Търси

Протобългарите са получили свише космически величини за защита на България във времето (ВИДЕО ЛЕКЦИЯ)

26.08.2017 г.
8178
2
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Темата “Астрономически основи на прото българската цивилизация” се разработва в Българска академия на науките (БАН) от колектив с ръководител доц.Христо Смоленов - Институт за високи технологии, там влизат също Симеон Пешев, Явор Шопов от Космически център за технологии. НА професионално ниво учените се стремят да обяснят някои явления от прото българската култура.

Христо Смоленов нарича тази култура: “суперкултура Загора - Варна”, защото неолитните находища в Стара Загора, които датират 6000-7000г.пр.Хр., а варненският некропол 5000 г.пр.Хр., са на култура - преди прабългарите, преди славяните, преди траките - някаква страна цивилизация, която е била на много високо ниво и която вероятно след Потопа се придвижва на изток, минава през Иран, Афганистан, стига до Памир и ние откриваме такива съоръжения като Мадарския конник и в Персия и в Афганистан, където също има област Мадара и такива конници.

Това показва, че тази цивилизация при движението си е оставяла следи и преди 1400 години обратно се придвижва на изток при великото преселение, когато идват прабългарите и основават българската държава и се съединяват със славяните.

Вижте схема и обяснение за логиката на свързаните могили (пирамиди), строгата математическа обвързаност между сакралните български места и защо Аспарух е избрал Плиска за столица на България:
Защо Аспарух е избрал Плиска за столица на България? Това е една равна, пуста местност, няма река. Париж е на река, Лондон е на река, а Плиска - нищо. Но се оказва, че Плиска се намира на една много особенна точка, на едно много мистично място.

Екипът учени в БАН установява, че разстоянието между Мадарския конник и върха на могилата в село Могила е точно 5 059 метра, измерено с GPS, спътникови снимки и посредство спътникова триангулация. От друга страна разстоянието между Мадарският конник до гигантската могила в село Войвода е точно 19,2 км. Същото толкова - абсолютно равно е разстоянието от едната до другата могила. Това категорично навява мисъл, че става въпрос за изкуствено съоръжение. И действително в колоната на хан Омуртаг той казва, че е построил гигантската могила и я нарича “Преславната могила”.

Дали мерките и числовите съотношения са случайни? Едва ли, защото протобългарите са били доста напреднала цивилизация. Даже Учителя казва “Аз водя българите от 6000 години”.

В размерите между Мадарския конник и могилите има космически пропорции.  Ако разстоянието 5,059 км. го умножим по константата на Ойлер, се получава 12 756,25 км. Това е екваториалния диаметър на Земята! Това е много сензационно. Точното измерване със спътник показва, че екваториалният диаметър на нашата планета е 12 756,27 км.

Когато Бог сътворява Вселената, Той я сътворява по един гениален и много прост начин. Всичко е много просто, като Учителя казва, че Бог преди да започне Сътворението е мислил хиляди милиарди години, направил е гениален план - всичко е изчислено - орбити на планети, системи, закони...като при това съществуват няколко универсални константи, които Бог полага при сътворяването на Вселената:
 
 • гравитационната константа
 • константата на Планк (енергията не може да се предава на всякакви порции, а само на точно определени кванти)
 • скоростта на светлината
 • масата на протона …

и още няколко, но като цяло много малко изходни величини съществуват при сътворяването на Вселената и няколко универсални числа:
 
 • числото на Ойлер = 2,71828182   (законът определящ развитието на природните процеси)
 • числото Пи = 3,14159265  (отношението на дължината на окръжността към диаметъра. ПИтагор казва, че цялата Вселена е построена според тази зависимост)
 • числото Фи = 1,61803398  (числото на златното сечение. ФИбоначи показва спиралната еволюция. Пентаграмът също е построен по тази логика, както и всички хармонични картини на емблематичните художници на Ренесанса).

