Търси

Супер луната - време за промяна на разрушителните програми и шаблони в нас

14.11.2016 г.
6507
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Една огромна, ярка и плътна Луна, напълнила до пръсване своя диск със слънчева светлина ни очаква в понеделник, 14 ноември след залез слънце на източния хоризонт. Точната фаза на пълнолунието е в 15,52 .

Пълнолунието е процес на кулминация и максимална реализация, който придобива съществено значение когато засяга важни области в рождения хороскоп или отключва влиянието на други астрологични фактори в него. Представителите на знаците от неподвижния кръст Телец, Лъв, Скорпион и Водолей ще усетят непосредствено ярката проява на лунните процеси и силен акцент на принципите проектирани по оста Телец-Скорпион в живота си, Разбира се и всички които имат важни фактори в хороскопа разположени около 22 градус на неподвижните знаци или по места гледащи към тях. Разбира се далеч не всяко Пълнолуние разгръща важни сюжети в живота ни но при всички случаи малко или много определени тенденции се разгръщат пред нас в максимална степен а някои от идеите и делата ни достигат до зрялост в реализацията си, въплъщавайки се в конкретни обстоятелства.

Настоящото пълнолуние е важно по няколко причини. Първо, защото Луната се намира в своя перигей-най близката до земята точка от лунната орбита. Наричаме това Пълнолуние  Супер Луна. Това, че от една страна Луната се намира възможно най-близо до Земята, а от друга застава срещу Лилит - фокуса в най-отдалечената точка от орбитата и, може буквално да се проектира в преживявания в които най-отхвърляните и потискани аспекти на психиката и подсъзнанието, биват осветени и се опитват да завоюват правата си, да реализират своите неотработени програми или просто да привлекат вниманието към себе си. В по-голяма или в по малка степен те придобиват властта да влияят на поведението, реакциите и решенията ни, а за изявата им подсъзнанието се нуждае от привличането на необичайни събития извеждащи ни от зоната ни на комфорт и поставащи ни в ситуация на криза. Лилит, Черната Луна, апогеят на лунната орбита е символично свързана с отхвърляните и осъжданите аспекти на психиката. Това е Сянката-всичко от което желаем да се избавим, но бидейки безсилни да го сторим, го потискаме в най-сенчестите ъгълчета, като по-този начин нито го осъзнаваме, нито го контролираме. Това е всичко, което осъждаме във външния свят, в хората в обкръжението си, проектирайки собствените си отхвърлени качества. Лилит е нашата лъжлива същност - най-негативното и болезнено самоопределение, което ние с всички сили се стараем да компенсираме или заглушим чрез идеализация, външни постижения, роли и маски, но така или иначе неизбежно усещаме в момент на криза или падение.

Втората причина поставяща сериозен акцент върху това пълнолуние е че то указва етап на критична фаза в сюжетите заложени в по-мащабните и съдбоносни процеси генерирани в сезона на затъмненията и по конкретно при лунното затъмнение на 18 август тази година. То постави началото на предстоящата да се разгърне в следващите години серия по оста Лъв-Водолей, както и на процесите които ще генерират по-съдбоносните и мащабни житейски промени в бъдеще.

Тъй като настоящото Пълнолуние осезаемо подчертава принципите проектирани по зодиакална ос Телец-Скорпион, можем да очакваме, че най-актуални, сложни и болезнени ще бъдат въпросите за баланса между собствените ценности и ценностите на другите, въпросите касаещи обмена и разпределението на ресурсите-материални и нематериални,  и не на последно място балансът в потребността от стабилност и устойчивост от една страна и стремежът към промяна и обновление от друга, обичайно предхождани от смъртта. Всяка зодиакална ос предстявлява уравновесяващото противодействие на полярни качества, а преувеличеният акцент върху едната полярност при отрицанието на нейната противоположност, неизбежно води до липси и излишъци, т.е до проблеми. И това става очевидно при всяко пълнолуние.

Ясно е, че като част от този свят на формите, ние със всички сили и средства се стремим да създадем, опазим и съхраним, онова което носи стабилност и постоянство и е въплътено в конкретни форми (Телец) и отхвърляме и отричаме всичко свързано с промяната,  разпада, разрушението, смъртта и прераждането(Скорпион) Съществуваме в света на материалната равнина не поради някакво Божие наказание, а поради нуждата на душите ни да придобият опит с материята и да се научат да я владеят. И няма нищо лошо, дори напротив, в това да сме привързани към материалните форми. Работата е там обаче, че самото съществуване на материята е обусловено от способността и да се разпада и смесва отново в нови форми. А резултатът от дисбаланса по оста телец-Скорпион се проявява не толкова в това, че ние неизбежно се сблъскваме със ситуации заплашващи от вън стабилността ни, колкото в изкривеното отхвърляне на на противоположния полюс и неговия смисъл под формата на страхове, вътрешни табута и ограничения, които с тежкото си съдържание се опитват и често успяват да ни смажат отвътре.

