Търси

В Храма на Учителя - докосване до Съкровеното и Истината

11.07.2018 г.
5761
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Моите думи са Божии думи
Казвам: Моите думи са Божии думи, те не са мои думи.
Моите думи са Негови думи, а Неговите думи са мистични и тайни образи. Неговите думи са шепот древен, неговите думи са съкровища. Моите думи са Негови думи, които са пътят към чистата духовност. А не е ли тази чиста духовност единственото спасение? Ако човек не разбере Моите думи, той ще падне в собствената си пропаст, в пропастта на човешките си желания. Моите думи са светилище за този, който ги разбира.
 
Който е видял Лицето ми
Вие казвате някой път: "Особено беше вдъхновен Учителя, Лицето му светеше". Вие Лицето на вашия Учител не сте го виждали.
Никой от вас не е виждал Моето Лице. А който го е видял, не е вече от този свят. Който е видял Лицето ми, той вече пие Съкровеното от Бога. Да видиш Моето Лице, то е победа над света. В Моето Лице е заключена Истината, която целият свят търси. За тази невидима Истина са необходими свещените Очи на Любовта. Видите ли Моето Лице, ще изгорите - то е повече от клада, но в това е цялото благословение.
 
Когато намериш Учителя си
Туй, което се казва "посвещение", ще стане, когато намериш Учителя си, а Той - Своите ученици.
Посвещение означава да намериш своя Учител. Да намериш своя Учител, това е вътрешно явление, вътрешен процес, вътрешен път. И тогава - Учителят ще произнесе Истината в душата ти. И ти вече си отвъд предопределението. Истината е неизменна и посветеният се слива с нея. И така той заживява в Свещената Слава на Бога. На посветения се дава правото да заживее в Любовта, Святата вътрешна дълбочина.
 
Моята свещ винаги гори
Сега дойде някой, пита Ме: "Ти свещ палиш ли в църква?" Аз казвам: "Моята свещ винаги гори, кандилото ми е запалено от памтивека, то никога не е изгасвало"
Аз не паля свещи, защото в Мене има свещ, която гори вечно и никога не угасва. Че свещта това съм Аз, това го зная, но и вие трябва да запалите своята свещ, своята Любов. Вечната свещ, т това е Любовта в нас. Вечната свещ, това е Бог в нас, Любовта е свещта, Любовта е свещеното богатство на вечната душа.
 
Христос Аз Го виждам
Този Христос Аз Го виждам, с Него говоря сега.
Христос Аз не Го търся. Христос Аз Го виждам и се разговарям с Него. Христос постоянно се жертва и затова постоянно сияе. Аз така Го познавам. Казвам: Христос вечно живее в Любовта, в жертвата, в Бога. Той не е на кръста, Той е във Вечността и работи. Аз виждам Христос как слугува и на живите, и на умрелите - несъзнателните. Що е Христос? Христос е Любовта. Що е Любовта? Любовта е вечното жертвоприношение. Аз съм това жертвоприношение и всеки може да Ме опита. Но само който има Любов, ще Ме види. Който има Любов, вижда във високото си съзнание. Който има Любов, е нетленен.
 
Нещо повече от живота
Аз ви давам най-хубавото от Себе Си, запознавам ви с тези Истини, за които никой друг от 2000 години насам не ви е говорил.
Аз ви давам нещо повече от живота. Аз ви давам Истината. Аз ви давам друго дихание. Аз ви нося разум, който е над ума и над цвета. Аз ви нося друг живот, който е скрит в живота. Аз ви нося друго благо - благото, наречено Дух.
 
Ако България не приеме Моето Учение
Казвам: Ако България приеме моето Учение, ще стане велика държава; ако го отхвърли, ще пропадне.
Ако Българие не приеме Моето Учение, ще пропадне. Ако България не приеме Моето Учение, тя няма да има поглед за невидимите сили, а те ще я разрушат. Ако България приеме Моето Учение, тя ще съгради в себе си безсмъртието - Гласа на вечния живот. Тогава душата и ще пие чист лазур. Тогава душата и ще пие покой и вечност. Но ако не приеме Учението ми, горко и.
 
Кой е бил Дънов
Кой е бил Дънов в миналото, никой не знае. В бъдеще Той ще дойде под друго име.
Никой не знае миналото на Дънов и никой няма да го узнае. Никой не знае бъдещето на Дънов и никой няма да го узнае. Аз сменям имената и формите си и дохождам всякога там, където е Любовта. Моята Любов е съставена от Свещен Огън. Моята Любов е крепост от чист Огън. Моята Любов е врата за вас, за да дойдете в Моя Огън и за да познаете Живата Вода. Казвам: Живата Вода тече отвътре.
 
Няма да се освободите от Мене
Помнете: Няма да се освободите от Мене
Няма да се освободите от Мене, докато не станете добри. Всеки ден трябва да се жертвате за доброто. Жертвата е вашето свещено богатство - богатството на вашата душа. Никой не може да се освободи от Мене, докато не стане Любов, защото Любовта е вечната жертва. Истинското добро, абсолютното добро е Гласът на Бога. Затова ви водя в тоя път. Такава е Волята на Вечността.
 
