Търси

Зороастризмът е най-древната религия на Откровението

21.09.2016 г.
6620
3
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Сърцето на Азия. Древен Иран. Земи понастоящем известни с размирици, петрол, свещени войни и етническо разединение. Какво знаем всъщност за тази част от арабския свят? Винаги ли е бил такъв?

Зороастризмът - най-древната религия на Откровението пази истории за ада и рая, за първия създаден човек и за корена на доброто и злото, въвлечени в битка за душите на хората. Една източна религия, която звучи екзотично, но в същото време близка и разбираема за западния рационален ум. Какво знаем всъщност за зороастризма?

                                 
Зороастризмът е религия, извираща от сърцето на Персия и развила се в периода 5067-2907г. пр. Хр. съгласно пресмятането на следатлантските епохи според изследваният на д-р Рудолф Щайнер. Според него са съществували седем Заратустровци : „Този Заратустра, за когото обикновено става дума е седмия. Той е инкарнация на всички предходни Заратустровци.“

Самата религия е именувана на пророка Заратустра ( Заратос/Назаратос/Зороастър) и става известна в европейските среди като Зороастризъм.

Според арийската традиция, родословието на пророка изглежда внушително: то започва от първия човек, Гайа Мартану (Гайа Мартан или Гайомарт) чието име в превод от авестийски език се превежда приблизително като „Смъртен живот”.

Името Заратустра означава “Златна звезда”, а и също "Този, който язди стара камила" или „богат на древни камили”. Принадлежал е към индоевропейско номадско скотовъдно племе - тура (известни в науката като саки). Заратустра преминава специално обучение като пълноправен жрец и на 15 години е посветен свещенослужител.

В текстове на Авеста бива наричан „заотар“ (извършващ свещеноизлияния) и „мантран“ (съставящ мантри). А след получаването на Откровението се нарича “посветен, вдъхновен от Божествената мъдрост”, „ратава“ (благ обитател на телесния свят ; Покровител (Глава) на телесния свят ; Ясна 28: 21)

Свещенната книга на Зороастризма - „Авеста“  означава „обосновано речение“ или  „откровено знание“ (живо слово).Към 7 в. Авеста включва 21 книги, но голяма част от тях са унищожени или изчезнали. Известни от тях са 4 части  – Ясна, Висперад, Вендидат, Ящи (химни). Самият език на който е написана книгата е авестийски, който е мъртъв език още от 5в. пр. Хр.

Химните в прослава на върховния бог в Зороастрисма – Ахура Мазда (Аура Маздао), са написани в Гатите (част от „Ясна“), където е прието за безспорно авторството на Заратустра.
Освен тези химни книгата е изпълнена с исторически предания, богослужебни текстове, молитвени песнопения, създадени по различно време с различно съдържание, дълго време предавани от уста на уста.

 Върховният бог Ахура Мазда сам се явява пред Зороастър, за да му даде учението.
„Аз съм Ахура-Мазда, този, който те създаде, о Заратуштра, най-добрият сред хората. Ще беседвам с теб денем и нощем и ще ти открия живото слово.“В основата на учението е залегнала идеята за доброто и злото и тяхната противопоставеност.
В самото начало нямало нито Вселена, нито Земя, нито Слънце, нито планети, нито звезди. Имало само безкрайно време – „зарван акарана”. В безкрайното време съществувал Благият Дух, Ахура-Мазда и Духът на Злото, Ангро-Майню –(Ахриман) - прародител на лъжата, греховете и порока.

Върховният бог Ахура-Мазда (гр. „Ормузд“) се счита за бог на светлината и доброто, в чието име се съчетават представите за власт и мъдрост. На древноперсийски „мазда“ означава мъдрост.
Още по време на царуването на Ахменидите се приело схващането, че Добрият бог е направил персийския цар: „владетел на цялата тази обширна земя, единствен повелител на мнозинството“, и също „над планините и над равнините, оттатък и отсам морето, оттатък и отсам пустинята“.
Така върховният бог творец Ахура-Мазда се изобразява като небесен цар, покровител на земния монарх. Доказателство за това са множество писмени останки една от която гласи: „Дарий , велик цар, цар на царете, цар на страните, син на Хистасп, Ахменид... Това царство, което аз владея от Скития, която е зад Согдиана, до Куш (т.е. Етиопия), от Индия до Сард, ми даде Ахура-Мазда, най-великият от боговете. Нека защити Ахура-Мазда мен и моя дом.“

Ахура Мазда се почита като единственият вечно съществуващ и творящ Бог. Той е изначален, несъздаден, абсолютен и безкраен. Той е съдържател на всички блага.

