Търси

В избора на Божията Воля, човекът ще открие своят Произход, своята Свобода (ВИДЕО)

27.05.2020 г.
2824
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Свещени мисли и Слова из "Свободната воля и Божията воля"- интервю Елеазар Хараш, 8-и Май 2020
 
Само Бог в нас може да осмисли Свободната Воля и Свободният Избор - Свободата. Трябва да Го избереш старателно, честно и дълго време да работиш с постоянство и да чакаш. Свободната Воля е само тази, която се е освободила напълно от злото в себе си. Точно това е Великото на самадхи. Там най-малкото зло изгаря и насилие. И тогава имаш право да говориш.
 
При шаманите, имаш право да лекуваш, когато си преживял Дълбоките искрени видения - не всеки ги преживява, някои там полудяват или се отказват - и тогава ти вече надрастваш най-малкото зло, няма зло в тебе и никой не може да те обсеби и това означава, че имаш право да лекуваш. Иначе нямаш право. Забележи, какви изисквания има!
 
Големият проблем на хората, не е даже егото, а това е: финото его и вярата. Много лесно е да се освободиш от съмнението, обаче вярата е голям капан. Трябва да влезеш в Дълбока Божия Любов. Примерно, има хора, които вярват в опасността - от тази вяра трябва да се спасиш. Тя е непотребна, защото тя образува опасността.
 
И често Бог даже прави посветените... изпраща фини заблуждения, от Бог и от висшите същества, за да може после тънко да различаваш други още по-дълбоки неща и понеже Той Знае, че имаш смирение, обичаш мъдростта. Отначало ти знаеш, че тука нещо не е, щото я няма целостта, обаче Бог ти разкрива и разбираш колко е Разумно това...
 
Хората по-скоро бъркат смирението със скромност.
Един от белезите: човекът на смирението има Дълбок Неизразим Покой в себе си. Той и в напреженията е спокоен. В големи напрежения...Той няма избор. Този покой тайно тече и в спокойствието. Има и други четири, пет белега.
 
Свободната воля е тази, която се е освободила от злото в себе си, но такъв човек пак няма напълно Свободна воля.., напълно!
Учителят казва: “На един милион, един.”
 
Това е тази воля, която е избрала напълно Бога, тогава тя е в Единство с Бога и е получила Чистият си Дух - Изначалната Свобода. Обаче тази свобода е само едно начало. И може да мислиш, че “аз правя нещата”, а някой път може да ги правят съвсем други.
 
Христос вярва конкретно в Бога. Той е точно в Целта. Изхожда от Бога и говори от Бога: “ Както Отец ме е учил” - не както религията, науката...
 
На човешката воля е била дадена свобода...някога, в миналото: или да изпълни Божията Воля, или да не я изпълни. Адам не е бил създаден постоянно да пребивава в Бога. Защото още в миналото, тези духове наречени човечество са нарушили правила. И те затуй ги вкарват в рая и после се знае, че ще пропаднат, защото Бог дава силата си на змията. Човешката воля е извършила лош избор и се е  отделила от Бога и от Истината, това е лична отговорност. А последствията, те са създадени, защото тя ще се учи от последствията.
 
Бог Е искал да бъде Избран от  свободната воля на човека. Тук има и Дар вече. На ангелите не Го е дал. Те не могат да познаят Бога. Тогава само човекът ще се завърне в Божественото си Предопределение. сега е в човешко предопределение. /Някои са в духовно, някои в свещено. Така са тръгнали.../ - само тогава ще се върнеш в Божественото.
 
В избора на Божията Воля, човекът ще открие своят Произход, своята Свобода, своето Изначално Състояние и Покоя. Който избира не Бога, а себе си, той винаги ще умира. Дори да има висш Аз, да има нещо хубаво в себе си, съвестен да е...той ще умира. И затуй Мохамед казва: “Умри преди смъртта” и Библията го казва: Новораждане. От родителите си роден вече - остави ги. Това е старото раждане, Роди се в Бог в себе си.
 
