Търси

Смирението е метод за приближаване към Бога. ​Щом човек е горд, той е болен

04.05.2020 г.
11441
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Смирението е основа за развитието на всички дарби. Учителят казва: "От смирения човек и смъртта се страхува."

Щом човек е горд, той е болен. Смирението е метод за приближаване към Бога. И в най-смирения, под кожата му, може да се крие гордост. Смирението носи печата на Светостта. Страданието повишава качеството на Любовта и на смирението. 

Смирението е закон на Всемирното Бяло Братство.
При Бога отиваш не учен, не праведен, а смирен.
Духовният възход на човека зависи от неговото смирение. Този, който се смирява, Бог го уголемява.

Смирението прави душата възприемчива за висшия живот.
Учителят казва: Смирението ви трябва да бъде като на Ангелите.
Смирението води до разбиране на нещата. От вътрешното смирение на човека се раждат най-хубавите му черти. Смирението е ключ към върховете на Духа.

Гордостта убива чистотата и енергията. Гордият човек пропада, защото се ръководи от фалшивото аз. Той и да иска, не може да живее разумен живот. Чрез гордостта фалшивото аз заема мястото на истинското Аз. Така крайният резултат се определя като нула. Последствието винаги отговаря на причината. Със смирението работи истинското Аз - то дава истинските качества на смирението.

Гордият е винаги нечист, а на смирения се дава по-високо качество на енергия.
Смирените са извършили велики дела за Неговата Слава, защото няма друга слава.
Само една чиста и могъща воля може да придобие ключа на смирението. Гордостта е пилеене на енергия, затова окултната сила на Духа остава скрита в дълбочината, защото не може да Му служи.
  • Гордостта не може да се съчетае с чистия Огън.
  • Свещеният Огън изхвърля всичко нечисто. Духът дава своя Огън и Своето ръководство на смирения.
  • Смиреният е във връзка с Бога.
  • Смирението е висш израз на Любовта.
  • Гордите духове пропадат, защото искат да заемат мястото на Бога.
  • Смирението показва послушание, послушанието е познаване на Бога. Познаването на Бога се превръща в смирение.
  • Лъжата е свързана с робството.

Смирението е познаване - така смиреният може да се развива и усъвършенства. Всички велики Учители са доказали този велик закон пред Абсолюта и Той ги е издигнал до Своята висота.
Гордият не може да владее мисълта си, а без овладяване на мисълта не може да овладее и злото.

Смирението си има свои външни и вътрешни белези. Няма смирение без Любов. Смирението доказва степента на възвишеност.

Гордият не може да се възвисява, той не може да се издига, защото си дава голяма тежест. Той може да се опиянява, но това е закон на стралната илюзия.

Смиреният е чист, а духовете на астрала нямат чистота. Гордостта дава нечисто съзнание. Един горд човек не може да работи за Бялото Братство. Той няма Божествено мислене. Гордият няма истинско знание. Истинското знание се движи със светкавична бързина. Гордият няма качествата да го улови. Той има мнение по много въпроси, но няма Мъдрост.

В смирения има един особен аромат. Гордият се съединява с невежеството, а невежият пада в ръцете на злото - той се сблъсква със своята собствена мисловна преграда. Само волевият може да бъде смирен. Само смиреният има крила към Слънцето.

Всички горди духове ще платят своята слепота. Гордостта е закон на нечистото съзнание. То не иска да се подчини на висшето. Смиреният е една от окултните сили на Духа. Смирението е една велика идея: това значи да се роди висшият свят във вас. Смирението е едно от най-важните качества на аурата.

На гордия аурата е мъгла. Часът на неговото пропадане е уречен. Падането се съдържа в самата гордост. Гордостта е астрал, а според Мория астралното тяло е чиста смърт. Гордостта е непочитание към Бога.

Закон: Отмъсти с Любов!
Студът е свързан с Черното Братство, с материята: колкото е по-студено, толкова повече вода се сгъстява и материализира. Топлината е духовна същност, там е Бялото Братство. Топлината няма граници. Топлината разрежда водата, прави я по-тънка, изпарява я и така тя пътува към своето етерно състояние. Студът материализира душата, но ако душата развие в себе си Любовта, тя побеждава веществото и се връща свободна в Духа.

Духът е заставил душата да се материализира, т.е. да влезе в гъстото тяло и да го победи. Само законът на Любовта освобождава душата  и осигурява връщане в Духа.

Каквото и да ви сторят, не отмъщавайте!
Когато унищожаваш своите врагове, те се размножават.
Чрез омразата и отмъщението ти си създаваш противници за бъдещето си. Отмъщението не е сила, а слабост. Да благословиш врага си, това е най-големият удар - той е в друго измерение. Никакво отмъщение, а мощна работа върху себе си - така ти ще победиш враговете си, защото ще придобиеш оръжието на светлината, на Любовта. Истинският ученик отмъщава с Любов и търпение.

Да мразиш, означава да се обезсилваш. Щом се въздържаш, щом не отмъщаваш, в теб се влива нова светлина и нови идеи. Щом отмъщаваш, щом не си победил злото в себе си, и сега, и в бъдеще ще имаш проблеми.

Ето отмъщението: “Господи, благослови моите врагове!”. Така и вие ще растете, и вашият враг ще получи урок. Чрез тази формула Небето знае как до го възпитава. Законът на Любовта ще се занимава с него, и то много по-точно от вашата справедливост. Не си отмъщавайте, не си харчете енергията и силата срещу враговете!
 
Александра Каревска
Александра Каревска
Александра Каревска е съставител и автор на текстови материали в Портал12. Работи върху теми за : себепознание, духовно развитие, древна история и здраве.
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-дълбоките духовни напътственици на нашето съвремие. Писател и издател на множество книги в областта на духовното развитие, себепознанието, езотериката и Пътят към Истината.

Елеазар Хараш е получил своето духовно име от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), а светското му име е Петьо Йорданов. Живее във Варна, а от 90-те години до днес изнася лекции и семинари сред обществеността, с основен акцент - търсенето на Бог, Истината, Мъдростта. За Елеазар Хараш Бог е по-дълбок от реалността, а щастието е наказание и погрешна цел.

Елеазар Хараш издава на български език книгите по именития белгийски драматург и мистик от 19-и век - Морис Метерлинк. Изследовател на Египетската цивилизация, изследовател на древните народи на Атлантида, както и на животът и историята на инидианските племена. Най-много книги обаче издава по словото на Учителя Петър Дънов.

Спонсори на Портал 12