Търси

Светилищата в България са енергийни усилватели. Каква е връзката със златото и кварца?

Още по темата ...
Зор Алеф интервю

Зор Алеф: България е неслучайно място - Дом на богомилството и мистичното християнство (ИНТЕРВЮ)

Виж повече
Антон Дончев

Акад. Антон Дончев: Идеите на Богомилите се превръщат в основа за събуждането на човечеството (ВИДЕО)

Виж повече
арфа Орфей

Елеазар: Орфей е откривал на своите ученици тайните на Слънчевото Слово

Виж повече
Илиян Бучков: България и кодовите връзки с Ватан, Египет, Атлантида, ИзРаЕл и Сириус (ВИДЕО)

Илиян Бучков: България и кодовите връзки с Ватан, Египет, Атлантида, ИзРаЕл и Сириус (ВИДЕО)

Виж повече
22.01.2024 г.
4706
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Всеки знае, че българската земя е свещена. Ние го усещаме с всяка клетка на нашето тяло и затова винаги се чувстваме на мястото си, стъпили на нейната твърд. Замисляли ли сме се защо е така? 
Кое прави България специално място?
 
Чували сме много истории за нашата древност, за специалната енергия, за познанието свързано с предците и земите ни. Но кое е накарало древните цивилизации да изберат именно тези места? Защо точно тук? Какво представляват древните светилища и защо са били изграждани на територията на днешна България? Продължава ли енергията да работи в тях или отдавна е отминало тяхното предназначение?
 
За да отговорим на тези въпроси, следва да си изясним къде се намира нашата свещена земя:
Преди милиони години тук е имало огромен брой малки, подводни вулкани. Това пространство е било дъно на море. С отдръпването му и повдигането на тази плоча, вулканите са преустановили изригванията си. Това е създало условия за проявата на усилена минерализация и създаване на големи депа от минерали и кристали. Тази част от света е от най-богатите на злато и различни полезни изкопаеми.
 
Златото – ключовият елемент, пряко свързан с енергията на нашата земя
 
Златото притежава свойството да преобразува честотата на енергията, да я поема и излъчва. Най-големите струпвания на находища у нас се припокриват с местата на най-много и силни светилища. Златото е основен, усилващ и излъчващ елемент, свързан от една страна със Слънцето, а също и с духовната и мисловна енергия у хората, за което е използван от древността. Именно тези му свойства променят земната енергия от изгасналите стотици вулкани и я преобразуват до такава, която е в пряка връзка с честотата на енергията на мозъците ни.
 
Кварцът – усилвателят на земната енергия
 
Основният материал на всички скали у нас е силициевият двуокис или иначе казано – кварцът! Днес неговите извънредно разностранни свойства се използват навсякъде в техниката – от пиезо кристалите на запалките, през електрониката, до оптиката. Той притежава свойства, които са най-разнообразните, странни и необяснени след тези на водата.
 
При силно осветяване и натиск генерира електромагнитен импулс. Същото прави и по обратния ред – при електро или магнитен импулс генерира светлина или си променя размера.

Какво става с една скала, когато слънчевата светлина с всичките си емисии от високозарядни частици
я докосне?
Атомите на повърхността ѝ започват да вибрират все по-силно с нарастване на осветяването поради инфрачервеното облъчване. Те добиват енергия, която иначе не притежават. От другата част на светлината – тази от ултравиолетовия спектър, започват свързани процеси, които заради високата честота и енергия променят качествено състоянието на веществата. Двете заедно предизвикват излъчване от скалата на енергия в нов диапазон!
 
Какво от това е ползвано от древните, създали свещените места?
Просто е. Предизвиканото ответно излъчване от скалата е с честота и вид, много близък до вълните, излъчвани при работата на мозъка ни. Когато човек, който знае какво прави, насочи съзнанието и мозъка си да работи в определено направление, то неговото излъчване и излъчваните от скалата полета се наслагват, и от това се получава многократно усилване на човешките мозъчни вълни. Реално това е скала, осветена от слънчева светлина, преминала през скален отвор, която се явява усилвател на мозъчното поле на човека.

Бегликташ - изгрев по време на лятното слънцестоене. © снимка: Портал12

 
Тесла е бил достигнал до това знание по собствен път и с технически средства (изказването му, че енергията на мозъка е най-мощната енергия в Природата).
 
