Търси

Сакралното завещание на Омуртаг е вплетено в енигматична връзка между Сборяново, Мадара и Преслав (ВИДЕО)

27.04.2018 г.
22817
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Намираме се в средата на прословутата църква „Свети 40 мъченици“ във Велико Търново, тук са си дали среща две велики епохи от древната история на нашия народ,  защото „Свети 40 мъченици“ е приютила прославената колона на Омуртаг. Колоната с прочутият надпис „Човек и добре да живее умира и друг се ражда, и нека роденият по-късно чете тези писмена да си спомня за оногова, който го е направил.“

Какво е направил Омуртаг, с което той толкова се гордее и което ни дава основание да твърдим, че тази колона е доказателство за древно величие. Човек би казал един надпис, но в него е заявено с гордост едно забележително измерване, което има не само архитектурен, не само геометричен смисъл, а представлява доказателство за гениален космометричен  проект – Проектът на Канасю Бигий Омуртаг – владетелят български, който е предпочел да остане в историята като велик строител, макар че е бил и велик войн – наследник на Крум, но той е предпочитал да го свързваме с понятието за съзидание. И в този смисъл, аз го наричам „Железният баща на българското съзидание“. Канасю Бигий Омуртаг – Канасю -  на шумерски означава властвам, повелявам, Би – гий означава „негова Земя“. Според нашите изследвания има връзка между понятието княз и Канасю, но още по-интересно е, че в самата колона е гравиран надпис, който започва с Канасю Бигий. Очевидно владетелят, който е предпочел да остане в паметта на поколенията с един достоен живот и съзидание е държал най-много на това, което е описал тук – измерването на Земята. Именно това измерване дава един забележителен стандарт – 20 000 растега, който се оказа че има космичен еквивалент. Еквивалентът говори и за формата на Земята така, че когато Канасю Бигий Омуртаг казва „И когато измерих Земята оставих този надпис“ той очевидно не е имал просто теренно измерване. Защото разликата между екваториалният диаметър на нашата Земя и  полярният диаметър – разстоянието между полюсите т.е. оста около която се върти нашата Земя е точно 20 000 растега, около 42 км и 700 метра. Това не е случайност и за да докажем, че не е случайност със Симеон Пешов направихме едно много прецизно проучване на GPS координатите на всички тези сакрални градежи, като се почне от Мадарския конник, мине се през Велики Преслав, през Омуртаговата могила в комплекса „Сборяново“ и се продължи по- нататък.

В пространството на древните градежи характерни за Първата Българска държава съществува удивителна система от пропорции, тя може да бъде разкодирана чрез златното сечение и Пи. В резултат от взаимодействието на тези две константи получаваме удивителна златна спирала, която минава през Мадарския Конник, Велики Преслав, Сборяново, по цялото протежение на нос Калиакра. Сякаш, че е рисувана от велик архитект и гледната му точка е бил Космоса. Погледът от К осмоса към Земята е толкова характерен за архитектурно геометричният  план на Канасю Бигий Омуртаг, че с чиста съвест бихме могли да заявим това е космометричния проект на великия български владетел. В този проект особена роля играе безславната могила край село Войвода, за която Омуртаг пише в прочутия си надпис върху колоната „Издигнах могила, тя е всеславна и на точно 20 000 растега от стария ми дом и точно 20 000 растега я делят от новия ми дом.“ Числото, което отговаря на 20 000 растега има космичен еквивалент.

Тия 20 000 растега за мен бяха голяма загадка, съдбата ме събра с Христо Смолянов и тръгнахме с него от Варненския некропол от неговото откритие за основата на дължините на базата на златото в некропола. Тръгнахме от Варна към Мадарския конник, от там към Велики Преслав, към могилата във Войвода и от там към могилата на Хан Омуртаг в Свещари, защото за нас беше интересно какви са тия разстояния и естествено след много търсене намерихме, единицата мярка и най-важното, което открихме, че Омуртаг е владеел тогава по онова време сакралната геометрия, свързана с обиколката на Земята и числата – Пи, Фи и Епсилон.

Хилядолетна история на познанието започва именно тук в свещените земи на днешна България, с първата европейски цивилизация отдалечена от нас на 7000 години, може и повече. Легендарните истини за България са това, което се опитваме да възкресим в съзнанието на хората, в паметта на основите и в това, което можем да надградим над тези основи на базата на знание. Ще бъде необходима цялата мощ на логиката и интуицията, което паметта на основите ни показва.

Гигантската могила край село Войводино – нейното разположение по безспорен начин доказва, че голямата базилика в Плиска, както и цялостния комплекс Мадара – Плиска е творение на боговдъхновени българи, които са притежавали висше познание. Тяхната култура носи заряда на много хилядолетия системно развитие, в нея възкръсват знания родени в свещените земи на съвременна България преди 7000 години, те са пренесени като щафета през много бурни епохи. Нашите прадеди – говорим за тях като дошли от степите на централна Азия, но всъщност забравяме да споменем този велик кръг, който са описали тръгвайки от тук, минавайки през Месопотамия, а може би и Египет, завивайки на североизток покрай планината Кайлас, стигайки до Каримската котловина, създавайки и там поредната цивилизация. И след това след много хиляди години връщайки се отново от там тук в древните родни пространства.

