Търси

Учителя: Друг път към Любовта, освен страданията, не съществува

23.10.2020 г.
5549
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Новият живот изисква хора, надрасли старото. Всякакво недоволство и мърморене трябва да се забравят. Искате ли да влезете в новия живот, вие трябва да приемете страданията с благодарност. Христос е страдал и вие ще страдате. Не страдате ли като Христос, вие нямате дял с Него.

Радвайте се, когато страдате. Благодарете, че са ви удостоили с тази велика привилегия. Ако ралото и мотиката играят върху гърба ви, благодарете им. Те са почетни инструменти. Те изкарват хляба от земята.

Благодарете и за страданията, които ви са дадени, понеже те носят известни блага за душата ви. Помнете: Няма живо същество на земята, което да не страда повече или по-малко. На всеки човек са дадени толкова страдания, колкото може да понесе.

Вдигнете кръста си и благодарете на Бога, че ви е удостоил със страдания. За да станете велики хора, да се наречете чада Божии, вие трябва да минете през страданията като път към Любовта. Друг път към Любовта, освен страданията, не съществува.

Бъдете сега всички смели и решителни да посрещнете страданията, които ще ви се наложат по закона на необходимостта. И за всички страдания да бъдете благодарни. Не философствайте защо и за какво. За добро е - кажете, нищо повече. Бог е Любов.

 

Спонсори на Портал 12