Търси

Елеазар Хараш: Що е Порталът на Сириус? Една тънка невидима граница

Още по темата ...
Слънчев портал в Ирландия

Слънчев портал в Ирландия показва, че предците са свързвали зимното слънцестоене със Сириус и Орион

Виж повече
феникс - бену Елеазар

Елеазар: Бену е Птица на Преобразяването, а Преобразяването е изкуство на Висшия свят (ВИДЕО)

Виж повече
бинарна система

Сириус А и Сириус Б са бинарна система - космически танц на числа, светлина и музика

Виж повече
22.12.2023 г.
12115
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

"Мнозина се запитват докога човек ще живее в слънчевата система. Докато завърши еволюцията си. Един ден когато завърши еволюцията си в слънчевата система, човек ще мине в друга система – в Сириус – най-светлата звезда на небето. По култура тя стои по-високо от слънцето."
Учителя Беинса Дуно

Човек ще живее в слънчевата система и на слънцето, докато завърши развитието си и извае себе си. Когато стане чиста духовност, човекът ще бъде призован да мине през Портала на Сириус. Що е порталът на Сириус? Една тънка невидима граница. Но тази граница никой недостоен не може да я премине. През нея минава само този, който е призован. На Сириус живеят Прадревни Учители и богове. Те обучават напредналите същества. Те учат напредналите духовни хора на другия живот. Що е другият живот? Скритият, неизменният, непознатият. В този живот няма смърт и безсмъртие. В този живот има само Дух, Истина и Пламък проникващ. Тук според устрема си човек може да изучава вътрешните Тайни на Бога.

Странни същества живеят на Алфа Центориус и велики същества живеят на Сириус. Ядрото от разумните същества на Алфа Центориус проучват странните неща в света и в отвъдното. Те проучват странни и мрачни неща. Те проучват света на мъглите от всякакъв вид – и физически, и духовен. Те проучват света на блатата и защо определени същества са заключени в блатата. Те проучват света на тъмнината и какъв е изходът от нея. Но на тях не им е дадено да проникнат в най-голямата Тайна на мрака, защото още нямат способност за проникване в дълбините на мрака. За тях това ще се случи в други времена и епохи. Докато на Сириус живеят велики богове и Учители. Мнозина от тях са стигнали до дъното на мрака. И затова сега могат тайно да проникват в много светове, без да бъдат забелязани. Тези велики същества са велики наблюдатели. Техни ученици са дори делфините. Понякога те заставят свои ученици да слязат като делфини в моретата и океаните. И най-напредналите делфини им дават тайни сведения и познания за невидимия живот във водата. Общувайки с хората, делфините проучват и човешкия свят. И всичко това после те предават на своите Учители. Делфините са същества, за които смъртта е без значение, защото те лесно се отделят от тялото. И макар че живеят във водата, и макар че са живели и като хора на земята, те са преди всичко същества на въздуха. Засега тяхното любимо занимание си остава съзерцанието. Те са духовни съзерцатели.

Животът е разпръснат навсякъде – в земята, под земята и в многобройните небеса. Ние мислим, че нашият живот е уникален. Но в сравнение с жителите от Млечния път ние живеем в блато. Жителите на Млечния път живеят като в извор – в светли и свободни места. Има в нас един скрит вътрешен и универсален живот, но ние трябва да се домогнем до него. Това е животът на нашата величествена душа. Но тук в този свят тя е уловена от множество мрежи. Тя вижда блатото, но познава Източника си и носи в себе си една голяма скръб, защото е уловена. Но тя познава небесата, изворните места. Тя има спомен за своя дом и покой и затова тя слиза долу в тялото и на земята: тя слиза, за да се издигне. И тогава Млечният път ще я очаква, защото тя ще се завърне в собствения си простор, в дома на Покоя.

Преди много време хората са живели на Луната. Главните възможности за развитието на Луната са били три: въображението, лъжата и чистотата. Въображението е наука, която е провалила мнозина и е извисила малцина. Неправилното развитие на въображението се е превърнало във вход към лъжата. Правилното развитие на въображението е отворило входа към степените на чистотата. В степените на чистотата се е разгръщала разумността. А в най-висшите степени на чистотата се е разгръщала Мъдростта. На луната има около 150 адепти. Те виждат и разбират земния живот и когато трябва, ни ръководят.

