Търси

Учителя: Числата 21 и 12 водят до 3. Важно е задачите да бъдат решени!

21.12.2018 г.
15055
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
В числото 12 единицата е на първо място. Значи, тук управлява принципът на мисълта - разумният принцип. В дом, където разумността управлява, ще се чува само философия. Всички ще говорят за наука, за музика. Всички ще учат, ще пеят и свирят и ще говорят върху това, което правят. В числото 21 управлява двойката - принципът на сърцето, т.е. на чувствата. Както месеците декември и май представят влиянието на два противоположни рода енергия, такова нещо представят числата 12 и 21.

Числата, с които работим, са живи. Щом е така, не е безразлично, дали ще работите с числото 12 или 21. Тези числа съдържат едни и същи цифри, но местата им са променени. С промяна на местата им, става промяна в гамата и в енергиите, които действат в тях. Не е безразлично дали едно дете е родено в дом, където играе роля числото 21. В първия случай, бащата има надмощие, а във втория - майката. Следователно, в първия случай детето, което се роди в този дом, ще прилича на баща си и по ум, и по характер. Във втория случай, то ще прилича на майка си. Сборът от цифрите и на двете числа е три. Значи, резултатът е един и същ. Това показва, че човек трябва да реши задачите на живота си, независимо от това, дали ще ги решава по пътя на ума, или по пътя на сърцето.
Числото 3 е числото, от което можем да започнем нашия живот.  Срещу числото 3 никой не може да рита - цялата Земя се е подчинила на Божественото Начало. Висшите сили, скоито човек борави, започват с числото 3. Неговият ум, неговото сърце, неговата воля - представляват числото 3. 
Числото 1 показва първоначалните сили в Природата, а числото 2 е закон за смекчаване. При изпити - по всички предмети трябва да имате 12 - Най-високата оценка (1+2=3). Числото 12 показва пътя на цялото човечество. Като извървиш този път, трябва да дойдеш в 3-ката. Когато всички 12 източници в човека са отпушени, той се намира в положение на безсмъртие.
Щом вляза в числото 3, първите лъчи на Слънцето изгряват
Има известна разлика при решаване на задачите по пътя на ума от тези, които се решават по пътя на сърцето. Важно е обаче, задачите да бъдат решени. Например, в дома на числото 12 дохожда един беден човек. - Как ще постъпят с него? - Ще му дадат съвет, как да подобри положението си, за да излезе от беднотията. Ако същият човек отиде в дом 21, там ще му помогнат материално: ще му дадат пари, хляб, някоя стара дреха. Кой дом е постъпил по-разумно? И двата дома могат да постъпят разумно, и двата могат да постъпят неразумно. Ако в дома 12 му дадат добър съвет и от сърце, постъпката е разумна. Ако само го морализират, постъпката не е разумна. В дома 21 могат да му дадат необходимата подкрепа за деня, а могат да му дадат голяма сума, с която да го спънат.
Само светлият път на мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.
Всемировия Учител - Беинса Дуно
 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12