Търси

Васил Канисков: Духовните енергии слизат на земята през Рила

05.07.2020 г.
13350
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Основната задача на тези души е безкористна служба на всички българи и цялото човечество!

 
Подготвихме този материал с една основна цел, да изложим, колко са важи Езерата като Духовен и енергиен център за България и Света. Във времена, когато алчността и бездуховността се опитва да направи езерата просто една облагородена туристическа атракция, става изключително важно да се концентрираме в молитви и бдения за Рила. Годината 2020, за която многократно писахме, че ще се отсява житото от плявата, поставя на своите осъзнати и духовно работещи братя още една задача. Време е за пълна концентрация и работа за запазване на Рила.

Всеки може да се включи в общия наряд за Рила, който се провежда в 6 ч. и 21 ч., с казване на следните молитви и други, които са му по сърце и душа:

Добрата молитва,
Песента Фир фюр фен 
Молитва на благодарността
 
Попитахме Д-р Балтова, която още през миналия ноември разкри в своята прогноза какво ни очаква през 2020, как сега разчита случващото се на Рила: 

 

Това, което става е предизвикано от нас хората. Човешката алчност и амбиции неминуемо носят последици. Великата Майка - природата не се шегува и понякога се налага да възпитава детето си, малко по-строго. Така, че това , което ние правим с природата вече започна да ни се връща. Ако човекът не спре, ще бъде принуден да провиди. 

И сега, за Рила и нейното огромно значение за нас като българи и нашата мисия като народ и Рила - като един от световните енергийни центрове с огромно значение за благоденствието на света, такъв какъвто го познаваме.

“Тук идвам, защото Бог е идвал. Неговите стъпки са стъпвали тук. Нашето пребиваване на Рила се сравнява с историята на цялото човечество : излизането му от Рая, влизането му в гъстата материя и връщането му в Рая”. 
                                                                           Рила, месец юни 1942 година       
Учителя                                                                                                                                      

Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно казва още за Рила: „Съвременните хора търсят удоволствия, разнообразие по кина, по театри. Планината дава на човека, а не взима от него. Тя го учи на безкористие. Болният се нуждае от слуги, от превозни средства, за да отиде от едно място на друго. Здравият обаче няма нужда от слуги. Без превозни средства той обикаля планините и се ползва от техните богатства. Няма по-красиви картини, по-реални филми от тия на природата. Излизайте всред природата и любувайте се на това, което виждате в нея. При това нейните картини са чисти, възвишени. Те подтикват човека към наука, към изучаване на законите, които управляват живата природа”. 

Според Беинса Дуно - на Земята има центрове, които са врата на живота, и водата, която минава през тях, е вече свещена и има голямо въздействие. Тези врати се пазят. Водата с голямо въздействие, с изобилен живот има в непристъпните, свещени места на планините, пазени от посветените.
 
 „Планетата Земя е опасана с т.нар. „огнен пояс”, върху който са разположени големите планински вериги. Този пояс води своето начало от Хималаите, преминава под Кавказ, Черно море, Странджа, Рила, Алпите, Пиренеите, по дъното на Атлантическия океан, Андите, Кордилерите, по дъното на Тихия океан и завършва отново в Хималаите.

Вибрациите на този „огнен пояс” излъчват огромна по своята сила и мощ енергия, която сравнена с позната ни физически измерима температура, е равна на енергията от външния слой на Слънцето от нашата планетна система.

Събудена от непосветени, тази енергия може да превърне Земята в огнено кълбо”, казва инж. д-р Васил Канисков, лечител и билкар. 
 
„Светите места имат дълбоки корени, които черпят живителни сокове, чиито най-важни съставки се образуват от Хармоничното Единство на Човек, Природа и Духовен свят”, продължава Канисков. По думите му космическите мащаби са единствената мярка за тяхното изучаване от нас, съвременните хора. Така както в човешкото физическо тяло са локализирани биоенергитични точки и центрове, така и по повърхността на Земята, като особен вид жив организъм, се намират биоактивни центрове и области, в които се влива и извършва обмен на енергии между Земята и по-високо измеримите духовни светове и Космоса. Тези области по лицето на Земята не са равнозначни. В зависимост от времевия цикъл, вътрешното съдържание и форма, те имат различни по вид предназначения, които погледнати от мащабите на Цялото са равносилни по обем енергия”.