Древните са осъществили същото по най-простия природен начин – модулация на честотата на слънчевата светлина, въздействаща върху камък, съдържащ достатъчно кварц в себе си.

Земята и йоносферата са огромен кондензатор, като йоносферата е с положителният знак, а Земята е с отрицателният. Тя постоянно поема слънчева и космическа енергия с положителен знак, като с най-висок потенциал е най-повърхностният є слой – у нас около 40 до 50 см. Това, че цялото и пространство е с електрически потенциал минус, не означава, че той е еднакъв навсякъде. Колкото по-надълбоко в нея се навлиза, толкова потенциалът е по-електроотрицателен. Това є свойство са използвали и създателите на земните батерии. Същото са използвали и знаещите древни.
 
Реално светилищата са били и са енергийни усилватели, които посветените и подготвени хора са използвали за връзка
с висшите светове.

Древните знания
за природните енергии
и взаимодействието им
с Човека
Слънчевата енергия е най-мощната, с която разполагаме тук. Това, че виждаме само част от излъчвания спектър, не ограничава останалата част от него да действа върху Земята. Енергията, идваща от Слънцето, променя енергията на всичко до което се докосне.
 
Най-изтъкнатият изследовател на действието на слънчевата и лунната светлина и на излъчванията на най-различни кристали, минерали и елементи върху човека и водата, е барон фон Райхенбах. Той въвежда и свои понятия, които са валидни и доказани днес. Баронът дава определение на тази енергия и я нарича Од. Той е наблюдавал ежедневните пулсации на Од от различни физиологични центрове, като си е отбелязвал техния естествен цикъл. Забелязва тясната връзка между физиологичната Од с нервните възли. Концентрацията на Од била особено висока в слънчевия сплит. Пулсациите на енергията в тялото следвали пулсациите в заобикалящата природа в един забележителен и напълно неподозиран досега ритъм.

В най-чувствителните части на тялото имало най-високи концентрации на Од – устни, лице, върхове на пръсти, ерогенни зони, стъпала и пръсти на краката. Всяка от тези енергийни части следвала ритъма на соларната Од. Любопитното съответствие на биологичната Од и слънчевите ритми било особено интригуващо. Силата на Од се увеличавала по изгрев слънце и намалявала с настъпването на вечерта.
 
Тези негови наблюдения само потвърждават действието на слънчевата светлина върху скалите, влиянието є върху човешката енергетика и силата на изгревите за духовното повдигане на човек. Така ясно може да се даде и обяснение защо на повечето светилища има място, през което светлината минава винаги по време на изгрев или залез слънце.


Видовете светилища и как работят те на практика?

Пещерите утроби – земните усилватели
 
При пещерите утроби винаги имаме скален склон. Той се осветява от Слънцето и най-повърхностната му част става с потенциал по-висок от по-вътрешните скални слоеве. При скалите с достатъчно съдържание на кварц се проявят неговите свойства и потенциалът на повърхността є се променя драстично. Така редуването на потенциали във вътрешността на скалата предизвиква огромно усилване на цялостния потенциал.


 
Мощността на това поле обаче може да се усили многократно. Ако слънчевата светлина преди да докосне вътрешния „олтар“ е преминала през допълнителен скален отвор, това създава нови центрове на различен поляритет в масата на Скалата и още по-огромно усилване на излъчваната мощност.
 
Това поле може да се усили и още, като се използва и звук. В пещерите-утроби има място, което е оформено като чудесен резонатор, обикновено в тавана. Когато се издаде нисък, гърлен звук, кварцът в скалата отново се проявява и заради пиезоефекта му започва излъчване на така търсените честоти от древните, близки до тези на мозъка.
 
Обелиски – т.нар. камъни за комуникация
 
Какво прави камък, съдържащ кварц, магнетит и злато, когато е поставен на енергийно място и е заровен над 50 см в земята?
Обикновено земните енергийни линии и полета са до тази дълбочина, което е в пряка връзка със заравянето на камъните точно на тази дълбочина. Това е основен принцип, използван от знаещите древни. Камъкът се оформя така че да има две плоски, по-големи страни и две по-малки от тях. Разполага се перпендикулярно, с широката си част спрямо земната енергийна линия. При срещата си с него енергията се насочва към най-високата му точка. По този начин нейният естествен път към върха на хълма е прекъснат и тя е пренасочена в камъка, като той поема огромна част от нея, а другата разпръсква във връхните си части.