Днес всички страдания на света са старите избори на Свободната воля, а това означава че страданията са справедливи последствия на твоите свободни избори. Лично посято по всички правила...тоз човек, който все търси виновни, ще си намери...себе си накрая.
 
Много хора не искат да вярват в минали прераждания, защото сега носят последствие. И Учителя казва: “Защо църквите отричат прераждането? Защото имат големи дългове към Бога.” - и те не искат да ги изплатят и се опитват да кажат: “няма прераждане”- само че как ще излъжеш Бога? То е записано в Акаша - абсолютно.
 
Трябва да Избереш Развитието, не - еволюцията. Еволюцията е бавен път - означава, че не си разбрал. Развитието е къс път. Има интензивни страдания, има Особена Любов към Ухаещата Истина, към Мъдрата Истина, към Тънките Истини и храниш там...Защото Учителят казва, че: Мистиката е по-дълбока от Окултизма, за което другият път ще говорим. Мистиката е дълбоко нещо и това са души, които носят в себе си нещо дълбоко и същевременно и скромно. Това означава, че те са в развитието. Иначе е много дълъг Пътя, бавният път - пътнишкият влак, охлюва.
 
Индианската Мъдрост казва: “Откажете се от всички религии, Изберете Любовта”
 
Свободният избор, включително и грешките и престъпленията, които е направил, става школа и обучение. Щом използваш лошо волята си ти се самонаказваш. Волята сама по себе си е чисто благо, но ако е разумно и мъдро използвана. Но ако тя е била зла вече е друг въпрос. Тогава тя дълго ще се лекува, защото ще бъде изоставена от Бога. - ...тя му е парализирана волята, не му е дадено.
 
Ако човек започне усилено да търси Бога, тогава Бог постепенно ще започне да лекува развалената му воля. Бог не е дал на човека само лошия избор, а и добрия. На ангелите Бог е дал само добрия избор. Но тука няма развитие. Ангелът си живее д Светлината, не може да мръдне от нея. Слуга. Често не може да помогне на човека: ако човек избере една лоша мисъл в отчаяние, ангела там не може да влезе. Ангелът чака ако човек зароди някаква светла мисъл, той да го усили. Но това е второстепенна помощ, която не върши работа на Търсачите на Истината.
 
Търсачът на Истината се отличава по това, че не само обича особено Истината и гори, той носи едно честно питане, една скромност и една лекота. Това са три белега, които го отличават.
 
Злото е отвращение от Бога, това не може да се случи при Ангелите. Там е като заковано. Затворник на Светлината можем да го наречем, което не е желателно за тези, които търсят Дълбоките неща.
 
Воля, която е повярвала само в себе си ще изпие много горчиви чаши. “Вярвай само в себе си” е голям провал - Това е школа за много прераждания, ако вярваш в себе си. Трябва да повярваш само на Бог в себе си, след време Той да те научи да повярваш на себе си по правилният начин, но това е последствие. То идва след Голямата Любов от Бога, а не любов към тебе. Иначе става самопадение - самопоклонение и смирението е изгубено.
 
Воля избрала Бога и привързана към Него става Благо и за другите и за себе си, но воля избрала себе си, греши дълбоко. Погрешният избор вселява низше същество, което почва да изменя човека и да го тласка към зли постъпки. И някъде може да не искаш - и Апостол Павел го казва - някъде не иска така да постъпи обаче, той още в ума. Павел е в ума, той не е Дух. В последствие става Дух на някакво ниво - да го наречем средно ниво. Тази зла постъпка, ако я допуснеш, тя развращава волята ти и я прави слаба. И хора със слаба воля означава, че много са злоупотребявали и затуй някои са заковани в голям мързел. И Учителят казва за мързела: “Преизобилни грехове”
 
Злото е Дълбока Необходимост в този свят. Погрешният избор завръща човека в животното, в низшето съзнание и ограбва развитието...най-малкият погрешен избор. За да бъде човека висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по Свобода и Любов, Естество.
 