Друг изключително важен и съществен закон, проектиран по тази ос е Законът на взаимообмена, на даването и получаването. А липсата на баланс по него неизбежно води до тежки кризи както в материален, така и в душевен аспект и създава сложни форми на манипулация и зависимост, които неизбежно водят до разрушителни процеси и при двете страни. По тази ос ние обединяваме ресурси, обменяме енергия и влизаме в условия на взаимна свързаност с цел растеж, обновление и разширение. Така както Земята и Небето заедно се грижат за израстването на едно дърво. Неслучайно някои древни традиции наричат тази ос Космическия брак и отбелязват чрез лунациите по нея съюза между Небето и Земята, между Духа и Материята. Абсолютното проявление на този закон би звучало така : "Аз давам всичко от себе си, предавам се изцяло на теб. Всичко което имам е твое, всичко което имаш е мое. Така всичко, което правим заедно ще се умножава, разширява и увеличава". Вероятно много връзки и партньорства -делови, интимни, брачни ще преминат през криза, ако балансът в този принцип е нарушен и изкривен. Защото цялата причина за свързването е заложена по оста Телец-Скорпион и принципът на взаимообмена проектиран в нея, според който качеството на обмена следва да бъде такова, че не трябва да има загуба за никого.

Установяването и поддържането на баланса по тази материално енергийна ос, ни дава способност да владеем методите и инструментите за взаимодействие със света и хората в обкръжението си, както и за постигане на разбиране и придобиване на възможности, осигуряващи ни максимална свобода. А Пълнолунието в Телец ни поднася причините и условията да ги усвоим. Ако в неудобните за нас ситуации и преживявания успеем да проумеем как нашите собствени модели и убеждения, влияят на тяхната поява и развитие, да осъзнаем какво потискаме и отричаме у себе си и какво постоянно и неизбежно се появява отново и отново в живота ни чрез ситуации и хора, това може да стане първа крачка към излизането от един порочен кръг. Можем да разпознаем дисбаланс в качествата проектирани по оста Телец-Скорпион в най-различни ситуации в ежедневието и поведението ни, особено сега когато той ще бъде силно акцентиран. Най-често срещаните форми

-Усложнения в процеса на обмен на енергия с външния свят и обкръжението, свързани с неспособността да приемаме различията в ценностната система на другите.

Конфликтни ситуации в които можем да се окажем въвлечени, а така също и вътрешни преживявания генериращи осъждане и отричане, може би свидетелстват за съществуващи проблеми със спокойното приемане на ценности, алтернативни на нашите. Абсолютно всички конфликти, включително военните, са свързани с това че тези алтернативи обичайно биват възприемани буквално като заплаха за собствения живот и пораждат желание да бъдат унищожени, заедно с приносителя. Независимо дали става въпрос за две личности, две държави, два народа или две философии. Очевидно е, че ако ни липсва такова приемане на чуждите ценности, най вероятно не сме уверени и в собствените, поради което се нуждаем другите хора с поведението и начина си на живот да потвърдят правилността на нашите критерии. Е, трябва да направим нещо, защото в противен случай винаги ще се намираме под заплаха от разрушение на това, което представлява основата на житейската ни философия-ценностите и критериите.

-Усещането за собствената ни занижена самооценка.

Възможно е в дните около пълнолунието и в последващите седмици във взаимоотношенията ни с обкръжението и света въобще, да се разгърнат събития, които ни карат да се чувстваме ненужни и неоценени, или самите ние да предприемем нещо за да заглушим това усещане с помощта на външни реакции. И в двата случая целта на подсъзнанието в тази ситуация е да обърне внимание на заблуждаващото самоопределение "не ме бива", "нищо не струвам", "не се харесвам".В противен случай сме обречени и в бъдеще да запазим болезнената си зависимост от чуждо одобрение и оценка, от хората в обкръжението си и техните реакции в опитите ни да си докажем че сме ценни и нужни за тях.