Ние твърдим, че от двореца на Омуртаг до могилата Войвода, и от могилата Войвода до могилата на Омуртаг в село Свещари, всичкото това е сакрално, подчинено на законите на сакралната геометрия и е свързано с Космоса. Той е имал такива познания, такива каквито ние не си представяме, че за това време ги има или му е подсказано къде, какво да направи.
В съвместните проучвания Симеон Пешов и аз стигнахме до сензационен резултат, но тук сензацията не е самоцелна, тя хвърля светлина върху тайното познание от българската древност. Потвърждава се хипотезата ни, че нашите далечни прадеди са притежавали загадъчен код за ориентация в пространството и че в разбиранията им, самото пространство не е просто вместилище на обекти или събития, а преди всичко система от пропорции. В тази система водещо е взаимодействието на две универсални константи  - числото Пи и легендарното златно сечение. Най –лесно е взаимовръзката им да се илюстрира чрез т.нар. златна спира, вариант на която е и спиралата на Фибоначи, удивително е, че векове преди да се роди самият Фибоначи – българският владетел Омуртаг е прилагал в генералния план на градежите си именно прочутата му числова прогресия. Водещата идея в този генерален план  се откроява в закономерната подредба на свещени обекти, разположени по протежение на златната спирала. Тя започва от билото на Мадарското плато от гигантската могила в източния му край, която се извисява над село Могила над Каспичан, проектира се върху скалата на Мадарския конник, после пресича вътрешния град на Велики Преслав, след това минава точно през Омуртаговата могила в комплекса Сборяново недалеч от днешното селище Свещари. Продължението на същата златна спирала  минава през нос Калиакра сякаш, за да потвърди мнението на Учителя - Петър Дънов, че Варна е първата столица на българите. Разбира се, тук става дума не за сегашната Варна, а за град много по-древен от Одесос. Космичното пространство е нещо много повече от вместилище на галактики, облаци космичен прах и съответните космични обекти то е – живата спойка между тях, то е система от пропорции. Точно такава система от пропорции откриваме тук във връзка и по повод на голямата базилика в Плиска. Става дума за гениалният, архитектурно, геометричен ансамбъл, който наричаме Мадара – Плиска. Между другото Мада-Ра на древния шумерски език означава свещена земя и сияйна страна. Разстоянието от тук, където стоя до Мадарския конник е 13 км и 350 м, което представлява функция на земната обиколка. А потвърждение на тази закономерност намираме в едно второ измерване – разстоянието от тук до гигантската могила над село Могила в противоположния край на Мадарското плато е точно същото – 13 км и 350 м.

Колко малко знаем за тези велики български владетели, които не само са създавали държавност, но са градили и памет на поколенията след тях. Колко малко знаем за Канасю Бигий Омуртаг – войнът, който предпочитал да бъде строител. Строителят, който измервайки Земята мислел с космични стандарти. „Човек и добре да живее умира и друг се ражда и нека роденият по-късно, като чете този надпис да си спомня за оногова, който го е направил.“ Свещената геометрия на духа, която е ръководила нашите предци, е запечатала закономерности, които и до сега представляват загадка за научната мисъл. Геометричните измерения на комплекса Мадара – Плиска наистина са нещо впечатляващо. Пред вас в далечината на самия хоризонт е една гигантска могила в източния край на Мадарското плато, точно над село Могила, то и сега носи това име. Нейната височина, форма и разположение има наистина особено значение в планировката на Мадара – Плиска. Точно същото разстояние между нея и могилата в село Войвода е и разстоянието от могилата в село Войвода до скалата на Мадарския конник.

И се връщам на Омуртаг, ние сме убедени, че могилата на Омуртаг в която по-късно археоложката проф. Диана Гергова откри златото, което го отнесе към по-стари времена, ние сме убедени, че това е могилата на Омуртаг – доказано с геометрия и аритметика, и никой не може да го оспорва. И дали това злато е такова каквото Диана Гергова казва или е на Омуртаг има да спорим тепърва още много, много. Естествено аз не отричам нейното откритие, имам малък принос да й помогна да го намери и за това имам основание да оспорвам казаното от Диана Гергова, на кого принадлежи това злато. Това злато според нас с Христо принадлежи на Омуртаг. Омуртаг големият строител, за това сме избрали този символ, защото той е голям държавник, наследник на силата на Крум и на войнството на Крум, но решил да е строител.

В землището на Сборяново – Свещари има комплекс от могили едната от които носи името Омуртагова могила – там не отдавна Диана Гергова откри златно съкровище и го отнесе към златото на гетите. Казват, че призракът на Омуртаг още обитавал този прекрасен район на Сборяново, но ще каже не призрак – призракът е дух без енергия. Духът на Омуртаг се чувства тук и в релацията Плиска – Велики Преслав, построеното там не просто е шедьовър от архитектурна гледна точка, там зрее една гигантска тайна. Мисля, че предизвикателствата са пред нас, не се наемам да ги решавам с лека ръка и ви предизвиквам убедете се сами в правотата на това, което ви говоря – потърсете решение на тази космична загадка, ситуирана върху нашата свещена земя.
Има някаква научна магия във факта, че  свещените отстояния между свещени обекти, независимо от това каква епоха ги разделя проявяват една специфична естетическа самоорганизация и тя се дължи на удивителната синергия на константите, за които говорих – Пи, вариациите на златното сечение и Ойлеровото число.

Насочваме мисълта на хората, които изследват към сакралните числа, които са неуспорим, те съществуват в природата, а учените само са открили тези пропорции и са ги нарекли – числото на Питагор, на Фибоначи, а в Земята, в природата, във Вселената те си съществуват независимо от нас, независимо дали ние го признаваме, дали ние го знаем, дали го не знаем. Ние живеем в този свят приемаме енергията и посланията, даваме урок на поколенията, а поколенията ще кажат естествено, кое е вярно.
 
1
Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12