Ето условното, човешко разделяна на Светите места, които прави Лечителят:
 
  • Центрове, съхранили и съхраняващи знания за миналото, настоящето и бъдещето развитие на човешкия род.
  • Школи, в които под ръководството на Учител, ученици ускорено изучават бъдещите етапи от развитието на характерна култура в бъдещата раса.
  • Места, в които се проверяват и прилагат на практика придобитите знания за бъдещата човешка практика в синхрон със законите на Разумната Природа.

Епохата на Водолея отключи биоактивните центрове на земята

„С навлизането на човечеството в Новата Епоха на Водолея от 22. 08. 1914 г. се активизират биоактивни центрове и области от земната повърхност, които започват да оказват силно влияние върху хода на човешката история за създаването на новата Шеста раса”, продължава Канисков. По думите му основният център, който ръководи тези процеси, се намира в днешните земи на България. Творческите йерархии от по-високо измеримите светове на нашия, в синхрон с процесите във Всемира, в течение на милиони години концентрират и локализират на строго определени места и при строго определени народи тези центрове.

Изобилието на Свети места, духовни центрове и езотерични школи в дадена страна в продължение на векове е указание за задачата на нейният народ в бъдещата му мисия, за отговорна, водеща роля в историята на цялото човечество. Съществуването им е придружено със специфично биоенергетично излъчване, което от своя страна обуславя почвата, готовността за развитие на нова сетивност и мироглед на хората, живеещи по тези земи.

Канисков подчертава, че характерна особеност на Светите места, е тяхната постоянна вътрешна връзка и взаимообусловеност. Те се разглеждат, като центрове с готов за активизиране интензитет в определени периоди от време, в конкретна историческа обстановка. Тяхното влияние е съизмеримо с високо духовните сфери от Битието, оказващи активно въздействие върху различните форми одухотворена материя, и главно в човешкия организъм.
 
„Бялата раса в своето историческо развитие е преминала през пет култури: Индуска, Персийска, Египетско-Асиро-Вавилонска, Еврейско-Гръко-Римска и сегашната, вече отминаваща Западно-Европейска. При това движение на културите в дадена основна раса, както при нашата бяла раса, Невидимият свят фокусира в особени точки от земната повърхност своите енергийни  импулси, даващи мощни тласъци за тяхното възникване и развитие. Това става единствено с активизирането на свети места, разположени по правило по върховете на планинските вериги на планетата Земя. Такива центрове на повърхността на земята има на няколко места: в Алпите, Пиринеите, Андите, Хималаите, Северния полюс и Рила. 
 

За всяка култура в дадена раса се активизира точно определен център: Западно-Европейската култура е получила космически импулси за развитие от връх Монблан. Днес новите идеи за славянската култура в бялата раса се възприемат и предават на българския народ, посредством център, разположен на Рила с локализиран  връх Мусала”, обяснява Канисков.

Духовните енергии слизат на земята през Рила


 
Лечителят казва, че, Рила е планина с еруптивен характер и съществува от девет милиона години. Тя не е била никога под нивото на водите на Световния океан. Върху нея са разположени физически центрове, през които духовните енергии слизат на земята. Всемирният Учител Беинса Дуно, работещ сред българския народ и в земите на България, е посочвал неведнъж светите места, които са характерни фокуси на висшите духовни трептения. Такива места се намират главно в Рила, по-точно циркусът на Седемте рилски езера, Голям и Малък Скакавец и местността Рупите в Мальовишкия дял.
 
Канисков нарича Седемте Рилски езера - Свещенни. Те се характеризират като “вътрешна част” в Храма на посветените. Храм, в който свещенодействат невидимите същества от високо измеримите светове.