В други случаи когато сме дотолкова неуверени, че приемаме като собствени чуждите ценности и критерии, се налага да живеем състояние на постоянна неустойчивост, неудовлетвореност и зависимост от другите. Подтискането и отричането на всичко което за нас е истински важно и значимо, неизбежно влече след себе си деструктивни психологически състояния. Така че ако се почуствате принудени да вземете решение въз основа на натрапени ви възгледи, светвам ви много добре да си помислите и да си изясните какво е действително важно за вас и въз основа на това да вземете своето решение. Помнете, че в този период се разкриват тенденциите за бъдещето и решения взети под влиянието на зависимостта ви от някой друг, най вероятно няма да произведат нищо конструктивно за вас.

-Проблеми с финансите и взимообменна на ресурси, енергия, време и таланти, в който сме свързани в зависимост от други хора, както и  взимодействието с материалния свят на формите, включително проблемите със здравето и тялото. Те обикновено са свързани с отричането на материалните аспекти на реалността.

Материалната зависимост от някой друг е може би най-често срещаната форма на самоограничение, прикрито зад фалшив стремеж за комфорт и стабилност, който блокира импулса към действие насочено към промяна. Тук липсата на баланс между потребността от стабилност и устойчивост от една страна (Телец) и потребността от промяна и растеж от друга (Скорпион) е очевиден. Ако се сблъскваме с усложнения във взаимоотношенията, или други ситуации от които не можем да се освободим поради материалната си зависимост или страхът от загуба на материален и битов комфорт, то очевидно е настъпил момента да преразгледаме и собствените си убеждения по отношение на материалните аспекти на битието. Дали у нас не съществува убеждението че не бива, или не можем сами да се погрижим за материалната си сигурност и по този начин живеем състояние на зависимост от чужда материална подкрепа? Успяваме ли качествено и ефективно да използваме собствения си ресурс за да  произведем допълнителен такъв, позволяващ ни свободен и равноправен взаимообмен с другите, без да влизаме в състояния на дълг и зависимост, респективно да си "купуваме" привързаност и отдаденост? Ако се сблъскваме с проблеми и усложнения, свързани с обмена на пари и ресурси с други хора, ако се почувстваме завладяни от желание да оценяваме или осъждаме другите във връзка с този взоимообмен, вероятно подсъзнанието ни се опитва да привлече вниманието ни към блокажи в проява на Закона на даването и получаването, ограничаващи програми и самоопределяне касаещи самооценката и възпрепятстващи свободното ни  равноправно осъществяване.

-Сериозни психологически и психични нарушения -страх, депресия, склонност към деструктивни постъпки, целящи саморазрушение съответстващи на неконтролируемите поведенчески програми.

Скорпион е фиксираната изява на водната стихия, където емоционалните състояния и вътрешните съдържания придобиват осезаема дълбочина, сила и концентрация. Именно поради това, той е свързан с кризите, смъртта и прераждането като изход от неразрешими вътрешни противоречия. Апогея на Лунната орбита(Лилит) разположен сега там, допълнително изхвърля душевни отпадъци във вид на подтиснати негативи, отричане, забрани и табута и всякакви форми на страх, осъждане и обида. Всичко, което потискаме защото се боим, и точно в резултат на потискането и отхвърлянето то придобива огромна сила върху нас. Както вече изяснихме обаче, подтиснатото не изчезва, както не изчезват и боклуците заметени под килима - просто не ги виждаме, и не осъзнаваме че те са причина за лошата миризма в помещението или алергичната ни реакция към него. И единственият начин да се освободим от лошата миризма е да обърнем внимание на всичко което ни изяжда отвътре и по този начин да му отнемем силата да ни влияе.

-Психологически и сексуални проблеми и нарушения, обичайно свързани с отричането на аспекти от вътрешната реалност. Тук стоят и въпросите на интензивен, задълбочен и пълноценен взаимообмен на енергия и чувства, включително секса, способността за отдаденост, за постигането на психологическа близост, за споделяне на емоции и състояния.

Очевидно е, че при наличие на някои или на всички проблеми описани до тук, способността ни за пълноценна близост във взаимоотношенията е блокирана. Не можем да бъдем действително близки с когото и да е, ако не харесваме и не приемаме себе си, отричаме чуждите ценности и качества, бидейки неуверени в своите собствени, страдаме от болезнена зависимост от оценката и одобрението на другите, и сме обременени от страхове, неразрешени вътрешни противоречия, самоограничения и обиди.

-Кризисни ситуации застрашаващи стабилността ни или натрапчиви страхове по отношение на такива. 

