Търси

Първите 12 дни на Януари - най-важни за проектиране на личната година

04.01.2017 г.
7263
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
От това как ще преживеем януари, се определя цялата година. Януари се дели на два етапа: от 1 до 12 ти – наблюдение какво се случва и водене на дневник. От 13 до 31 януари – проектиране на свободната воля правилно като реализация на желанията през годината. За целта е нужно позитивно съзнание, никаква отрицателна мисъл, чувство, воля, за да не попречат на проектирането ни.

Опитайте!

Да припомним също значението на кармичната рамка и важността на това да осъзнаваме периодите, през които минаваме по месеци:

януари – възприемане на кармичните програми за годината, съгласяване с тях и пър-вично емоционално и умствено отреагиране какво искаме да преживеем.
Февруари и март – изпити на практика какво искаме от предопределеното.
Април до септември – карми-чен процес за годината.

Октомври – ноември – затваряне на кармичната рамка и осмисляне на уроците и опита на годи-ната, размисъл върху собствените избори, удовлетворение, резултати, самооценка, преосмисляне на светогледа.

Всеки януари е месец за кармично засяване (припомняне, сваляне в свръхсъзнанието ни) на актуализиращата се през настоящата година карма. Ние сме забравили какво имаме да преживяваме в този живот, защото след детството и юношеството, спомените за живота ни преди смъртта избледняват. Ето защо, всяка година ни се подават на малки порции предстоящото, което сме планирали за годината.

През първите 12 дни от януари преживяваме на несъзнавано ниво и без да го помним предстоящото да ни се случи с варианти за избор. Всеки ден от 1 до 12 януари е кармична проекция на случващото се през един от 12те ме-сеца на годината. 12 е женско число, възприемателно, забременяване, натоварване със задълженията. Съзнанията ни възприемат кармичната си програма и започва първоначалното припомняне и възприемане. Но понеже това става в последователни дни човек няма време да се опомни. Обикновено сънищата през тези дни са трудни, човек се събужда натоварен и уморен.

Следващите 19 дни от месеца представляват нашето първично логическо и импулсивно отреагирване на предстоящото, което ни е припомнено през тези 12 дни. Дни за осмисляне на кармичната програма и избори на несъзнавано ниво, възприемани обикновено като мисли „какво искаме“, „какво бихме направили, ако“, „да можеше“ и т.н.

Това са дни на изработване на нагласи при определени ситуации какво бихме направили. Дни, в които отново подсъзнателно човек решава на кое как ще реагира. Това е моментът когато човек може да се настрои правилно, трябва да е буден, досетлив, концентриран и самоуверен.

Бог не се интересува от това колко сме като другите, а само от това какво представляваме самите ние. Той цени нашата „особеност“, защото като ни е създавал отделни души сега чака да види от кого какво е излязло. Индивидуалното израстване си личи от това доколко и как човек използва свободната си воля. А свободната воля не значи „дали“, а „как?“ ще изиграем кармичните си задължения през годината.

От това дали ще бъдеш себе си и ще използваш потенциала си зависи от чистотата на съзнанието ти през тези 19 дни. Те са мъжки дни, дни на решителност, на готовност, на самообладание и първоначалното мисловно отреагирване на новата кармична програма за годината. Всяка година в тези дни винаги ни идва една и съща настройка, едни и същи импулси, спомняме си за мечти, правим планове и наистина се самопрограмираме според това доколко, в каква насока и степен свободната ни воля е готова да интерпретира тази зададена кармична програма.

Всеки според нивото на съзнанието и умението да ползва свободната си воля има право да я изпълни в програма минимум или максимум и с доста варианти.
12+19=31

Виждаме как преживяването на януари е разделен от два периода. През първите 12 дни сънищата ни са тежки, объркани, натоварени от възприемането на новите кармични кодове. През следващите 19 нощите ни (на алфа ниво, независимо дали спим или сме будни, според това кой как се докосва до това ниво) са предназначени за преговор и индивидуално осмисляне на предстоящото, вътрешен избор на отреагиране. Ето защо през тези 19 дни е добре да се чистим и отказваме вътрешно от страховете, навиците, неувереността си, да сме стабилни и мобилизирани, че от нас тази година ще излезе нещо и че ще дадем най-доброто от себе си. Защото в този момент се определя дали ще приемем или ще отблъснем това, което идва към в нас в живота ни. Страхът, объркаността, болестта, недоволството отблъскват, радостта, спокойствието, здравето, светлината на съзнанието привличат.