„Рила в момента е планетарен център на Великите души, преминали всичките земни етапи на обучения през своята “човешка практика”, в която се намираме в момента ние. Основната задача на тези души е безкористна служба на всички българи и цялото човечество.”


Първото езеро е наречено ”Махарзи”, което означава - “Голямата почивка”.  Наименованията на езерата са дадени от Учителя. Те отговарят на техните действителни имена на език, върху която основа е създаден санскритският - приеман от съвременните учени за най-древен. От този общ за цялото човечество език, в зората на слизането му на Земята, е създадена и славянската писменост. А, не както официално се твърдеше и твърди, че славянската писменост лежи върху основата на гръцката.Второто езеро е “Елбур” - “Бог е Силният”, третото “Балдер - Дару” -“Онзи, който дава блага”. ”Близнаците” са две езера, които се намират в подножието на връх “Харамията”, на този връх е дадено ново име и е премахнато отрицателното му  въздействие върху човешкия организъм. Новото име, дадено от Учителя, е ”Харно ми е”. Не знам защо и до ден последователите на Учителя Петър Дънов, не коригират името. Петото езеро е едно от най-дълбоките езера и има формата на бъбрек, наречено е “Махабур”, означаващо “Големият и Силният”. На това езеро се намира един от изходите на Агарта. Шестото езеро на Рила е “Сърцето”, то е духовен и физически център, Сърце на България и българите. Тук е и един от входовете на Агарта. Най-високото и най-малко езерце от 7-те Рилски езера е “Шемхаа”, ”Главата”на целия циркус. Шемхаа е символ на мъдростта, която управлява целокупния духовен, душевен и физически живот на земята. Канисков разкрива още, че най-старите библиотеки в света, съхраняващи мъдростта на човешкото същество, се намират в Рила. Всъщност това са “акаши”, страници, написани от разумната природа, пишещи се и в момента. Не бива да мислим, че тази информация се намира в библиотеки, пълни с безброй рафтове и обемни томове.


 
„Както вече споменахме на Рила, на две от 7-те езера, се извършва високо измерим духовен обмен с Агарта. Необходимо е да дадем пояснение на това понятие в рамките на досегашните ни познания за по-високо измеримите светове от нашия три измерим. Агарта е една от ложите на Бялото Братство, тя не се намира в нашия физически свят, а е в по-висшите, духовни измерения. 
 
Посредством енергиите, фокусирани от Слънцето, силовите полета от Бялото Братство се пренасят към земята през върховете на строго определени планински вериги. Тази космическа енергия е жизнено необходима за всяка нова култура в дадена раса. 

© 2020 Портал12

Препоръчани книги:

Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Драгомира Иванова
Драгомира Иванова
Драгомира Иванова е журналистка. Завършила е Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Пише статии в печатни и интернет издания, свързани с духовното развитие.  Вярва, че мисията ѝ е да е полезна с тях. Стреми се да развива духовното в себе си и да има хармонични отношения. В словото на Учителя Петър Дънов намира отговорите за живота.

Свързани публикации

Седемте езера - Портал към духовните светове
05.08.2019 г.
11264
4

Кои са ватанските имена на Седемте Рилски езера и защо са застрашени?

Учителят също така и предупреждава, че езерата трябва да се пазят и, че в никакъв случай не трябва да се допуска тяхното замърсяване, тъй като те оказват пряко въздействие върху живота на хората и свързани са с него неразривно.
Виж повече
Планината може да ни трансформира ако подходим към нея с чистота
05.08.2019 г.
8136
2

Планината може да ни трансформира ако подходим към нея с Чистота

Рила не е дестинация, не е атракция, не е Паневритмия, не е екскурзия. Рила и 7-те Рилски езера са свещено място, енергиен център.., който зарежда не само България, но е свързан с енергийната решетка на цялата Планета.
Виж повече

Спонсори на Портал 12