Изправените камъни, край село Розово:Може да заключим, че това са камъни за комуникация. Разполагат се винаги по земна енергийна линия преди върха на хълм! Задължително! При допир на човек с тях или мисловно свързване с познат такъв камък, те усилват многократно мозъчните му вълни и ги излъчват. Както през полевите структури, така и през Земята. Предаваната информация чрез тези камъни е образна и емоционална, а не чрез думи. До нея има достъп всеки, но най-силно се приема от човек, допрян или мисловно свързал се по същото време с друг такъв камък, независимо от отдалечеността му.
 
Кромлехи – защитните точки
 
Една част от кромлехите играят роля на защитна точка от земните и други енергии.
Защитено място. Винаги в стената от камъни има един със заоблена форма. Той позволява преминаване на създадената промяна от можещите да излезе от локалността и да я излъчи. Ползват се от група посветени едновременно за постигане на някаква промяна.

Мишкова нива:Има и втори тип кромлехи, които са за работа със Земята. При тях е постигнато увеличаване на енергията чрез легнали камъни, които черпят енергия от центъра на кръга и слънчевата енергия и я вкарват в земната енергийна линия.
 
 
Долмени – камъните за личностно ползване и развитие.
 
За да работят долмените по предназначение, те трябва да са покрити от земен насип. Днес такива се срещат изключително рядко. Когато са изровени, енергетиката им се променя. Камъните, изградени в подобен тип долмени, създават енергийна защита от всякакви земни и други енергии. Обикновено около тях има и кръг от кварцови камъни, които предварително спират земните енергии. Когато човек влезе в такава структура, мозъкът престава да получава външни дразнения и свързването с нормалната истинска същност се улеснява многократно. Тогава посветеният започва да работи в долмена си на вътрешно ниво. Същото е предназначението на така наречените тракийски куполни гробници. Те се изграждат според размерите на тялото на даден човек и имат пълен резонанс с него. Докато тялото е живо, това съоръжение се ползва както долмените. След смъртта му – там е последното му място. Това са доста съвременни съоръжения, при които нуждите на един са поставени над общите.

Мощната енергия на България
Мощната енергия, идваща от земните недра през изгасналите вулкани, съдържанието в повърхностния земен слой на големи количества злато и огромното количество изворна вода, правят това кътче от Земята толкова специално. Тази комбинация ни дава възможности, от които хората на други места са лишени. Това е причината у нас много хора да чувстват Земята и да усещат реалността. Това е причината земята ни да е толкова наситена с древни светилища. Това е причината тук да е едно от местата, на които древните цивилизации са се развивали най-рано и най-бързо. Това е причината българи и балканци да са в основата на много съвременни постижения в науката и техниката.
Древните прекрасно са я познавали и чувствали. Затова и светилищата са на най--високите и най-силно енергийни места. Това са причините България и част от Балканите да са едно от най-мощните енергийни полета на Земята, а хората, живеещи тук, да чувстват и да могат.

Тук идва и отговорността ни днес, свързана със светилищата. От всичко изнесено става ясно, че светилищата най-малко от всичко са били използвани за ритуали, такива, каквито ни ги представят днес. Всяко едно светилище, както ще прочетете и в отделните представяния има една обща характеристика: изисква пълна будност и пречистване, за да може да се работи с неговите енергии.

Преди мястото за посвещение винаги има провиралка – изпит за Чистота.
Опитите днес да се работи пряко със светилищата е повече от опасна, тъй като нашите съзнания са изгубили онази сензитивност и познание на нашите предци. Освен да превърнем светилищата просто в едни атракциони, подобни опити могат да имат и обратен ефект. Защото светилищата усилват енергията ни и ни отварят други измерения.

провиралка близо до село Хлябово:Каква обаче енергия ще отключат в нас и кое измерение ще отворят зависи от степента на подготовка.
Затова когато посещавате светилищата, съзерцавайте ги най-добре в тишина и усамотение. Мислено се връщайте назад и се свързвайте с нашите предци. Те са именно тези, които и днес ще ви заредят с енергията на тези места, ако им е позволено да го направят и вие сте готови за това.
И не на последно място, пазете ги!

Портал 12 благодари на Филип Апостолов за положения труд и предоставената информация в изследванията му на българските светилища!

Очаквайте поредица от 12 статии, в 12 последователни дни, свързани с 12 светлища в България.
Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12