Търси

Тимен Тимев: Акашовите записи са връзката на нашата субективна памет с обективната памет на Вселената (ВИДЕО)

14.05.2017 г.
5745
1
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Акашовите записи са връзката на нашата субективна памет с обективната памет на Вселената. Те са мост, чрез който да можем да възстановим връзката на нашето безсъзнателно със световното безсъзнателно.

Мозъка не толкова продуцира, колкото фокусира и събира това, което е разпръснато вътре в цялата Вселена, защото Вселената се състои преди всичко от енергетична мисъл, т.е. мозъка е един коректор на тези неща там. Той не е създател. Това, което днес се популяризира за мозъка има акцент към дигиталното като се цели симулация на хората и премахване на оригиналността.

Всяка точка от Вселената е както физически, така и трансцедентален център, затова информацията в мозъка идва отвсякъде. Например точката, в която си държа очилата е физическа, намира се във физическото пространство, но ако това пространство го пробиеш и продължиш в по-дълбоко измерение, стигаш до метафизическото пространство и до това, което стои зад него. Пространството и Времето са булото на Мая. Булото на Мая е това, което е върху нещата, то играе ролята на преграда и ние не може да стигнем до мисълта, до течението на собствената мисъл защото пред нея е течението на това време.Пространството и Времето са преградата, която остава между нашата мисъл и между нашата енергия, затова пространствено-времевия свят се излъчва – когато вълната на енергия се отдалечи от вълната на информация, се излъчва пространството.

Докато нашите мисли се движат във времето – това не е истинската мисъл, ние се движим вътре в перцепторната клетка. Още древните са знаели, че трябва да се премахне, да се прескочи пространството и времето, за да се стигне до самото течение на мисълта. Единствено тогава ние може да вземем пространството и времето като събития и да ги поставим в течението на мисълта. Ето, затова най-високо се движи темпоралната вълна, тя се движи като събитие, а вътре в нея се движи енергетичната вълна. Ние живеем на третото ниво защото сме енергетични същества, които трябва да преодолеят енергетичната преграда, да излезем на темпоралната вълна, а тя самата вече се движи във вълната на мисълта. Нещата са двойно забулени, но основното движение е в това как от крайни да станем безкрайни и от смъртни – безсмъртни. Докато ние не умеем да прескочим преградата на времето, вторичното субективно време, ние не може да стигнем до собствената мисъл. Нашите мисли, движейки се във времето са неистински.
Формулата е следната:

Докато нещата се движат във времето и пространството, ние се намираме във физиката, а докато се намираме във физиката, ние сме абсолютно слепи. Трябва да излезем от физическото време – да превърнем времето в събитие, което се движи в течението на мисълта и тогава ще излезем в метафизическата и трансцеденталната реалност. Още Платон, Шанкара, Рудолф Щайнер са разбирали тези неща.
 
Коментари 1
  • Йордан Йорданов
    19.05.2017 г. 07:13
    Съзнанието може да се развива в две посоки-във "височина" и в "ширина". Във височина ние ставаме съзнателни на телесно ниво, след това на емоционално, мисловно. На следващото ниво съзнанието започва да обхваща всичко около себе си-тук можем да говорим за Любов. След това идва нивото на свидетел-за първи път разбираме какво е наблюдаващото съзнание. Тук осъзнаваме себе си като душа и другите като други души. На следващото ниво познаваме живота с главно Ж. Осъзнаваме какво оживява материята. След това осъзнаваме смъртта. И т.н. В ширина първо сме малко осъзнати, по-късно все повече. Всяко ниво във височина може да бъде осъзнато повече или по-малко, зависи до колко развиваме способностите си. Развитието се случва тук и сега, на земята ,в ежедневието. Когато учените казват,че използваме мозъчния си потенциал на 2,3 или 5 % това означава,че хоризонталното ни осъзнаване е толкова процента. Мозъкът е един инструмент,който обработва информацията.Той може да обработва информация от нивата над мисленето, но само ако успеем да издигнем осъзнаването си до там.Когато стигнем ниво "свидетел" всичко е "сега". Можем да се разхождаме в миналото и бъдещето защото излизаме от времето и тогава осъзнаваме, че бъдещето е само потенциално, дали ще се случи...

Коментари:

Спонсори на Портал 12