Търси

Учителя: Нашето Слънце е отражение на друго Слънце

24.10.2017 г.
4774
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Светлината периодически мени своята скорост не във физическо отношение. Туй е мое твърдение, но може да се докаже – при какви условия. Щом светлината мени скоростта, значи във външните условия има нещо, което изменя нейната скорост. Следователно всичката светлина, която излиза от Слънцето, голяма част от нея се поглъща, понеже тази светлина, която иде към Слънцето, иде от друго едно Слънце, много по-грамадно от това, с милиони пъти по-голямо.

С колко милиона да ви кажа: 75 милиона пъти или 120 милиона пъти, или 500 милиона пъти. И едното може да бъде неразбрано, и другото. Но някои предполагат, че туй Слънце, от което иде енергията за нашето Слънце, е 25 милиона пъти по-голямо, и тогава пресметнете: ако нашето Слънце е 1 милион и 500* хиляди пъти по-голямо от Земята, то колко ще бъде диаметърът на това Слънце, което е 75* милиона пъти по-голямо от нашето Слънце, каква ще бъде топлината и светлината му? Пресметнете какъв ще бъде неговият диаметър. Учените хора не са го пресметнали, но вярвам, че след 5 или 10 години хората ще дойдат до диаметъра на това Слънце. Засега няма обяснения, но има други хипотези, предположения. Че съществува друго Слънце – за него въпрос не става и колко е голямо – и тоя въпрос не ви интересува. Сега тези работи са посторонни за вас, не ви интересува това Слънце.

*(1 500 000х750 000 000 = 112500000000000 – Учителя ползва приблизителните данни на светската наука от началото на 20в., а не уповестява Окултните данни с пълна точност! Научни данни от началото на 21 век за по-точния диаметър на Сънцето в километри: 1 391 400х75000000 = 104355000000000 км. – бел.съст.)
Свещен трепет 22 септември 1932 Г., ИБ, София
 
Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12