Всеки малък лъч от светлина идва при нас, за да ни доизгражда. Външният лъч ни изгражда външно, а вътрешният лъч е послание вътрешно. Всички външни лъчи идват от наши невидими приятели, напреднали духовни братя. Всички вътрешни лъчи, които идват като духовни прозрения, идват от ангелите. Всички вътрешни лъчи, които идват като послания, идват от по-висшите същества. Това са боговете, великите Невидими, които тайно ни обичат. А когато подготвим духовното си тяло и възлюбим Бога с цялата си душа и със силата на духа си, тогава боговете ни изпращат най-високото – откровенията. Казвам: Изследвайте лъчите. Всеки лъч е полъх от определени същества.

Бъдещият човек ще има фино духовно тяло. То ще бъде вътрешно организирано. С това тяло човек ще може да пътува навсякъде, защото етерът прави всяко място достъпно във вселената. Различните слънца и системи са съставени от различна духовна Мъдрост. Но въпреки това не можем да кажем, че Мъдростта е във вселената. Вселената е завеса. Тя е преграда към нещо по-дълбоко. Кой може да разкъса завесата? Само този, който има специална Любов към Бога. Само той ще бъде отведен отвъд завесата на вселената – там, където е Премъдростта.

Колкото по-разумно е едно същество, толкова по-голяма е бързината му. Степента на разумност определя степента на бързина. Има разумни същества, които за 8 минути отиват до слънцето. Но има друг разум, който отива до края на вселената за 10 минути. Има ли по-голяма бързина от това? Да, има едно същество, което е толкова бързо, че е навсякъде и вижда всичко по-бързо от миг на окото. Ние го наричаме Бог, но то е нещо по-дълбоко. То се захранва от специален лъч на Бездната. А какво нещо е тогава Бездната? В Бездната всички понятия и определения умират. Бездната е нещо, което не може да се изследва. Достатъчно е да знаем, че Бог е само лъч от тази предълбока Мистерия.

Невидимият свят е велико явление. То е грандиозно по размах и трудно може да се обхване. Милиарди същества се движат, за да служат на Божия план. Астралният свят, който също е невидим, е ограничен. Астралният свят и земният свят – това са отделените ангели от Бога. Отделените ангели не са пожелали да служат на великия план на Бога. Това по-късно било наречено грехопадението. Казвам: Едно от най-великите Тайнства на живота се намира в служенето. Служенето е най-практичният метод, то е откривателят на Тайните на Бога и на Вечността.

Божественият свят е близо, но е невидим. Божественият свят е тук, но е скрит. Божественият свят е нашата скрита, дълбока същност. Той е нашата абсолютна разумност. Ако с молитва и разумност съумеем да създадем условия, той влиза в нас. Кой е белегът, че Божественият свят вътре в нас ни ръководи? Белегът е, че нашата мисъл е организирана, нашето чувство е благородно, а нашата воля има ясна и осъзната цел. И ние имаме в себе си дълбока и скрита увереност. Божественият свят трябва да бъде нашият единствен ръководител. Той е сбор от висши същества, които направляват душата и духа на човека. Извън Божествения свят човекът живее в своя ум, в своето сърце и в своята воля, а те са само подготовка, само условия да открие човек Божественото. Божественият свят е Тайнство, скрито дълбоко вътре в нас. За някои това е абстракция, за други е реалност.

В шестото чувство е скрито проникновението на човека. Само на шестото чувство е дадено проникновение. Шестото чувство е орган на чисто духовното сърце. Ето защо шестото чувство може да ръководи човека в правия път. Всеки, който има това духовно чувство, ще му се разкрива духовният свят, и то в чист вид. После ще дойде седмото чувство. То е чувство на една велика увереност – древна, духовна увереност. Който има шестото чувство, може да прониква все повече в духовния свят. А седмото чувство е таен път към Божествения свят. Седмото чувство може да прониже двете скали – скалата от мрак и скалата от светлина.

Елеазар Хараш из Книга на Тайнствата

 

Препоръчани книги:

Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12