Търси

Пробуденият човек открива в своята съдба, в своите страдания - Божествената любов

31.01.2018 г.
4139
Добавена от: Росица Михайлова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Съдбата е мътна река, която ти си създал. Това е един мътен, объркан начин на мислене и затова съдбата е като вид болест, която трябва да се  излекува. Съдбата е стара болест на твоето съзнание, на твоите избори и затова сега трябва да изстрадаш всичко посято, и това изстрадване е самото лечение. То е като бавно и постепенно разтоварване.

Тези, които се привързват към нещата, стават врагове на себе си. Миналото ти вече си го посял, тука няма какво да променяш - тука само жънеш. Затова гледай сегашното, защото сега ти можеш да повлияеш на своето настояще.

Учителят казва: Едно трябва да знаят хората: Бог определя съдбата на хората и никой друг. И освен това съдбата не е нещо фатално. Тя се определя от посоката на човешките мисли, чувства и действия. И ако човек промени своите мисли, чувства и действия, заедно с това, казва Учителят, и Бог променя своите решения към него. И после Учителят казва: Кармата се е зародила в момента, когато ние сме се отказали да говорим Истината. - Значи някога в миналото, в определен момент ние сме се отрекли, ние сме се  отказали са говорим Истината.

Все едно е какво казват звездите. Ти трябва да заживееш с голямата любов към Бога и затова Учителят казва универсалната заповед: Люби Бога повече от себе си. Т.е. отдай се на истинолюбие, скрити благородни действия. Защо скрити? Скрити е по-благородно, отколкото явни. Тогава кармата ще бъде към теб променена, по-мека и по-любяща..... Кармата ще стане по-мека и любяща към тебе и ще ти даде метод, начин на освобождение, самата карма. Кармата се ръководи от много същества. Самата тя ще ти даде метод, защото Любовта ще я принуди да те обикне и към тебе да е по-друга; към другите ще бъде строга, безпощадна, някои ще я наричат даже жестока, но към тебе не.

Падението, казва, не е влияние на звезди, а въпрос на твоето съзнание, забележете, никакви звезди; падението не е влияние на звезди. Никаква окръжаваща среда. В окръжаващата среда всички може да са алкохолици, а ти още повече да бъдеш трезвен и буден; тя не влияе, това зависи от тебе и е въпрос на твоето съзнание. Великият и скрит Бог е, Който е създал събитията в твоя живот, а звездите и съдбата, това са само второстепенни слуги. Ударението пада върху чистото съзнание. То започва да царува даже и при лоша карма, при лоша съдба, докато нечистото съзнание се проваля и при лоша съдба, и при хубава съдба, т.е.при всякакви условия нечистото съзнание се проваля. Това означава, че всичко се намира вътре в нашето съзнание.

Пробуденият човек открива в своята съдба, в своите страдания Божествената любов. Забележете, той не открива наказания, не вижда възмездие, той открива Божествена любов.
Всяко мнение, което казваш, всяка мисъл, която казваш, всяко чувство, което изразяваш сега, всичко това, което изказваш, е твой избор. Това нещо става твоя съдба. Всяко чувство е избор, всяка настояща постъпка е избор - така се предопределяш. Ето защо човек трябва да познае себе си и ето защо човек трябва да отговори на въпроса : Кой съм аз? Отговориш ли правилно на този въпрос, ти вече можеш да отговориш на всички други съществени въпроси за себе си. Когато казваш нещо, не се съобразявай никога с хората, никакво обществено мнение. Какво щели да кажат хората... Съобразявай се с това какво ще каже Бог. Така ще изработиш в себе си мярката.
Човек създава причините, а кармата донася последствията, тя е просто слуга. Тя е длъжна. Кармата, това са същества, те гонят човека, преследват го, и то много, много упорито, както търсачът на Истината търси, така и Кармата преследва човека, толкова е упорита. Кармата, това е старият начин на мислене. Твоята задача е да излекуваш този стар начин на мислене.

Бог не е в звездите, нито в силата. Той е в Истината. Разбира се, има частица от Него  и в звездите, и в силата, но Той е цял в Истината. Ето защо според Учителя изцелението на кармата е в Истината. Този, който избере пътя на Истината, той вече навлиза в изцеление и във видоизменение. Ще кажа конкретно някои неща за изцелението. Когато избереш да заживееш в любов, мъдрост и истина, ти изпреварваш вече събитията. И това единство с Бога е единственото изцеление, понеже любовта, мъдростта и истината са в единство с Бога.
Другият много важен въпрос е: Докато човек не придобие контрол над съзнанието си, той никакви въпроси не решава. Значи ако той работи над себе си, работи въображаемо. Това е нещо, на което трябва да заложиш  - контрола. Ако не постигнеш, ако не се отдадеш да търсиш този път - нищо не решаваш. Контролът е изцеление.

Защо е дадена свобода? Свободата е дадена, за да се посветиш на Бога, на Истината, точно за това е дадена. И всеки, който е пожелал да придобие свобода без любов към Истината, попада в капан. Който не знае какво да прави със свободата си, той става роб.
И после Учителят казва: Има един изходен път: да се подчиниш на волята Божия. А волята Божия се изпълнява само чрез Любовта. Вън от Любовта действа съдбата, т.е. законът; вътре в Любовта действа Божията воля.

...И после казвам: На човека не му трябва бъдеще. На човека му трябва Бог, същественото. Ама защо Бог е дал свободен избор? Много просто, защото Любовта не е Любов, ако няма избор. Любовта не е Любов,  ако няма свобода, затова е дадена  свободата, свободният избор.
 
„За съдбата“
"Изцеление на съдбата"
Елеазар Хараш
Из: "Виждащата любов", Лекции XVIII том, Варна 2008
 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-дълбоките духовни напътственици на нашето съвремие. Писател и издател на множество книги в областта на духовното развитие, себепознанието, езотериката и Пътят към Истината.

Елеазар Хараш е получил своето духовно име от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), а светското му име е Петьо Йорданов. Живее във Варна, а от 90-те години до днес изнася лекции и семинари сред обществеността, с основен акцент - търсенето на Бог, Истината, Мъдростта. За Елеазар Хараш Бог е по-дълбок от реалността, а щастието е наказание и погрешна цел.

Елеазар Хараш издава на български език книгите по именития белгийски драматург и мистик от 19-и век - Морис Метерлинк. Изследовател на Египетската цивилизация, изследовател на древните народи на Атлантида, както и на животът и историята на инидианските племена. Най-много книги обаче издава по словото на Учителя Петър Дънов.
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12