Да избереш света и удоволствията, това е погрешния избор на волята, това е постепенно отделяне на Бога и последствия, които са лоши, непредсказуеми, обаче са Учители. Тук вече ще попаднеш на черни учители. Има такива упорити, които мислят, че са прави.
 
Волята сама по себе си е благо и е водач. Тя е дадена и кото благо и като скъпоценност, но как ще я използва нашия избор и човека, това вече е друг въпрос. Свободната воля и свободният избор са необходими, за да станеш истински човек и Син на Бога по Свобода, това от което Ангелите са лишени. Свободната Воля е Велико Благо дадено от Бога, тя е Път към Образ и Подобие. Тя е пътят на мъдрите, на разумните - На най-ниско ниво: разумните, по-високо: мъдрите и нагоре вече има премъдрост. - Защото те знаят как да Я ползват и как да не Я ползват. Знаят как да служат с нея на Бога и как да не служат. Защото те различават. С погрешната си воля и избори, човекът все повече ще придобива лъжливо знание, макар че той мисли, че прави правилни неща. А Истинското Знание ще си остане всякога в Бога. И то не е някакви хрумвания, някакви озарения, то е Откровение - Гностиците.
 
Учителят: “Когато Бог се прояви в нас, тогава ще бъдем със Свободна Воля, но Той не се проявява често. Много тънко е някой път да Го видиш. Някой път е Висше същество, някой път е Ангел, някой път е напреднал Брат, някой път е твоята Душа, а някой път е тъмен.
 
При едно много високо ниво - като Ал Халладж, Дионисий, Майстер Екхарт - там толкова са се слели, твоята воля и Божията, че това което го правиш ти го Иска Бог. Туй, което Бог Го прави в тебе и ти го искаш и става едно такова Единство и вече не може да се разбере нишката, но все е Бог. И твоите желания са Бог, и твоята жажда е Бог, твоите постъпки са Бог и отделно Е и Бог. Но някъде Той може да те остави, обаче Той те оставя, ти действаш свободно от себе си, от своята Дълбина, обаче тя вече е станала Божия Дълбина, за което после ще стане въпрос и тука вече не може да се говори...тук вече си Божествено предопределен. Ал Халладж каквото и да прави все е Бог. Той затуй танцува на инквизицията.
 
Нашата свободна воля произтича от Бога, защото само Той е Свободен, казва Учителя. Само Бог може да внесе сила във волята ви. Говорим за чиста сила, диамантена, не някаква твоя упоритост, която може да се обърква. Само онзи човек има свободна воля, който носи Любовта в себе си. Този човек има мекота, покой, той не натрапва нищо. Той споделя, казва, не настоява. Той може да знае, че ти може да страдаш много и да не иска да ти помогне, защото трябва да има свещен разговор. Толкова е свещено нещо, той не иска да се намесва да те предпази. Но ако го питаш искрено, вече друг разговор.
 
Само този, който живее в този, съществен Неизменен свят, където и Бог живее, само който служи на Бога на дълбоко ниво, разбира Неговите Закони и Проявления, само той е свободен и той може да има свободна воля. Но дори и тогава, такъв човек има връзка с Бога, той пак някой път пита Бога за потвърждение, за да е напълно убеден, да не направи леко...щото той има голяма чувствителност към Бога, какво ще каже Бог. Макар че някой път той е в такова предопределение, че каквото и да направи е за поучение, а не е грешка. Когато мъдрецът, говорихме, една грешка ако направи, тя е благодат. А неразумният може да направи много хубави постъпки, те не са благословени и не са и благодат.
 
Учителят: “Само онзи човек има свободна воля, който носи Любовта в себе си.”  - но тук летвата е висока.

Ти трябва да изучаваш Бога във волята си. И ако волята ти живее в Истината тя ще бъде свободна. Докато изпълняваме Волята Божия ние сме свободни. Да изпълняваме волята Божия означава да почувстваме това Велико Единство. То се случва в Голямата Пълнота и Сливането, в Изчезването.

Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12