Това е момента за позитивност с реалистичен характер. През всяко друго време от годината позитивността ни е просто пожелателна, за да издържим или да продължим нататък. Позитивното се привлича през тези 19 дни с мисли като: през тази година ще ми се случи най-доброто, ще съм най-доброто, което мога, аз съм добър, всичко в живота ми е за добро, любовта изпълва пространството на живота ми, всички лоши неща вече съм ги преживял, останаха само хубавите и сега те ми предстоят и т.н.

31 е число на изпълнение на божествения план на земята в индивидуален план – отделния човек по вътрешен начин намира връзката си с Небето и изпълнява Божията Воля без да може друг човек да му попречи. 31 е огледално числото 13 в божествения свят – 13-то измерение, което е Бог.

Първите три месеца от годината януари, февруари и март са месеци, в които всеки човек се намира във възприемателно състояние относно кармата си, защото основната част от това, което ще му се случи през годината се определя тогава – дали, как, кога, с кого. Това се нарича кармично рамкиране на годината. Нумерологичните карти за януари, февруари и март съвпадат с тези за октомври, ноември, декември. На пръв поглед, както започва годината, така и завършва, но има разлика. В какво се състои смисъла на това привидно повторение?

Първите месеци се преживяват като преподаден урок, започване на нещо, а вторите (октомври, ноември и декември) като приключване и осъзнаване на случилото се, на наученото като кармични уроци. През последните три месеца тече интензивно осмисляне, осъзнаване, отхвърляни или приемане важността на случилото се, умствени самооценки на нещата и личното поведение – какво е можело, имало ли е друга възможност, правилно ли сме постъпили, как бихме реагирали друг път, в кого сме се излъгали, какво точно представлява успехът или провалът ни и т.н. Казано по друг начин, ако през първите три месеца се готвим за кармичния изпит на годината на не съвсем съзнателно ниво, то през последните три съвсем съзнателно се самооценяваме.

Средните 6 месеца от април до септември представляват месеци за практика, на разиграване на основните случващи се кармични програми. Тук е „играта“ на ролята ни, активността на уроците, вживяването в живота (играта). Тези 6 месеца също могат да бъдат разделени на два вида – април, май и юни могат да бъдат определени като „цъфтене“ на кармата и юли, август и септември като „бране“ плодовете на кармата. В периода на цъфтене ние пожелаваме, мотивираме се да направим нещо и го правим, „хванали сме се на хорото и го играем с удоволствие. В периода на „бране“ на кармата или събиране на плодовете й, на следствията, ние съзнаваме на добре ли вървят нещата, лесни ли са трудни ли са, имат ли добри резултати или са безсмислени, можем ли да се похвалим с труда си, има полза от усилията ни.

Тук преживяваме един по-специален месец, натоварен числово като Осми(август). През всяка година като своеобразна среда на кармичното разплащане август представлява момент на преживяване на усещане за „разпъване на кръст”. Това означава, че през август тече „кармично наместване“ или преживяваме корекции в съзнанието си и случващото се. Както, когато човек си размести крака, има нужда някой да му го намести, така и тези августовски дни, служат като моменти за „напомняне“ дали не сме сбъркали посоката на случващото се.

Разбира се те ни винаги ни „хващат“, но и ние не винаги се нуждаем от корекция. Тези трудни дни са постоянно присъстващи моменти в живота ни, благодарение на тях, душата ни се пречиства и кармата ни се разплаща правилно. Ето защо август е месец, през който е най-добре да сте на почивка, сред природата, да правите нещо за самоусъвършенстване или някаква духовна практика и да сте далеч от битовизмите, за да преживеете по най-лекия начин това.

Автор Снежана Димитрова Анаженсида
Център: Кодове на съдбата
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12