Ако се върнем на формулата по-горе се доказва, че протобългарите са знаели, че Земята е сфера и са знаели нейния диаметър. Но не само това. Те са знаели и нещо друго - те са знаели, че Земята има някаква сплеснатост и че полярният диаметър е по-малък от екваториалния, поради ротацията на планетата. Разликата между тези два диаметъра е 42,7 км.  Това число също не е случайно.  И ето връзката с хан ОмОртаг:

Първо, строителя на Първата българска държава, който не е водил много войни, самото му име - на колоната на “Омуртаг” пише “ Омортаг”. макар всички в учебниците да го пишем с “у”.  Името му започва със свещенната сричка “ОМ”  , “ОР” означава на еврейски “светлина”, на френски означава “злато”, ...така, че това име е свещенно…

На колоната на Омортаг пише следното нещо, надписът е къс и разкрива няколко много дълбоки неща:

“ Каняс Юбиги Омортаг, обитавайки в стария си Дом, направих славен Дом на Дунав, и по средата на двата всеславни Дома, като измерих разстоянието, направих на средата могила (при село Войвода), и от самата среда на могилата - от върха, до стария ми дворец има 20 000 разтега, и до Дунав има 20 000 разтега. Самата могила е Всеславна. И след като измериха земята, направих този надпис: Човек и добре да живее умира, и друг се ражда, нека роденият по-късно, като гледа този надпис да си спомня за онзи, който го е направил. А името на Орхонта (висшия жрец) е Омортаг. Нека Бог да го удостои да преживее 100 години. “

1 разтег = 2,14 метра. Оказва се така, че на 20 000 разтега се намира Велики Преслав, а на 90 градуса от него пак на 20 000 разтега се намира гробницата в Свещари. Освен това 20 000 разтега по 2,14 метра = точно 42,7 км., което представлява разликата между екваториалния и полярен диаметър на планетата Земя. Това показва, че Омортаг е направил една енергийна решетка над България, която да бъде устойчива. България е първата държава от 1400 години, която непрекъснато същестува! Например Германия същестува като “Германия” от 130 години, същото е и с Италия, изобщо повечето държави,  с изключение на Франция, която е от средните векове (времето на богомилите), са много млади и неусточиви, в сравнение с България, въпреки, че е падала под робство (като карма заради избиването и изгонването на богомилите). Сакралните числа, които Омортаг прилага, са израз на редица космически размерности.

Протобългарите са имали могъщо ясновидство. Те навярно не са знаели константните числа на Питагор, на Фибоначи, на Ойлер и т.н., те просто са били боговдъхновени, техния Дух се е излъчвал и те са виждали Земята, както и информацията за нейните размери - без да мерят, без да пишат формули. Сега когато ние дешифрираме тази информация, виждаме, че тя е набор от космически константи.

РАзстоянието 42,72, описано в надписа на Омортаг, фигурира и в една друга константа: в скоростта на светлината. Тя е грубо - 300 000 км./сек., но точното е : 299 792 458 м./сек. Ако тази светлинна секунда бъде разделена на 100 и умножена по “E”, по “Пи”квадрат, по “Фи”квадрат - пак накрая получаваме 42,7 !!!


Вижте още каква е връзката на прото българите с владеенето на знание 3000 години преди Египет и предаването му на Египет и Шумер във видео лекцията на проф.Петър Велинов:
 
1
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 

Свързани публикации

Ѣ-вата гласна - снимка © 2016 Портал 12 - из книгата Нещастна фамилия, Васил Друмев
24.05.2016 г.
21684
23

Снежана Стефанова: Всяка буква е код на съдбата! Защо бе премахната Ѣ-вата гласна?