Застой, стагнация, липса на развитие в живота и делата ни, ще ни подскажат, че не сме в състояние да предприемем сами промяна и обновление в живота си. Обикновено в такива ситуации се стремим да запазим статуквото, да запазим и съхраним онова, което имаме и обичайно усещаме както източник на комфорт, стабилност и сигурност, с цената на жертви и психологически дискомфорт и необходимост от приемане на самоограничения по отношение на собствените ни нужди и желания. Това са връзките живеещи в безлюбие заради комфорта на материалната сигурност, това е страхът да не загубим сигурната работа, която ежедневно ни убива и възпрепятства естествения импулс да се развиваме.
 

Подобни ситуации и преживявания сега ще ни поставят задачи, които ще решаваме до края на годината. Те ще изискват възстановяване на баланса и ще бъдат ярко осезаеми около 14 ноември, 29 ноември и 14 декември.

Понастоящем, с настъпването на пълнолунието посочените проблеми могат да се проявят във връзка с конфликтни ситуации поставящи ни в обстановка на борба и съперничество, в контекста на съществуващ излишък/недостатък от енергия, инициатива, решителност, целеустременост и способност за поемане на инициатива по реализация на нови програми. За да използваме ситуацията конструктивно и за да се предпазим от неприятности е необходимо да знаем няколко неща.

-Ще бъдем особено възприемчиви и подвластни на външно влияние, поради което е възможно да усвоим несъзнателно чужди програми. Не по-малко вероятно е нашите собствени убеждения и шаблони да бъдат активирани от външно въздействие. Желателно е да избягваме книги, филми, музика и други носители на емоционално-психични преживявания които съдържат деструктивни, депресивни или разрушителни послания и култивират насилие, страдание, чувство за обреченост и безпомощност.


-Всички предупреждения характерни за пълнолунията са актуални с пълна сила: необходимо е повишено внимание при шофиране и въздържание от всякакви действия свързани с повишен риск, стресови ситуации и конфликти.

- Всяко пълнолуние неизбежно осветява съществуващи проблеми във взаимоотношенията, най-вече в партньорските. Ако не сте наясно с мотивите стоящи зад собственото ви поведение и вътрешните механизми влияещи на вашите реакции, ако не сте готови да приемете действителните мотиви на партньора си, то най добре в тези дни избягвайте изясняването на взаимоотношения. Следващите дни и седмици действително могат да предизвикат събития и да създадат условия за протичането на сценарии даващи възможност да бъдат видяни и отстранени всички недоизказани и неизяснени препятствия пред постигането на взаимно разбирателство. Но в тези случаи когато обидата, натрупаните претенции, противоречия и проблеми са твърде много, а готовността за приемане и равноправен обмен твърде малка, изясняването на взаимоотношения би могло да се предизвика цунами, което може да ви свари неподготвени. От друга страна, във връзки и взаимоотношения в които няма подтиснати проблеми застрашаващи тяхната стабилност и в които съществува изявен стремеж и съгласие по необходимостта от равноправен взаимообмен, дните на пълнолунието обещават време на дълбока близост, откритост и възможности за разширяване на границите и плодовете на партньорството.

Обострянето на вътрешните противоречия, изявата на най-скритите подтиснати и отречени аспекти на психиката ни постават в ситуация на напрежение и нестабилност, но и разкриват потенциал за кардинална промяна. Не бива да забравяме, че човешките същества са устроени така, че пристъпват към промяна най-вече в прериод на стрес и напрежение, а не в състояние на комфорт, спокойствие и уют. Затова искрено ви съветвам да пристъпите в този период с вярата че всичко което се случва, всичко което преживявате ви дава възможност да осъзнаете и промените собствените си разрушителни програми, ограничаващи убеждения и шаблони, да се приемете и заобичате така както бихте желали светът да ви приема и обича. Не отвръщате поглед от себе си, вгледайте се във вътрешния си свят и вижте какво трябва да промените там, за да бъдете по-щастливи. Светът и взаимодействието с него няма да ви направи богати, сигурни, щастливи или добри. Те могат само да увеличат и богатството, стабилността, щастието или добродетелта, които вече притежавате и то при условие че сте съгласни да ги споделите.

Елена Пенчева е професионален астролог и автор на статии с астрологична тематика. Ако желаете да се свържете с нея за астрологична прогноза или анализ на проблематичен житейски казус, можете да го направите чрез лично съобщение във FB Elena Astronews или по телефона: 0887302268.
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12