Който работи за Мене
Много хора казват, че са готови, но ако още днес ги повикат да работят за Христа, не зная колко от тях ще се отзоват на тая покана. Всички да се откажете, за Мене е безразлично. Аз ще свърша работата на всички. Аз съм силен, колкото всички заедно.
Аз съм силен колкото всички заедно. Който не работи за Христа, умира. Който не работи за Мене, умира. Който работи за Мене, възкръсва. Да работиш за Бога, това е дело на Любовта. Да работиш за Бога, означава да работиш за своето себепознание. Работете за Словото, защото Словото е необходимото. 
 
Опасен съм Аз
Може би, Аз съм най-опасният човек в света
Аз съм наи-опасният човек в света. Има и друг опасен, той е самият Бог. Аз нося Тайна, която е отвъд Вселената и света. Аз мога да сияя и когато съм в мрак. Аз мога да сияя и когато се гневя. Справедливият гняв е скрито Сияние. Този гняв е под контрол на Сиянието, под контрол на Бога. Иначе този свят щеше да си отиде. Опасен съм Аз, защото нося в Себе Си незнайното Слово на Бога. Кой съм Аз? Аз съм скритият шепот на Истината. А тази Истина носи страдания. Но който Ме разбере, ще превърне страданието в Божие Царство. Опасен съм, защото съм незнайна земя.
 
Чрез мене говори цялото небе
Ако говоря от себе си, нищо не съм, но чрез Мене говори цялото небе
Чрез Мен говори цялото небе. Моето Слово е жив Живот, но ви трябва време да го проучите и да се слеете с него. Моето Слово е силно като кръвта на Бога. Моето Слово освобождава ученика от смъртта. Моето Слово е Извор и неговият корен е в Бога. Аз не говоря от себе си, а от Него. Моето Слово е преживяло Бога.
 
Аз не съм в това тяло
Аз не съм в това тяло. Тук съм привидно. Един ден ще се дегизирам и ще се вдигна оттук. И да Ме срещнете, няма да Ме познаете. Ще питате де съм, но няма да Ме намерите.
Аз не съм в тялото, Аз не съм в света. Този свят не е Мой. Моят свят е Царството Божие. Моят свят е свещен. Само в свещения свят има очи, които виждат. За Мен има само едно съкровище и то е Любовта. Наричам го вечното съкровище. Аз съм в Любовта, а не в тялото. Аз съм невидим вятър.
 
Аз познавам Бога
Аз познавам Божествения свят, в него живея.
Аз познавам Бога и Божествения свят. Аз там живея. Що е Божествения свят? Ядро без никакви пукнатини. Ще попитате - Какво е ядро? - Ядро, това е Истината. Светът е ИСтина, която се е пропукала. Божествения свят е ИСтина, която никога не се пропуква. Истината е несътворена, а светът и човекът са сътворени, за да я познаят.
 
Кой съм Аз
Като Ме слушате да ви говоря, мнозина се запитват: Кой е тоя, който говори там? - Кой съм не е важно; какъв съм, също не е важно. Аз съм човекът, в сърцето на когото живее Правдата, в ума живее Истината, а Светостта е съединителната връзка между тях.
Кой съм Аз, който ви говори? Това няма да узнаете. Моето явно Слово е Любовта, а моето скрито Слово е мистичната сила на Вечния Дух. Моето Слово има видимо и невидимо въздействие. Милиони същества са увлечени от Моето Слово. Моето тайно име е скрито, съвършено свойство. Който Ме обича, той обича Истината. Казвам: Ако обичате Истината, ще ви отбягват, но Аз съм приятел само с Истината.
 
Единственият начин да Ме познаете
Казвам и на вас: Вие ще Ме познаете, но кога? Когато Правдата влезе във вашите сърца, Истината - във вашите умове и Светостта бъде съединителната връзка между тях. При сегашните условия няма да разберете  кой съм и какъв съм. Значи това, което е в Мене, може да го разберете само тогава, когато влезе и във вас.
Единственият начин да Ме познаете е да познаете Истината. Моето Слово е Истина.То е свещен поток за вашата душа. Когато станете интензивни в Любовта, ще влезете в Моята душа, в Моята Тайна. Но Аз имам и друга тайна в Себе Си, тя е недостъпна. Който има Любов към Мене, определя своето бъдеще. Който постигне своето бъдеще, изгубва себе си и тогава остава само Истината.
 
из книгата "В Храма на Учителя"
текстовете с наклонен шрифт са от лекции, държани от Учителя при явяването му на Земята. Текстовете под тях са дадени от Елеазар Хараш - Слово предадено от Учителя.
Тази книга я правих около 7 години. Тя ми костваше океан от енергия, но тази енергия беше една постоянна течаща благодарност към Учителя, който ми разкри други светове. Наистина други светове. Земята не е мой свят, нито небесата. Учителят е моят свят. Ако имах право, бих ви разкрил третото име на Учителя – ватанското име – но нямам право. Принципът е строг.
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12