Според мен Бог е същина, основен код във всеки друг код, основно съдържание, над което всичко друго съществуващо се надгражда. Той не е от нашата реалност, за да го разберем или докажем, но това не доказва, че не съществува. Физичните закони са дадени от Бог, от разумността във вселената-космос.
Виж повече
Дамян Попхристов
16.06.2016 г.
6341

Проф. Дамян Попхристов: Паметникът на Кан Алцек е сбъдната мечта! (ПЪТЕПИС)

Една мечта на толкова много хора – италианци и българи -  намери своята реализация благодарение на българското родолюбие – триметровата бронзова статуята на кан Алцек се изправя сред площада на Челе ди Булгерия, за да увековечи българския дух
Виж повече
католическа църква
21.10.2016 г.
6104
5

Католическата църква се извини официално за избиването на катарите във Франция

Католическата църква се извини официално за кланетата на катарите във Франция. Събитието се случи само преди дни, на 16-и Октомври. В Монсегюр и на други места бяха отслужени литургии за прошка
Виж повече
Планината на Орфей
31.10.2016 г.
3741
3

Орфическите мистерии са духовен ключ за възвръщане към Божественото

И египетските Мистерии и Орфическите и по-късно Християнските Мистерии се основават на тайната за нововъзстановяване на предишното духовно космическо състояние на Човека. И разкриват на истински търсещия, път по който смъртта може да бъде преодоляна.
Виж повече
Находка от село Оходен
10.11.2016 г.
8823
3

Находките от Оходен доказват наличието на единна цивилизация на Балканите

Време да влезем в начина на мисленето на тогавашните хора и да – става дума за една крупна общност, която е имала много по-сериозни връзки и контакти отколкото досега се е считало.
Виж повече
Богомислкият дух, мистичният дух работи сега в Света
21.03.2017 г.
3399

Елеазар Хараш: Богомислкият дух, мистичният дух работи сега в Света! (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Ние не сме Богоподобни, ние сме Древноподобни, ние не сме образ и подобие, ние сме древен лик на Абсолюта. И какво е мярката-древен лик значи там нямаш….там мярката за древния лик на човека – нещо общо с образ и подобие, те са ограничени. Древен лик означава да има велика Пълнота, Безмълвие и нещо, което не може да се опише понеже там Бог прибавя и Безмълвие, не мълчание
Виж повече
Египет - сфинкс и голямата пирамида
07.04.2017 г.
2432

Елеазар Хараш: Сфинксът и голямата пирамида слизат в Египет като ново начало (ВИДЕО)

Мъдрите текстове на пирамидите са съставени от хелиополски жреци. За Хелиопол се знае, че е съществувал преди създаването на Земята. Въобще всичко първо съществува горе и после се пренася. Това е идея преди Земята и затова древния Тот казва: „Египет е образ на небесата“.
Виж повече
Сириус
07.04.2017 г.
7710

Елеазар Хараш: На Сириус съществува живот. Каква е връзка с Египет и Земята? (ВИДЕО)

Великата цел на живота е вкореняване в Истината и в истинният живот. Това е мярката. Истината съществува преди света и ще бъде след него. Човек израства само тогава, когато е в единение с истината. Истината има в себе си специални звукови честоти, тя говори по особен начин. Истината е всякога по-дълбока и всеобхватна от човечеството и от всички видове мнения
Виж повече
Древен Египет
07.07.2021 г.
11615
1

12 мистични послания от древните цивилизации (СНИМКИ)

В 12 подбрани снимки ви представяме някои от най-мистичните послания от древните цивилизации. Съхранените древни надписи са предимно върху скали. Всички са били създадени, за да бъдат видяни след време..., и да разкажат...
Виж повече
Коментари 2
 • Dimitar Ochkov
  27.08.2017 г. 15:46
  299 792,458 kм./сек разделена на( 100  умноженo по “E”, по “Пи”квадрат, по “Фи”квадрат) - пак накрая получаваме 42,7km !!!
 • Dimitar Ochkov
  27.08.2017 г. 15:30
  299 792 458 kм./сек разделена на( 100  умноженo по “E”, по “Пи”квадрат, по “Фи”квадрат) - пак накрая получаваме 42,7 !!!

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12