Търси

Достойнство означава да отстояваш винаги и при всички обстоятелства Божественото у себе си

Още по темата ...
Константин Златев

Проф.Константин Златев: Истинско Добро е само онова, което произлиза от Любовта

Виж повече
Дисциплина

Проф.Константин Златев: Дисциплината е рожба на вътрешната свобода на ученика

Виж повече
Христос

Появата в плът на великото Космическо Същество Христос е повратна точка в духовната еволюция на земния човек

Виж повече
04.05.2023 г.
2966
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
От духовно-езотерична гледна точка достойнството отразява съответствието между Божествения свръхестествен нравствен закон и духовно-нравственото състояние на човека. Изводи:

1) Пълното съответствие означава постигнато равнище на Божествено съзнание или свръхсъзнание.
2) Различните степени на съответствие от пълното надолу отговарят на нивото на нравственост на конкретния човек.
3) Тоталното отсъствие на съответствие означава безнадеждно морално падение, една окончателно изгубена за Бога душа, която подлежи на претопяване – заличаване на индивидуалността и връщане на монадата в първичната Божествена творческа субстанция.

От позициите на духовно-езотеричното познание достойнство означава да отстояваш винаги и при всички обстоятелства Божественото у себе си.

Какво означава за окултния ученик да притежава достойнство?
Първо – да осмислиш вярата си в Бога и да я подкрепиш с духовно познание.
Второ – да устояваш на всички изкушения и съблазни на материалното битие, с които те залива от всички страни кривналата по твърде лош път съвременна цивилизация.
Трето – да съединиш теорията с практиката, знанието с приложението му в ежедневния живот. Така истините на великото Божествено Слово се превръщат в неразделна и непобедима частица от собственото ти сърце.
Четвърто – да откриеш високия идеал в твоя земен път и да му останеш верен при всички обстоятелства, дори на кръст да те разпъват.
Пето – да се научиш да прощаваш на всички и за всичко.
Шесто – към великодушието да прибавиш и целомъдрие, което според Учителя Беинса Дуно е абсолютно задължително, за да разчупиш кармичните окови и да разтвориш небесните порти на Свободата пред твоя дух.
Седмо – да оставаш сляп за всички прегрешения на ближния.
Осмо – да си спечелиш правото да те наричат „достоен ученик” на твоя духовен Учител и Наставник.
Девето – да можеш да издържиш с ненарушимо спокойствие и хладнокръвие и най-жестоката обида или унижение.
Десето – дори и в най-непрогледния мрак на твоето земно съществуване да не губиш от духовния си взор Светлината на Божественото си предназначение.

Ако изпълниш всичко това, а и още много, наистина можеш да заявиш с увереност и без излишна скромност, че си човек с достойнство. И не просто човек, а пробудена душа, която е прогледнала за Божия План относно планетата, човечеството и самия теб и следва този План с неуморимо постоянство и всеотдайност. Така ще изпълниш завета на Мировия Учител Беинса Дуно:

„Две неща трябва да има ученикът: достойнство и смирение.”проф.Константин Златев из Езотеричен речник ( очаквайте скоро в Книжарница Портал12 )

Препоръчани книги:

Константин Златев
Проф. Константин Златев
Проф. Константин Златев е отдаден последовател и изследовател на делото на Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов. Изнася множество лекции и беседи посветени на пътя в развитието на окултния ученик и неговите отговорности в службата на цялото.

Той е професор на философските науки, богослов, изследовател и писател. Има издадени над 20 книги и стотици публикации с християнско-просветителски, богословски, езотеричен, публицистичен и научно-популярен характер. От 1993 г. изнася лекции на духовна тематика в България и чужбина.

Роден на 11 май 1958 г. в София. През 1983 г. завършва Висшия Икономически институт, специалност “Международни икономически отношения”, а през 1993 г. завършва Богословския факултет към СУ “Климент Охридски”. От 2009 г. е доктор на богословските науки. В книгата си “Сакралните послания в житните кръгове” с Мария Везнева разкрива впечатляващи съвпадения между послания на символите и поученията на Свещеното Писание – Библията.
 

“Молитвите заемат водещо място в духовния живот на човека, търсещ Истината и контакт с напредналите Същества във Вселената и с Бога. Те изграждат незрими мостове, по които ние, хората, се пренасяме в извисени сфери на необятната космическа реалност, докосваме се до Любовта и Мъдростта на техните обитатели и с тяхна помощ продължаваме по-уверено своя вечен път към съвършенството.” 

Спонсори на Портал 12