироглед. Той видя падането именно в мирогледа, а според окултната наука падането в този мироглед означава падане от висотата на Духа. Тук, в Египет, имаше една първична аура, чрез която той придоби едно дълбоко разбиране за Истината. Той разбра, че най-великият импулс живее в една особена аура, в една свръхсетивна област и това беше потвърдено после от неговия учител Петър. Марко разбра, че новият импулс, който слиза на земята чрез Христос, може да избави човечеството от неговите падения в мирогледа. Само този нов космически импулс може да издигне човечеството до онези духовни висини, от които след грехопадането е слязло долу. Той разбра, че първичният човек е бил проникнат от светлина и че тази светлина се е загубила по пътя при слизането надолу. И сега всички тези, които разберат Тайната на Голгота, ще имат велико бъдеще.

Елеазар Хараш
04.06.1993

важно допълнение по темата:

Христос като Бог слезе в едно физическо тяло и със слизането Си проникна през трите тела - обвивки на човека Исус. Христос имаше чисти качества. В Кабала чистите качества означават стихийните свойства на Бога. Името на Бога е абсолютна опора във вселената. Това Име започва с десетата буква - това е Йод, точката, която е станала запетайка - точката в кръга. Това е голяма мистерия. Точката от кръга е единицата, а кръгът - нулата, това е окултният символ на числото 10. То е символ на съвършенство, това число е символ на Бога. Точката е Той - Единственият Център, кръгът е цялата вселена - и външна, и вътрешна. Всички възможности се намират в кръга. От тази точка започва развитието на безконечните сили, защото точката и кръгът са безкраен и цялостен символ.

При древните Посвещения човек се излъчвал и прониквал в духовните сфери. Той е изживявал духовния живот, но извън физическото тяло. Сега, след новите Посвещения от Христос, тези преживявания се внасят вътре във физическото тяло и се изживяват вътре. Това се нарича Самадхи и си има степени. Духът прониква цялата човешка същност, чак до етерното и физическото тяло. Така Христос е слязъл в тялото на Исус. Въобще Христос е показал на света двете страни на Посвещението - разпъването на кръста и разпъването на тъмните сили. Който издържи, възкръсва, а възкресението е плод на Любовта. По този начин Христос е показал на света слизането от космоса и възлизането обратно. Това са „Пътят, Истината и Животът“, за които се говори в Библията. И понеже Христос победи изкушенията и съблазните, Той се върна неуязвим.

Формула: „Господи, направи ме абсолютно неуязвим за злото през целия ми живот“.


Който не може да победи изкушенията, ще се срещне с опасности и висшият свят ще го върне обратно. Изкушенията се побеждават с усилия от човека и помощ отвътре.

Христос е направил слизането и възлизането не за Себе Си, а за хората, за да им ги покаже.
Кръгът е магическа фигура. Точно затова Учителят е познал тайната на тази велика идея: „О, Господи…“ Когато Учителят казва „О, Господи“, това е абсолютен ключ, който означава задвижване на безкрайните сили на Бог-Отец, които се намират в кръга. Оттук е тайната на „Отче наш“ и „Ом“. Буквата О е символ на безкрайните сили.

Христос е слязъл в тялото и Неговото съзнание се разширило. Това разширяване е процес на светлината и затова ние не трябва да търсим Христос във физическото тяло, а в светлината, защото Христос сам казва: „Аз съм светлината на света“. Той прониква цялото човечество като светлина.

Хората трябва да търсят Христос не в тялото, а в Духа, който прониква цялото пространство като светлина - символ на великото Посвещение. Окултният ученик трябва да победи своите сили в своята вътрешност, за да може да се срещне с Божествените сили в себе си. Само тогава той може да стане носител на Словото и на Любовта и същевременно - свидетел на тайните на духовния свят.

