Търси

Свободата е резултат на саможертвата и проявление на Чистото Сърце

03.03.2018 г.
5188
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Свободата - като реултат на саможертвата
Свободата - като готовност да служиш на ближния, а не на егото си
Свободата - като готовност да се откажеш от пари, имущество и власт
Свободата - като проявление на Чистото Сърце

В телефонен разговор с писателя, психиатър и учен, д-р Тимен Тимев, ви споделяме някои мисли за Свободата, по повод Националния празник 3-ти Март.

"Няма свобода и не може да има свобода, докато обществото се управлява от диктатурата на масите. Днес ние вече нямаме бунт на масите, а диктатура на масите и масмедиите. За да имаме свобода, обществото трябва да се управлява от един елит, който е култивирал в себе си благородните черти да помага и служи на другия. Демокрацията днес е съставена от партии, които имат за цел да заграбят властта, да забогатеят и да възпитават в себе си чувството на садистично излъчване към другите. Така както днес, човек за човека никога не е бил толкова унищожителен.

Свобода в обществото няма да има дотогава, докато то се управлява от псевдо-демокрация. Всички видове демокрация днес са псевдо, защото представляват диктатурата на масите. Демокрацията днес ни лишава от свободата, защото позволява на най-нисшите, на изметта от народите и патологичните елементи от масите да се изкачват към властта. Защото именно като дава ужким равна свобода за участие във властта, тя позволява участие на хора, които не са култивирали в себе си необходимите качества да ръководят, а именно: знание, честност и благородство.

Много е трудно да култивираш тези три качества, защото знанието само по себе си не е свързано с честността и благородството. Трябва да се премине към управление от нов тип елити. Старите елити на аристократите се издигаха, благодарение на по-голямото количество пролята кръв и повечето пари. Днес обаче трябва да има нова аристокрация, която да бъде интелектуално-духовна и която ще култивира в себе си качества да служи на другите, а не на себе си. Тази нова аристокрация ще култивира в себе си чувство за всеотдайност и саможертва. Тя ще има за девиз :

“Обичта към другия е обичта към Бога, обичта към себе си е обичта към Дявола.”

Винаги смъртта и саможертвата са свързани със свободата. Свобода има само там, където се намесва опитът и готовността да умреш за дадено познание или дадена мисия. Свобода няма там, където не си готов да жертваш живота си. Свободата израства в кристалната си чистота - неподменена и нефалшифицирана, ако си готов за нея да пожертваш това, което всъщност можеш. Ако можеш да живееш - да пожертваш живота си за свободата, ако можеш да познаваш - да пожертваш познанието си, ако можеш да владееш или да имаш пари - да пожертваш властта и парите си. Това е единственият начин да бъдеш свободен - непрекъснато да жертваш живота, познанието, парите и имуществото, в името да служиш на другия.

"Единственото, което може да спаси човечеството е намаляването на хиперегоизма и силата на парите. Парите са разменната, абстрактна монета на Дявола. Парите са маската, с която Сатаната ходи измежду човечеството и го купува."

Малкото и частично знание прави човека зъл и развива егото. Едва извънредно голямото познание му възвръща изначалната Доброта. Именно заради това, свободата свързана с управлението на властта, както и личностната свобода за пряко зависими към обучението на интелекта, към който вече трябва да се добавя логиката за обучение на Сърцето. Това именно предложиха навремето Августин, Паскал, Киркегор и др.

В България и изобщо в Света, трябва да управляват тези, които са култивирали в себе си с течение на години знанието, честността и благородството. Но понеже днес обществото е устремено към безчестието, нещата са много трудни и предизвикателни. Днес във всеки град трябва да има движение на новите рицари. Рицари, които да защитават бедните, да защитават скромните от наглите, честните от безчестните. Днес цялата посока за развитие на обществото е да ползва аналитичното знание, което възпитава егоизъм и безчестие.

Днес демокрацията дава възможността на тълпите да се стремят към властта и да си набавят всичко това, което нямат. Всеки човек, който е дошъл от тълпата и масите и иска власт, той иска да си набави, това което няма - той няма нито талант, нито богатства, нито има чувство са самочувствие.

За да има обществото отговорни и честни управници, то трябва от малки у тях да е възпитавано Чистото сърце. Трябва да се въведе обучение по нова логика на Сърцето.
Днес е глупаво да искаме човечеството да се лиши от опияненията на интелектуалното, еротичното и демоничното. Тези три опиянителни сили вместо да служат нарцистично на човек, трябва да бъдат поставени в службата на огромно количество хора. По този начин естествено се намалява егоизма и нарцистизма. И понеже днес няма специални обучителни центрове за възпитание на Чистото сърце, то класическите духовни изкуства, единствено стимулират и възпитават спонтанната логика на Чистото сърце. Защото изкуството хармонизира чувствата, чрез правилното подреждане на интелектуалните пропорции. На мястото на днешния технологически модел на цивилизацията, трябва да застане естетическо-възпитателния модел. Той носи Свободата в себе си.
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12