Търси

Учителя Беинса Дуно: Трябва да бъдете носители на новото в света

01.01.2021 г.
4655
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Сегашната култура зависи от това, какъв ход ще й дадем. Каквото направление й дадем сега, това ще стане. Христос казва: “Ако се съберете двама или трима в мое име и попросите нещо, ще ви се даде.” Каквото разумно вържете не земята, ще бъде вързано и на небето. От разумното зависи дали добро или зло ще завържете.

Казвам: Всички вие трябва да бъдете носители на новото в света, с което хората трябва да се подобряват. за да се премахне онова ожесточение, което сега съществува. То не може да се премахне насила. Разумно трябва да се постъпва в света! В разумното няма лицемерие, няма лицеприятие. При сегашното разбиране на живота ние почти нямаме кредит от природата.

Три неща трябва да се възприемат в живота: Любов безгранична, разумност в която няма никаква тъмнина и свобода без ограничения. Тази любов трябва да бъде възприета от всички. Също така и разумността и свободата трябва да се възприемат от всички. Това трябва да бъде в основата на всяка култура, която идва сега в света. Това е новото начало, което трябва да се постави в живота.

Сега ще коленичим и ще отправим ума си към този Господ на Любовта и ще Му кажем:

„Господи, ние сме готови да изпълним Твоята свята воля абсолютно, без никакви изменения. И всичката ни радост ще бъде да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичкия си дух. Искаме да Те познаем като Любов вътре в нази и вънка от нази. Да бъдеш Ти все и всьо във всичките ни начинания, във всичките ни мисли, желания и действия; да бъдеш Ти начало и край на нашия живот. Началото на всичката Твоя благост и край на всичките наши недоразумения, начало на Истината и край на лъжата, начало на Мъдростта и край на глупостта, начало на силата и край на насилието. Да бъдеш Ти Новото начало, което е без начало и без край! Началото на Новата светлина, на Новия живот, който сега внасяш в душите ни. Ние Те познаваме, както Ти ни познаваш, ние Те любим, както Ти ни любиш. Ние сме едно с Тебе, както Ти си един в изявената тази Светлина. От сега нататък ще царува Твоята Любов в пълнотата на Твоята милост през всичките дни на живота ни. Ние начеваме новия живот. Слез при нас и ние ще дойдем при Тебе. Слез при душите ни, внеси Светлината Си на новия живот. Озари новите ни сърца, които си ни дал. Изпълни умовете ни със Светлината Си, която Си внесъл в духовете ни. Благослови ни и ние ще носим Твоето благословение.“

Ще направим един опит тази година, но опит без двоумение. Ще опитаме Истината и тя ще ни опита. Един Божествен опит ще направим. Като казвам ще коленичим, разбирам, че ще коленичим не с тия колене, ще коленичим с душата си, ще вдигнем ръцете на своя дух и ще призовем Господа. Ще го призовем в Неговата милост и Той ще ни отговори.
Сега у всички, които ме слушате, да не дойде у вас мисълта: “Аз съм млад“, „Аз съм стар“. Не, млади, стари няма. Има само живи души. Тия души вечно са съществували и вечно ще съществуват, вечно са били и вечно ще бъдат, вечно са се проявявали и вечно ще се проявяват, вечно са се учили и вечно ще учат. Тия души са любени от Бога и сега те ще любят Бога.

Сега ние сме при онзи стих на Писанието, дето се казва: „Ето, хлопам на сърцата ви и ако някой отвори, ще влезна.“ Сега Господ хлопа на вратата на тия души и която душа отвори, Господ ще влезе и ще започне Новото начало на Любовта. Тогава ще имате такъв изгрев като сегашния (посочва назад и нагоре): изгрева, който ангелите имат сега; изгрева, който праведните имат сега; изгрева, който Христос има сега. Този Изгрев е толкова велик, толкова славен, че на човека наум не е идвало и в сърцето му не е влизало туй, което изгревът носи в себе си. Той е Изгрев на вечното веселие и вечната радост. Тази радост и това веселие се носи като едно леко шумолене в Божествения свят. В това шумолене душите стават, оживяват и възкръсват – и запяват новата песен на живота.

Само едната проявена Божия Любов е Любов и няма друга Любов, проявена като Божията Любов.

И тъй, нашият девиз е:

Страх отвънка, Любов отвътре; тъмнина отвънка, а светлина отвътре. С Любов и със светлина! Ние сме душите на Любовта и на Светлината.


Сега ще коленичим и ще дадем в себе си онова тържествено обещание за една година. Аз ще ви разправя какво подразбирам под една година. Една година, която няма да ви ограничи. Тази една година ще бъде година само на чистене: да смъкнете всички ваши недъзи от умовете си, от сърцата си, от душите си, от духовете си, от телата си, и след една година ще се намерите обновени.

Сега тайно ще призовем Господа като Любов, като проявена Любов, която няма начало, която няма и край.

  • Любовта е свръзка на съвършенството. Да ни привлече Господ с тази връзка.
  • Да Го познаем, както Той ни познава.
  • Да принесем всичко Нему в жертва жива, свята и благоугодна.
  • Да ни съблече Господ от стария живот, да ни облече в новия живот на Любовта, Мъдростта и Истината.
  • Да чуем Неговия сладък глас, Който носи мир и преизобилен живот на утрудените души.
  • Бог е Любов и нашата Любов да бъде като Божията Любов.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12