Извод: За да се постигне Божеството, човек трябва да мине през себе си, през своята вътрешност. Демоните дебнат човека главно в неговата вътрешност. Когато Азът на човека е буден за външния свят, той не е буден за духовния свят. Посвещенията на Христос и Учителя дават тази будност, която обхваща духовните светове. Тази будност в древноеврейския езотеризъм (Кабала) се нарича Малкут - Царство. Будността изпреварва мига, ума и светлината. Тя се движи с изключителна скорост, тя е качество на Духа.

Защо е важна победата над изкушенията? Тя осигурява силата на енергията. В тази разумна енергия е ключът на разрешението на въпросите на живота. Човек, който няма енергия, каквито и големи идеи да има, няма воля да ги движи. В борбата с изкушенията се ражда истинското величие на човека. Това в Кабала се нарича Гебура. Това величие е истинско, защото не се изразява навън. То не е агресивно. То е чисто духовно величие. И след вътрешната борба човек се ражда в Духа - Тиферет - плод, наречен „Красота“. Тук е връзката със Слънцето. Истинската красота е вътрешна, ангелска красота. Истинската красота е винаги нещо вътрешно и когато това се постигне, човек се запознава с най-древните Божествени същества, които са работили над него. Най-древните Божествени същества на Мъдростта - Хокма - се наричат Херувими, това означава: мистичната пълнота на Духа. Херувимите са същества на друга Мъдрост, те са пребродили всички възможности на Мъдростта - най-древният път, пътят на Учителите.

Пътят на свободата изисква да се заробиш с истинска работа върху себе си. Това е най-хубавото робство. Само чрез него идва свободата. За да постигнеш свободата, трябва да знаеш нейните методи. Основният метод, това е Истината. Истината ще ви направи свободни. Тя премахва всички ограничения без изключение. Истината е най-могъщата сила, защото в нея е пробудена най-висшата енергия, която е съчетание от Любовта и Мъдростта. Ако Мъдростта може да проникне и влезе в човека, тогава той ще познае тайните на светлината. Затова Учителят казва: „Нещата са скрити само при отсъствие на светлина“.

За древните същества на Мъдростта: Днес първичната Мъдрост е огрубяла, защото хората са се отдалечили от тези древни и велики същества на Мъдростта. Тези същества сияят изцяло от това качество, което е изразено чрез думата Мъдрост. Има и друг вид сияние, което е свързано със съществата от Кетер - Венец. Това са съществата на Любовта, живи Святости. Най-точният превод на съществата от Кетер е Серафими. Когато човек е пречистил своите тела, тези древни същества се вселяват и му дават нещо от своето сияние. Те влизат в неговата вътрешност. Те работят в неговата вътрешност, докато просияят. На земята това е най-висшата позиция, това са Божествените същества. Но преди да влезе във връзка с тези същества, ученикът трябва да се срещне със съществата на тъмнината, които трябва да победи. Победата показва, че стремежът е чист. Преминавайки през тях, ученикът влиза във връзка с Божествените същества в себе си.

И Христос, преминавайки през изкушенията и побеждавайки ги, показва на хората пътя. Той мина през изкушенията чрез силата на Своя Дух. Със Своето етерно, астрално и физическо тяло Той победи всички нападки и внушения на тъмните сили. Това е описано в Матея. Там, където човек пада в изкушения и егоизъм, това означава, че той не знае как да се справя със себе си. И когато човек реши да стане окултен ученик, в неговата вътрешност веднага се явяват тъмните сили, обсаждат го и се явяват като пречка. Ако човек се откаже от това, той става неопитен по отношение на себе си. Ако в него няма егоизъм и има чист стремеж, тези сили се разреждат и му отстъпват. Егоизмът показва, че човек е зависим от външния свят.

За да минеш през тъмнината, е необходима увереност. Кой прави ученика уверен? Това е Духът, като му предава своето качество. Когато тази увереност влезе в ученика, тъмните сили го напускат, защото тук Черното Братство не може да се разширява. Например там, където има егоизъм, човек е зависим от илюзията. При егоизма Черното Братство се разширява в човека понякога дотолкова, че човек го вдигат в другия свят, защото това разширение е илюзия и ограничение.

Елеазар Хараш

Препоръчани книги:

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12