Ангро Майню от своя страна е предводител на злите духове наречени „деви“ („дайвове“). Девите представляват грешни богове, лъжливи богове, които са били отхвърлени. Те са отровни създания, които насърчават хаоса и безредието.

Зороастризмът също като религиите след него говори за първия човек. Наречен Гайа Мартан (или Гайомарт), явяващ се зороастрийския Адам, той е бил сътворен от самия Благ Дух - Ахура Мазда.

Според някои изследователи древните представи за първородния човек са свързани със зооморфните форми полубик – получовек.

Според вярванията на арийците, първият човек умрял на трийсетгодишна възраст, тъй като Духът на Злото, Ангро Майню, нападнал сътворения вече свят, носейки със себе си смърт. Именно тогава, с неговото нахлуване, завършила Ерата на Творението и започнала Ерата на Смесването на Доброто и Злото.Гайомарт умрял от болест, изпратена му от Духа на Злото, обаче преди смъртта си той изпуснал в лоното на земята своето семе, от което израснал храст с две стъбла, съединени помежду си. В това общо растително тяло обаче живеели две души. И затова телата им скоро се разединили и се превърнали в човешки тела: това били Машйа и Машйой, мъж и жена - първата съпружеска двойка.

Битката между доброто и злото в зорастризма съпътства трите етапа в развитието на света - “сътворение” - първичното състояние, “смесено състояние” - което всъщност е настоящият свят, и накрая  “разпадането” -   което със своята неминуемост определя изцяло зороастрийската есхатология. При разпадането на Космоса доброто и злото ще бъдат подложени на безкомпромисен подбор от страна на Спасителя, чиято мисия е да разчисти пътя на върховния бог. Злият свят ще загине, а добрият ще се влее изцяло в „рая“ на  Ахура-Мазда.

" Наистина два са първичните духове, близнаци, славещи се със своето противопоставяне.Те са добър и зъл в мислите, думите и делата си. Когато тези два духа влезли в схватка за първи път, те създали битието и небитието, както и това, което чака в края на краищата тези, които следват пътя на лъжата - то е най- лошото и тези, които са последвали пътя на добродетелта (аша) чака най- доброто" ( Ясна 30:3-4)
    
Ахура-Мазда още от самото начало знаел, че Ангро-Майню ще създаде цяла плеяда служители на злото и повелил, че праведността на всеки авестиец ще се определя от спазването на свещената Триада, която Заратурстра ще яви на света.

Авестийската Триада е преди всичко принцип на нравствеността:

Хумата – Хухта – Хваршта .
Добри мисли – Добри думи – Добри дела.Според Р. Щайнер близо до върховния бог Ахура-Мазда има още шест божества, които са част от най-близкото му обкръжение, тези божества се наричат Амшаспанди.

Амшаспандите носят имена, съответстващи на високите  добродетели, почитани в   зороастрийския Иран:

    Воху-Мана – Добри помисли
    Аша-Вахишта – Добра праведност
    Спента-Армаити – Свято благочестие
    Хшатра-Ваирйа – Желана власт
    Хаурватат – Цялостност
    Амеретат – Безсмъртие.

Логично следствие от дуалистичната концепция на зороастризма е учението за грехопадението на света като цяло и човека в частност.

След смъртта праведните се отправят по моста към обителите на Ахура Мазда:„Вахишта Аху“ (Съвършеното битие), „Анагра Раоча“ (Безконечните сияния) или „Гародман“ (Домът на песните), а грешниците са съборени от зловеща вещица - девът Визареша в адската бездна Дужаху (Лошото битие) или Друджо Дмана (Домът на лъжата), където ги чака " дълга вечност от страдания, отвратителната храна на мрака и скръбни стонове" (Ясна 33:1).Според думите на Едуард Шюре:

„Нечестивите попадат в царството на Ариман (Ангро-Майню), а чистите преминават по мост от светлина, построен от Ормузд (Ахура-Мазда), блестящ като брилянт, тесен като острие на нож.

Там ги очаква крилат aнгел и казва:

„Аз съм твое творение,
твоят истински Аз,
твоята душа,
сътворена от теб самия.“


Автор: Azem
 
Коментари 3
 • Швейк
  06.07.2017 г. 12:16
  ... и остава да се практикува
 • Лена
  26.09.2016 г. 21:13
  Много полезно четиво! Всеки ден можем да попаднем в рая или в ада. Да влезеш в рая е отговорно, изисква силна воля и вяра. Краят е много красив :N
 • Георгиев
  21.09.2016 г. 21:01
  Много добра статия за зороастризма. Има неща, които не бях чел досега :C

Коментари:

Спонсори на Портал 12